"askarruttaa" - Englanninkielinen käännös

FI

"askarruttaa" englanniksi

FI

askarruttaa [askarrutan|askarruttanut] {verbi}

volume_up
Toinen hyvin tärkeä aihe, joka askarruttaa kansalaisia, on talouskasvu ja työllisyys.
The second very important topic which is preoccupying people is that of growth and employment.
Pari ongelmaa askarruttaa vielä parlamenttia, eikä niiden ratkaisu riipu yksinomaan komissiosta, vaan myös neuvostosta.
Two or three problems continue to preoccupy Parliament, and their solution does not depend entirely on the Commission but also on the Council.
The Kosovo problem is, of course, preoccupying us.
Yhtä paljon askarruttaa se, ettei eläinlääketieteellisen tiedekomitean puheenjohtajana tapahtumien aikaan toiminutta henkilöä ole kuultu.
Equally puzzling was the failure to call the Presidents of the Scientific Veterinary Committee during the relevant period.
Vaikka suhtaudunkin myönteisesti tutkintavaliokunnan tuntemaan huoleen BSE-kriisin täydestä tutkimuksesta, sen lähestymistapa askarruttaa minua joiltain osin.
While I welcome the concern of the Committee of Inquiry to fully investigate the BSE crisis I am puzzled by the approach they have taken in certain regards.

Esimerkkejä "askarruttaa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLisäksi varojen antaminen yksinomaan kansainväliseen rahastoon askarruttaa meitä.
We also wish to question the allocation of this money to a single international fund.
FinnishMinua kuitenkin askarruttaa johdonmukaisuutenne ja todellinen luotettavuutenne.
However, I am wondering how consistent and truly reliable you will prove.
FinnishErityisesti meitä askarruttaa liian pieni liikkumavara, 82 miljoonaa, otsakkeessa 1A.
In particular, we are concerned at the inadequate margin, 82 million under heading 1A.
FinnishEräs ongelma, joka esimerkiksi meitä Itävallassa askarruttaa, lyödään hieman laimin.
However, one problem of concern to Austria is being rather overlooked.
FinnishTämä kysymys askarruttaa meitä jatkuvasti myös Euroopan unionissa.
That is an issue which constantly occupies our minds in the European Union as well.
FinnishToinen hyvin tärkeä aihe, joka askarruttaa kansalaisia, on talouskasvu ja työllisyys.
The second very important topic which is preoccupying people is that of growth and employment.
FinnishMeitä askarruttaa tänään kaksi ongelmaa. Ensinnäkin tekninen kehitys.
Two problems concern us today, the first being advances in technology.
FinnishÄlkäämme panko köyhää kehitysmaata maksamaan siksi, että meitä askarruttaa oma etumme.
Let us not make a poor developing country pay for our preoccupation with our own self-interest.
Finnish   – Arvoisa puhemies, G8-maiden johtajia askarruttaa Skotlannissa maailmamme kestävyys.
   Mr President, the G8 leaders in Scotland are exercised about the sustainability of our world.
FinnishToinen asia, joka minua askarruttaa, ovat ne 700 virkaa, jotka olemme hyväksyneet aikaisempina vuosina.
Another question concerns the 700 positions which we rubberstamped in previous years.
FinnishTätä nykyä meitä askarruttaa maapallomme tuleva kehitys.
Today we are being asked to consider the future development of our planet.
FinnishMeitä askarruttaa kysymys siitä, johtaako tämä epävarma tilanne populismiin ja demagogiaan.
We are moved by the question of whether this uncertain situation gives some scope to populism and demagogy.
FinnishKuitenkin eräs menoluokkaan IV kuuluvien varojen uudelleen osoittamista koskeva kysymys askarruttaa edelleen.
A question remains, however, in relation to redeployment in Category 4.
FinnishTämä on tilanne, joka voisi hieman askarruttaa meitä.
This is a situation that should certainly give us cause for thought.
FinnishMinua kuitenkin askarruttaa mietinnön kielteinen suhtautuminen biologisten raja-arvojen asettamiseen.
I am, however, concerned at the negative approach the report takes to setting biological limit values.
FinnishEi ole siten yllätys, että tämän alan turvallisuus askarruttaa kovasti kansalaisiamme ja yrityksiämme.
It is no surprise, then, that security in this area is a huge concern for our citizens and businesses.
FinnishMyös televiestintähankkeiden sisällyttäminen yhteisön rahoitukseen oikeutettujen hankkeiden luetteloon askarruttaa meitä.
We also have concerns about the inclusion of telecoms projects.
FinnishMeitä askarruttaa tietenkin Kosovon kysymys.
The Kosovo problem is, of course, preoccupying us.
FinnishMinua kuitenkin askarruttaa muutama seikka.
However, I do have a few questions in this respect.
FinnishTämä kysymys askarruttaa meitä mietinnössä.
This is the question concerning us in this debate.