"askeleet" - Englanninkielinen käännös

FI

"askeleet" englanniksi

EN
FI

askeleet {monikko}

volume_up
askeleet
Tähänastiset askeleet ovat sopimusperustasta johtuen olleet vaatimattomia.
The steps taken thus far have, owing to the basis of the agreement, been modest.
Mutta pienetkin askeleet ovat tarpeen joustavien kuljetusten varmistamiseksi.
But even small steps are necessary in order to ensure flexible transportation.
Ehkä kaikki jäsenvaltiot voivat todellakin omaksua nämä pienet askeleet.
But perhaps the Member States will then actually grasp these small steps.

Esimerkkejä "askeleet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiiden on nyt otettava ensimmäiset mielekkäät askeleet päästöjen vähentämiseksi.
Developed countries must take the first meaningful steps in reducing emissions.
FinnishTämän periaatteen täytäntöönpanon edellyttämät askeleet otetaan hyvin verkalleen.
The few steps needed to implement this principle are being taken very slowly.
FinnishKehotan neuvostoa ottamaan viimeiset askeleet ja sopimaan kanssamme tästä asiasta.
I invite Council to take the last few steps to reach an agreement with us on this.
FinnishMutta pienetkin askeleet ovat tarpeen joustavien kuljetusten varmistamiseksi.
But even small steps are necessary in order to ensure flexible transportation.
FinnishLisäksi otimme yhdessä ne uudet askeleet, joita kuvasin alkupuheenvuorossani.
In addition, we took the new collective steps I described in my opening statement.
FinnishVeropolitiikassa on otettu entistä voimakkaamman sopeuttamisen ensimmäiset askeleet.
The first steps towards greater co-ordination can also be discerned in tax policy.
FinnishTähänastiset askeleet ovat sopimusperustasta johtuen olleet vaatimattomia.
The steps taken thus far have, owing to the basis of the agreement, been modest.
FinnishVelkataakan keventämistarkoituksessa otetut askeleet ovat myös elintärkeitä.
The steps taken to relieve the burden of debt are also of vital importance.
FinnishKomissio on nyt sitoutunut myös poliittisesti ottamaan nämä askeleet.
The Commission has now also committed itself politically to taking these steps.
FinnishTai että askeleet ovat niin pieniä, edistys on niin pientä, että niitä ei voi havaita.
Or the steps, the progress being made, is so small as to be indiscernible.
FinnishEnsimmäiset askeleet, ainakaan neuvoston ottamat, eivät vaikuta minusta kovin lupaavilta.
The first steps, taken in the Council at least, do not seem particularly promising.
FinnishKiitämme suuresti sitä, että knesset on viime aikoina ottanut tarpeelliset askeleet.
We greatly applaud the fact the Knesset has taken the necessary steps in the recent past.
FinnishMielestäni meidän on kuitenkin otettava nämä askeleet nyt, vaikka se voikin olla hankalaa.
Nevertheless, I think that we must take steps now, even though it may be difficult.
FinnishNämä kaksi maata ovat nyt valmiita ottamaan liittymistä edeltävät ratkaisevat askeleet.
These two countries are now ready to complete the decisive steps that precede accession.
FinnishEhkä kaikki jäsenvaltiot voivat todellakin omaksua nämä pienet askeleet.
But perhaps the Member States will then actually grasp these small steps.
FinnishMielestäni puheenjohtajavaltion Unkarin ottamat askeleet ovat tärkeitä.
I consider the steps relating to the work of the Hungarian Presidency to be important.
FinnishEnsimmäiset askeleet on jo otettu, mutta niitä on pidettävä vain ensimmäisinä askeleina.
The first steps have already been taken, but they must be considered only as initial steps.
FinnishNyt on kysymys siitä, että nämä yksittäiset askeleet olisi yhdistettävä kokonaissuunnitelmaan.
What matters now is to combine these individual steps into a total concept.
FinnishKroatia on tehnyt kovasti työtä kummallakin alalla, mutta nyt on aika ottaa viimeiset askeleet.
Croatia has been working hard in both areas, but now is the time to go the final mile.
FinnishGräßlen mietintö ottaa ensimmäiset pienet askeleet oikeaan suuntaan.
The Gräßle report makes the first small steps in the right direction.