"asukkaat" - Englanninkielinen käännös

FI

"asukkaat" englanniksi

FI

asukkaat {monikko}

volume_up
asukkaat
Asuntoalueen asukkaat eivät olleet tietoisia ilotulitustehtaan olemassaolosta.
Residents of this estate were unaware of the presence of the fireworks factory.
Asuinalueen asukkaat eivät olleet tietoisia ilotulitetehtaasta.
Residents of this housing estate were not aware of the presence of the fireworks factory.
Paikalliset asukkaat ovat vastustaneet suunnitelmaa.
The local residents have protested against this plan.

Esimerkkejä "asukkaat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAsuntoalueen asukkaat eivät olleet tietoisia ilotulitustehtaan olemassaolosta.
Residents of this estate were unaware of the presence of the fireworks factory.
FinnishOlemme ihmeissämme, kun kaikki Maghreb-maiden asukkaat haluavat muuttaa Eurooppaan.
We are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.
FinnishNäiden maiden asukkaat tietävät kuitenkin hyvin vähän kehitysyhteistyöstä.
Yet the people of these countries know very little about development cooperation.
FinnishSeuraava kerta ratkaisee, mutta Quebecin asukkaat tietäkööt, että he eivät ole yksin.
Next time they will win. The natives of Quebec should know they are not alone.
FinnishLähi-idän asukkaat ovat nimettömiä panttivankeja tässä loputtomassa konfliktissa.
The people of the Middle East are the nameless hostages of this never-ending conflict.
FinnishKuuluvatko kaikki tämän planeetan asukkaat kyseisen tuomioistuimen tuomiovallan piiriin?
Will all the inhabitants of the planet fall under the jurisdiction of the court?
FinnishVaikuttaa aivan siltä, että Valko-Venäjän asukkaat noudattaisivat eri sääntöjä kuin me.
It is as if Belarus were inhabited by people who are guided by different standards.
FinnishNiitä tehdään taatusti enemmän kuin jäsenvaltioiden asukkaat haluaisivat.
There is certainly more of it than people in the various Member States want.
FinnishMonet naapurikyläni asukkaat eivät ole vieläkään päässeet palaamaan koteihinsa.
Many individuals, even in the village down the road from me, are still out of their homes.
FinnishJa ihmettelenkin, mikseivät alueen asukkaat luota Euroopan unioniin.
And I wonder why the people living in this area do not trust the European Union.
FinnishSiihen pistetään päälle vielä Gloucestershiren ja muiden seutujen asukkaat.
They'm even going to throw in they folks up to Gloucestershire and other foreign parts.
FinnishMonet Norsunluurannikon pohjoisten osien asukkaat tulevat alun perin Burkina Fasosta.
Many people in the north of Côte d'Ivoire originally come from Burkina.
FinnishOn löydettävä kiireesti pysyviä ratkaisuja, joita asukkaat aidosti kannattavat.
Lasting solutions that have genuine support among the inhabitants must be found, and quickly.
FinnishSekä etniset georgialaiset että muut asukkaat joutuvat nykyisin kärsimään näillä alueilla.
Both ethnic Georgians and other inhabitants are suffering in these areas at present.
FinnishPohjois- ja Etelä-Sudanin asukkaat ovat ilman muuta maidensa isäntiä.
The people of North and South Sudan are undoubtedly the masters of their countries.
FinnishMaan asukkaat ovat olleet varsin korkeasti koulutettuja ja hyvin lainkuuliaisia.
It is a country which was highly educated and highly law-abiding.
FinnishMietin kuitenkin, pitävätkö Lincolnshiren asukkaat tätä asianmukaisena rahankäyttönä.
But I do wonder whether the people of Lincolnshire would view this as a good use of money.
FinnishYksi kysymys on nostettava ylitse muiden: mitä Kosovon asukkaat haluavat?
One question must take precedence over all the others: what do the people of Kosovo want?
FinnishAsukkaat, väestö ovat sosioekonomisen suorituskyvyn symbolinen ilmaisutapa.
The inhabitants, the population, these are a symbolic expression of socio-economic capacity.
FinnishEteläisen pallonpuoliskon asukkaat puolestaan voivat joutua entistä huonompaan asemaan.
On the other hand, there could be citizens in the South who are going to be even worse off.