"asunnot" - Englanninkielinen käännös

FI

"asunnot" englanniksi

EN
FI

asunnot {monikko}

volume_up

Esimerkkejä "asunnot"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVesi ei kuitenkaan ole ilmaista - ei sen enempää kuin asunnot ja ruokakaan.
But water is not free of charge, any more than houses or food are free of charge.
FinnishTerveys, kasvatus, asunnot sekä perusteellinen maatalousuudistus on asetettava kaiken muun edelle.
Top priority must be given to health, education and housing, as well as far-reaching agricultural reform.
FinnishAsunnot on luonnollisesti jätetty tämän strategian ulkopuolelle.
FinnishJos tarkastelemme asuntoalaa, niin vaikein alue ovat vuokra-asunnot eivätkä niinkään omistusasunnot.
If you look at the housing sector, the most difficult area is rented accommodation rather than the owner-occupied sector.
FinnishTämä koskee erityisesti terveys- koulutus- ja sosiaalipalveluja, joihin kuuluvat myös sosiaalisin perustein myönnettävät asunnot.
This applies particularly to health, education and social services, including social housing.
FinnishTietenkin myös elintarvikkeet, vesihuolto, puhtaanapito, asunnot ja suojat sekä koulutus ovat ensisijaisia painopisteitä.
Food supplies, water and sanitation, housing and shelter, education are, of course, the top priorities.
FinnishHeillä on huonot asunnot, he perustavat yhden hengen yrityksiä sekä kilpailevat pienten ja keskisuurten yritystemme kanssa.
They are badly housed, set up their own one-man bands and compete with our small and medium-size enterprises.
FinnishAsunnot mainittiin monessa yhteydessä.
FinnishKeskusta-alueilla huoneistojen vuokrat ovat halpoja ja valvottuja, ja myös kaupunkien reuna-alueilla tukikelpoiset vuokra-asunnot ovat halpoja.
Rents in town centres are cheap and controlled, and rents for subsidised premises on the outskirts are also low.
FinnishMeidän tulisi asettua puolustamaan sitä, että asunnot, joita hallituksen miehet miehittävät, tyhjennetään ja korjataan entiseen kuntoon.
We should advocate that those dwellings which have been occupied by the government forces be vacated and restored to their former condition.
FinnishAsunnot, joihin kenelläkään ei ole varaa sen sijaan, että auttaisimme vammaisia - emmehän me siihen pyri.
Housing that nobody can afford, instead of assistance for disabled people - surely that cannot be what we are aiming for here.
FinnishAsunnot, työpaikat ja yhteiskunnalliset laitokset on luotava uudelleen yhteensä 1, 3 miljoonalle ihmiselle Azerbaidžanissa, Armeniassa ja Vuoristo-Karabahissa.
New housing, jobs and social services for a total of 1.3 million people in Azerbaijan, Armenia and Nagorno-Karabakh must be created.
FinnishMerkitseekö kannanottonne muutosta komission asenteessa ja tukea yhteisön tukikehyksestä ihmisille, joiden asunnot ovat vahingoittuneet?
Does your statement mean that the Commission has changed its position and that there will be aid under the Community Support Framework for people whose houses were damaged?
FinnishLisäksi on hyvin myönteistä, että jäsenvaltiot asettavat kriteerit ja päättävät, millaiset asunnot ovat kansallisen lainsäädännön nojalla tukikelpoisia.
In addition, it is very much to be welcomed that Member States will establish criteria and decide which housing qualifies for grants in accordance with national legislation.
FinnishOngelmaa syventävät taloudellisten ongelmien ja vaihtoehtoisten voimavarojen puuttumisen lisäksi entisestään kaupunkiolot, pienet asunnot ja rakennustekniset esteet.
This problem is getting worse in urban areas, where houses are small, there are architectural barriers, as well as economic problems and a lack of alternative resources.
FinnishTuhannet kansalaiset, sadat asunnot ja liikehuoneistot, tuhannet ajoneuvot ja suuri osa julkista infrastruktuuria kärsi rajumyrskyn tuhoisista seurauksista.
Thousands of citizens, hundreds of homes and business premises, thousands of vehicles and a large proportion of public infrastructure were affected by the devastating consequences of this storm.
FinnishAsunnot ovat silti välttämättömiä, aineelliset tekijät ovat tärkeitä ja jäsenvaltiot voivat nyt ryhtyä toimiin.
Of course, none of this will solve the problem of the 9 million Roma, but housing is essential, the physical element is important and the Member States can now set about doing something.