"asumis-" - Englanninkielinen käännös

FI

"asumis-" englanniksi

FI

asumis- {adjektiivi}

volume_up
asumis- (myös: asuin-, asunto-)

Esimerkkejä "asumis-"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLisäksi näistä tekniikoista voi olla valtavasti hyötyä kahdella merkittävällä alalla, asumis- ja liikennealoilla.
Next, they can make an enormous contribution in the major sectors, in the housing and transport sectors.
FinnishArvoisa puhemies, sovittelukomitea on keskustellut yhteisön satamissa olevien alusten asumis- ja työskentelyolosuhteista.
Madam President, the Conciliation Committee has spoken to us about the living and working conditions on board the ships that arrive in Community ports.
FinnishSijoitussuunnitelmat koskevat maatilojen jätehuoltoa, meijerihygienian standardien parantamista ja vaihtoehtoisten yritysten asumis- ja käsittelytiloja.
Investment schemes will cover Farm Waste Management, Improvement in Dairy Hygiene Standards and Housing and Handling Facilities for Alternative Enterprises.
FinnishPelkästään Euroopan unionissa 16 prosenttia ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella, ja heidän on kamppailtava täyttääkseen perustarpeensa: asumis-, terveys- ja elintarviketarpeensa.
In the European Union alone, 16% of people live below the poverty line and struggle to have their most basic needs - housing, health and, of course, food - met.
FinnishSuojautuminen "romulaivoja" vastaan merkitsee myös sitä, että huolehditaan meriympäristön suojelemisesta sekä aluksilla työskentelevän henkilöstön asumis- ja työskentelyoloista.
In protecting ourselves against these coffin ships, we are also showing our concern for the protection of the marine environment as well as shipboard living and working conditions.