"asteittainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"asteittainen" englanniksi

FI

asteittainen {adjektiivi}

volume_up
asteittainen (myös: vähittäinen, loiva)
Ensinnäkin: molempia osapuolia hyödyttävän vapaakauppavyöhykkeen asteittainen perustaminen.
1) the gradual creation of a free trade area which will benefit both parties;
Strategisen kumppanuuden on oltava soveltamisalaltaan kattava ja luonteeltaan asteittainen.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
Toivomamme asteittainen ulottaminen käynnistyy hyvin varovaisesti.
The gradual extension we are calling for is getting off to a very timid start.
asteittainen

Esimerkkejä "asteittainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAsteittainen ja harkittu liittymisprosessi perustuu kolmeen keskeiseen periaatteeseen.
Our gradual and carefully managed accession process is based on three key principles.
FinnishStrategisen kumppanuuden on oltava soveltamisalaltaan kattava ja luonteeltaan asteittainen.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
FinnishSiksi tähän ohjelmaan tarvitaan järjestelmällinen, yhteinen ja asteittainen lähestymistapa.
That is why this programme needs a methodical, concerted and progressive approach.
FinnishNäiden toimenpiteiden asteittainen lakkauttaminen on kuitenkin jo käynnissä.
However, the gradual phasing out of these measures has already started.
FinnishEnsinnäkin: molempia osapuolia hyödyttävän vapaakauppavyöhykkeen asteittainen perustaminen.
1) the gradual creation of a free trade area which will benefit both parties;
FinnishTämä, asteittainen todellinen lähentyminen, on liittyvien maiden tärkein haaste.
This – gradual convergence – is the most important challenge which the acceding countries face.
FinnishEn kuitenkaan usko, että tämä asteittainen lähestymistapa toimii enää.
I do not believe, however, that this gradual approach is working any more.
FinnishToivomamme asteittainen ulottaminen käynnistyy hyvin varovaisesti.
The gradual extension we are calling for is getting off to a very timid start.
FinnishHedelmällisen maan asteittainen heikentyminen menneinä vuosina on ollut monimutkainen prosessi.
In the past, the gradual deterioration of fertile soil has been a complex process.
FinnishAsteittainen vapauttaminen on järkevää taloudellisen eriytymisen nykyisessä vaiheessa.
Gradual liberalisation at the current stage of economic differentiation is a sensible idea.
FinnishTärkeimpien epidemiologisten mittareiden asteittainen yhdenmukaistaminen on myös tärkeää.
It is also important progressively to harmonise the principal epidemiological indicators.
FinnishSiinä järjestetään päästöjen asteittainen vähentäminen toisiaan seuraaviin vaiheisiin.
It establishes a gradual, phased reduction in polluting emissions.
FinnishOlen sen verran realisti, että tiedän kyseessä olevan asteittainen kehitys.
I am enough of a realist to know that this is a gradual process.
FinnishETY:n sisäisten tullien ja kiintiöiden asteittainen poistaminen aloitetaan.
The first steps are taken in the progressive abolition of custom duties and quotas within the EEC.
FinnishHuomattava on myös toiminnallisuuden asteittainen elvyttäminen eräillä maaseutu- ja kaupunkialueilla.
The progressive redynamization of certain rural and urban zones is also noteworthy.
FinnishTällä varmistetaan päästöjen tehokas asteittainen vähentäminen toisiaan seuraaviin vaiheisiin.
This would ensure the effective implementation of a gradual, phased reduction of emissions.
FinnishNäiden muutosten asteittainen toteuttaminen saadaan päätökseen ensi vuonna.
The phasing-in of these changes will be finalised next year.
FinnishOn korkea aika saattaa päätökseen tupakanviljelytukien asteittainen alasajo.
It is high time we brought the gradual phasing out of subsidies for tobacco farming to a complete end.
FinnishPeruskirjan vaikutus on pikemminkin vakaa ja asteittainen kuin äkillinen ja vallankumouksellinen.
The effect of the Charter will be steady and gradual rather than sudden and revolutionary.
FinnishIlmeisistä eduistaan huolimatta kaupan asteittainen vapauttaminen vähentää tullituloja.
Regardless of its obvious benefits, the progressive liberalisation of trade reduces customs revenue.