"asuinpaikka" - Englanninkielinen käännös

FI

"asuinpaikka" englanniksi

FI

asuinpaikka {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Kynnyskysymyksenä on oltava kansalaisuus, ei asuinpaikka.
It is citizenship, and not residence, which must be the test.
Joissakin maissa on järjestelmä, jossa määritetään ensisijainen ja toissijainen asuinpaikka.
Some countries have a first/second residence system.
Unionissa tärkein peruste ei ole kansalaisuus vaan henkilön asuinpaikka.
The most important criterion in the European Union is not that of nationality but that of a person' s place of residence.
asuinpaikka (myös: kotipaikka)
asuinpaikka (myös: asunto, asuminen, oleskeleminen)
2. "entisessä Neuvostoliitossa"
volume_up
propiska {subst.} (in the ex-USSR)

Esimerkkejä "asuinpaikka"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMaaseudusta tulee yhä enemmän ikääntyvien ihmisten asuinpaikka.
Rural areas are increasingly becoming the place where the elderly live.
FinnishOlipa se hengen asuinpaikka tai kasa kiviä on epäoleellista.
Whether it's the abode of a spirit or a pile of ore is irrelevant.
FinnishJoissakin maissa on järjestelmä, jossa määritetään ensisijainen ja toissijainen asuinpaikka.
Some countries have a first/second residence system.
FinnishKynnyskysymyksenä on oltava kansalaisuus, ei asuinpaikka.
It is citizenship, and not residence, which must be the test.
FinnishKomissio haluaisi myös jättää termin "asuinpaikka" tulkinnan tuomioistuimen tehtäväksi.
The Commission would also prefer to leave it up to the Court of Justice to interpret the term 'habitual residence'.
FinnishUnionissa tärkein peruste ei ole kansalaisuus vaan henkilön asuinpaikka.
The most important criterion in the European Union is not that of nationality but that of a person' s place of residence.
FinnishEt yleensä voi rekisteröidä autoasi maassa, jossa sinulla on toissijainen asuinpaikka tai vapaa-ajan asunto.
You are not usually allowed to register your car in a country where you have a secondary residence or holiday house.
FinnishTällä tavalla rangaistaan ensisijaisesti sellaisia Kreikan kansalaisia, joiden pysyvä asuinpaikka ja työpaikka eivät sijaitse Kreikassa.
This practice penalises mostly Greek nationals who do not live and work in Greece on a permanent basis.
FinnishMinusta verisukulaisuus, syntymäpaikka ja asuinpaikka voivat olla yhdessä ja samanaikaisesti pätevä peruste kansalaisuusoikeuksien myöntämiselle.
I believe that bloodline, birthplace and residence may, together and at the same time, constitute valid grounds for granting citizenship rights.
FinnishSen pitäisi itse asiassa mahdollistaa sopeuttamistoimenpiteiden toteuttaminen valtiossa, jonka kansalainen tuomittu on tai jossa hänellä on pysyvä laillinen asuinpaikka.
It should in fact allow for rehabilitation measures to be taken in the state of nationality or permanent legal residence.
FinnishTurkkilaisen osapuolen joustavuus, joka liittyy turkkilaisten työntekijöiden vapauteen valita asuinpaikka Euroopan unionissa, on niin ikään pantava merkille myönteisenä asiana.
The flexibility of the Turkish side on freedom of movement for Turkish workers in the European Union must also be welcomed.
FinnishItävalta, Suomi ja Ruotsi tekivät tästä syystä aloitteen, jonka tarkoituksena on nopeuttaa menettelyä jäsenvaltiossa, jonka kansalainen tuomittu on tai jossa hänellä on pysyvä asuinpaikka.
This resulted in the initiative of Austria, Finland and Sweden, which aims to speed up the procedure in their Member State of origin or permanent residence.
FinnishTämän vuoksi on vallalla hallintokäytäntö, jossa ei valitettavasti oteta huomioon, että Kreikan kansalaisilla on monissa tapauksissa pysyvä asuinpaikka muussa valtiossa kuin Kreikassa.
It has led to an administrative practice which, unfortunately, has disregarded the fact that, in many cases, the normal residence of Greek citizens is in a state other than Greece.
FinnishSuostumuksen pitäisi kuitenkin olla välttämätön tuomitun siirtämiseksi jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on, jos tuomitun asuinpaikka ei ole kyseisessä jäsenvaltiossa.
However, consent should be necessary for the transfer to the Member State of nationality of the sentenced person if that Member State is not the Member State of residence of the sentenced person.