"asuin-" - Englanninkielinen käännös

FI

"asuin-" englanniksi

FI

asuin- {adjektiivi}

volume_up
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen määrittely on perustavanlaatuinen askel kohti liikenneyhteyksien parantamista asuin- ja teollisuusalueilla kaikkialla Euroopassa.
The definition of trans-European transport networks is a fundamental step towards improving transport connections for residential and industrial areas across Europe.
Esimerkiksi Grossmarkthallen länsipuolella oleva katu (Oskar-von-Miller-Strasse) on muuttanut ilmettään niin, että sen varrella on nykyään vain asuin- ja toimistorakennuksia.
For instance, the street on the western side of the Grossmarkthalle (Oskar-von-Miller-Strasse) has been fully redeveloped with residential and office buildings.
Human Rights Watch -järjestö ilmoitti tänään uusimmista julmuuksista tässä tarinassa vailla loppua: 60 kansalaista on pantu telkien taakse, ja virasto-, asuin- ja liikerakennuksia on tuhottu.
The Human Rights Watch today reports the very latest atrocity in this never-ending story: 60 citizens imprisoned and official, residential and commercial buildings destroyed.

Esimerkkejä "asuin-"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAsuin itse tuolloin kommunistisessa Jugoslaviassa ja muistan selkeästi kuvat Gdańskista.
I myself was living at that time in Communist Yugoslavia and clearly remember the pictures from Gdansk.
FinnishMutta haluan lisätä kaksi kertaa sanat "asuin- tai".
But I would like to add 'the country of residence or employment principle' , twice.
FinnishSen jälkeen heidän asuin- ja työympäristönsä ei palaa alkuperäiseen tilaan, vaan se alkaa rapistua.
Then their working and living area will not return to primeval nature, but will go to the dogs.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, asuin Bahrainissa kolme vuotta vuosina 1987-1990.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I lived in Bahrain for three years, from 1987 to 1990.
FinnishAsuin Lontoossa lasilaatikossa 44 päivää vain vedellä.
In London I lived in a glass box for 44 days with nothing but water.
FinnishAinoa ongelma oli se, että asuin pienessä kylässä Kanadassa, 1000 kilometriä lähimmästä merestä.
And the only problem with that was that I lived in a little village in Canada, 600 miles from the nearest ocean.
FinnishKun olin 16-vuotias, asuin Frankfurt am Mainissa, joka on kahden tunnin panssarivaunumatkan päässä Prahasta.
When I was 16 years old I lived in Frankfurt am Main, which is two hours' tank drive away from Prague.
FinnishParas ehkäisykeino on kuitenkin hyvien asuin- ja työolojen sekä ravitsemus- ja hygieniatason takaaminen.
The best form of prevention remains the guarantee of good housing and working conditions, nutrition and health.
FinnishIhmisiä ei saa enää pakottaa jättämään asuin- ja elinalueitaan.
FinnishAsuin Cuítossa ja Huambossa vuosina 19891994.
I lived in Cuíto and Huambo between 1989 and 1994.
FinnishAsuin ensimmäisessä huoneistossani, minulla oli ensimmäinen pieni vihreä American Express, ja minulla oli erittäin iso salaisuus.
I had my first apartment, my first little green American Express card, and I had a very big secret.
Finnishehdotuksen tekeminen merimiesten sosiaalisista sekä asuin- ja työolosuhteista, joita on noudatettava laivalla
tabling a proposal on the social, living and working conditions of seafarers. These conditions are to be respected aboard ship;
FinnishTästä syystä on lisättävä maaseutualueiden houkuttelevuutta asuin- ja työskentelyalueina ja houkuteltava nuoria kyseisille alueille.
It is therefore necessary to make them more appealing to live and work in, and to attract young people to them.
FinnishOlen kotoisin maasta, missä asuin lähes puoli vuosisataa kovimman kommunistihallinnon alaisena ilman minkäänlaista matkustusvapautta.
I come from a country which lived for almost half a century under the harshest Communist regime without any right to free travel.
FinnishKiinalaiset työntekijät tekevät työtä 10–12 tuntia päivässä ja heidän asuin- ja ruokamenonsa vähennetään usein suoraan palkasta.
Chinese workers work between 10 and 12 hours per day and their accommodation and food costs are often deducted directly from their wages.
FinnishVerotuksen näkökulmasta asia riippuu siitä, mitä asuin- ja työskentelymaidesi solmimassa kahdenvälisessä verotussopimuksessa sanotaan.
For tax purposes — this depends on the terms of the bilateral tax agreement between the countries where you live and where you work.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, asuin itse Venezuelassa ja tunnen maan menneisyyden ja erityisesti Marco Pérez Jiménezin diktatuurin 1950-luvulla.
(NL) Madam President, I used to live in Venezuela myself and I am familiar with that country's past and, in particular, the dictatorship of Marcos Pérez Jiménez in the 1950s.
FinnishEI — Jos asuin- ja työskentelymaasi on jokin seuraavista: Alankomaat, Espanja, Irlanti, Italia, Liettua, Ruotsi, Suomi, Tanska, Unkari, Viro tai Yhdistynyt kuningaskunta.
NO — if you live or work in Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Spain, Sweden, the Netherlands, or the United Kingdom.
FinnishKaikkia ongelmia ei ole edelleenkään ratkaistu, kuten asuntojen osoittamista sellaisille pakolaisille, joilla oli asuin- ja vuokraoikeudet ennen Kroatiasta lähtöään.
Some problems have still not been resolved, including the allocation of housing to refugees who had occupancy and rental rights before leaving Croatia.
FinnishArvoisa puhemies, kun olin pieni poika ja asuin Skotlannissa, minulla oli tapana kuunnella iltaisin lastenohjelmaa nimeltä Jackanory; siinä kerrottiin satuja.
Mr President, when I was a young boy living in Scotland, at nighttime I used to listen to a children's programme called 'Jackanory' ; it told you fairy tales.