FI

aste {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Itä-Aasian taloudellisen yhdentymisen aste on puolestaan myös erittäin merkittävää.
By contrast, the degree of economic integration in East Asia is also very impressive.
Lähentymisen aste tekee talous- ja rahaliitosta vakaan yhteisön.
The degree of convergence will transform monetary union into a community based on stability.
True enough, there may still be differences of degree in the way this is felt.
aste (myös: luokka, kolo, lovi)
2. Matematiikka
aste

Esimerkkejä "aste"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVoimantuotannon päästöoikeuksien 100-prosenttinen huutokauppa-aste on säilytetty.
The principle of a full auction of permits for the power sector has been maintained.
FinnishItä-Aasian taloudellisen yhdentymisen aste on puolestaan myös erittäin merkittävää.
By contrast, the degree of economic integration in East Asia is also very impressive.
FinnishSitoutumisen aste ei kuitenkaan lopu pelkän strategian laatimiseen.
The level of commitment, however, cannot stop at creating a strategy alone.
FinnishTietoisuuden aste sairauden vakavuudesta ei ole vielä johtanut etsimään suuria lääkkeitä.
The level of awareness of the seriousness of the ills has not yet achieved great remedies.
FinnishEnsimmäinen niistä koskee hyödyntämisastetta, ja sen mukaan 0,4 olisi asianmukaisempi aste.
The first one relates to exploitation rates and proposes 0.4 as a more appropriate rate.
FinnishTein työtä käskettyä, ja ensin diagnosoitiin MS-taudin varhainen aste.
I did that job and the early stages of MS were first of all diagnosed.
FinnishYhdenmukaistamisen aste, johon pyrimme, on joka tapauksessa ponnistelujemme arvoinen.
However, the harmonisation being attained is worth our effort.
FinnishJoissakin valtioissa itsemurha-aste on kauhea, ja jälleen syypää on alkoholi.
In some countries, there is an appallingly high suicide rate, and again alcohol is to blame for this.
FinnishEuroopan unioniin yhdentymisen aste riippuu tietenkin asianomaisista maista itsestään.
The rate of integration into the European Union will obviously depend on the countries themselves.
FinnishEurooppa on oikeus, Euroopan oikeuden ylin aste: taivumme Geneven oikeuden edessä.
Europe represents the law and the superiority of European law, yet we are yielding to the law of Geneva.
FinnishLähentymisen aste tekee talous- ja rahaliitosta vakaan yhteisön.
The degree of convergence will transform monetary union into a community based on stability.
FinnishTämä on joidenkin ihmisten sitoutumisen aste tähän kampanjaan.
That is the extent of the engagement of some people in this campaign.
FinnishSiihen saakka julkisen velan aste oli jatkuvasti noussut euron käyttöönoton jälkeen.
Until then, the public debt ratio had done nothing but rise ever since the euro had been brought into circulation.
FinnishAste-eroja voi esiintyä edelleenkin - aivan.
True enough, there may still be differences of degree in the way this is felt.
FinnishNyt, 2000-luvulla, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen aste Euroopassa on huolestuttavan korkea.
Today, in the 21st century, the level of poverty and social exclusion in Europe are worryingly high.
FinnishSuuntaus on selvä inflaation kohdalla, jonka aste on pudonnut alle kahteen prosenttiin yhteisössä.
This process is obvious if we take inflation, whose rate has fallen below 2 % for the Community average.
FinnishTämä vapaan liikkuvuuden aste riippuu tietenkin laajasta luottamuksesta asianosaisten valtioiden välillä.
This degree of freedom of movement obviously depends on broad-based trust between the states concerned.
Finnish Valtioiden, jotka haluavat ottaa euron käyttöön, täytyy saavuttaa korkea kestävän lähentymisen aste.
Countries wishing to adopt the euro as their currency must achieve a high degree of "sustainable convergence".
FinnishSaavutettu tai suunniteltu yhdenmukaistamisen aste on harvoin vastannut komission odotuksia.
The degree of harmonisation attained or currently being negotiated has often failed to meet the Commission's expectations.
FinnishValitettavasti sitoutumisen aste ei ole yhtä voimakasta jäsenvaltioiden päätöksentekijöiden parissa.
Unfortunately, this attitude would seem to me to be less prevalent among the decision makers in the Member States.