FI

auki {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
auki (myös: avoin, avoinna)
Antelias tukijärjestelmä on edelleen auki petoksille ja sääntöjenvastaisuuksille.
The generous subsidy system continues to lay itself open to fraud and irregularities.
Sivupalkki on auki oletusarvoisesti, ja jos suljet sen, voit avata sen uudelleen.
Sidebar is open by default, but, if you close it, you can open it again.
Voit jättää töissä sovelluksia auki ja käyttää samoja sovelluksia kotitietokoneellasi.
You can leave apps open at work and then see those same apps on your home PC.
auki (myös: rahaton)
volume_up
skint {adj.} [ark.]
2. Arkikielinen
auki (myös: persaukinen)
volume_up
broke {adj.} [ark.]

Esimerkkejä "auki"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSulje kaikki auki olevat Internet Explorerin ja resurssienhallinnan ikkunat.
Close all Internet Explorer and Windows Explorer windows that are currently open.
FinnishRukoilen parlamenttia pitämään oven auki tällä kertaa huomisessa äänestyksessä.
I beg the Parliament, in its vote tomorrow, to keep the door open this time.
FinnishKonferenssi antoi kuitenkin selvän merkin siitä, että ovi pysyy auki Turkille.
But the Conference sent a clear signal that the door remains open for Turkey.
FinnishAntelias tukijärjestelmä on edelleen auki petoksille ja sääntöjenvastaisuuksille.
The generous subsidy system continues to lay itself open to fraud and irregularities.
FinnishÄlkää käyttäkö sitä syynä häiritä naapureitanne ja repiä auki vanhoja haavoja.
Do not use it as a reason to disturb your neighbours or open up old wounds.
FinnishMeidän on saavutettava sopiva tasapaino ja pidettävä viestintäkanavat auki.
We must strike the right balance whilst keeping the channels of communication open.
FinnishJos se ei toimi, meidän on oltava määrätietoisia ja leikattava Gordionin solmu auki.
If that does not work, then we need to be decisive and cut the Gordian knot.
FinnishPikkukuvien esikatselu voi olla suureksi avuksi, kun auki on paljon ikkunoita.
Thumbnail previews can be a big help when you're juggling lots of windows.
FinnishKollega Savary on jo viitannut siihen, että jotkin asiat ovat vielä auki.
Mr Savary has already indicated that there are still some problems to resolve.
FinnishVoit jättää töissä sovelluksia auki ja käyttää samoja sovelluksia kotitietokoneellasi.
You can leave apps open at work and then see those same apps on your home PC.
FinnishSivupalkki on auki oletusarvoisesti, ja jos suljet sen, voit avata sen uudelleen.
Sidebar is open by default, but, if you close it, you can open it again.
FinnishHotelli on auki ainoastaan puoleenyöhön saakka, eli sitä ei ole tarkoitettu majoitukseen.
It's a hotel that's only open until midnight, so it's not a place that you stay.
FinnishKomission menetelmällä on avattu ovi, mutta ikkunan on oltava myös auki.
The Commission's method has opened the door, but the window must also be open.
FinnishNeuvottelujen alkamiskohdan on oltava vielä auki, eikä neuvotteluille ole takarajaa.
The start date for negotiations must still be left open, with no deadline.
FinnishTie on nyt auki, kun viimeisestäkin kansanäänestyksestä saatiin myönteinen tulos.
All the lights are now green, as the last referendum has also produced a positive result.
FinnishEsimerkiksi jos sinulla on muita ikkunoita auki, ne peittävät sivupalkin oletusarvoisesti.
For example, when you have other windows open, they'll cover Sidebar by default.
FinnishEuroopan unionin on jatkettava politiikkaa, jossa pidetään ovet auki Ukrainalle.
The European Union must maintain an open-door policy towards Ukraine.
FinnishToisaalta kuitenkin raskaudenkeskeytystä koskeva mahdollisuus on jätettävä auki.
On the other hand, however, the option of abortion must be left open.
FinnishSulje kaikki auki olevat Internet Explorerin ja resurssienhallinnan ikkunat.
Close all Internet Explorer and Explorer windows that are currently open.
FinnishHaluaisimme tämän ikkunan olevan täysin auki raikkaille yhteistyön tuulille.
We would like this window to be wide open to fresh winds of cooperation.