"asiaton" - Englanninkielinen käännös

FI

"asiaton" englanniksi

FI

asiaton {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "asiaton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVäite siitä, että tämä vaarantaa vapaan kaupan, on mielestämme asiaton.
The argument that this would jeopardise freedom of trade is not relevant, in our view.
FinnishAsiaton käyttö on lähellä väärinkäyttöä, ja se on estettävä kaikin käytössämme olevin keinoin.
Improper use is close to abuse and this should be prevented with all means available.
FinnishTällainen henkilökohtainen ja vihamielinen hyökkäys on asiaton, kun kyseinen henkilö ei ole paikalla.
A personal and vitriolic attack like that is unjustified when the person is not present.
FinnishLisäksi tämä keskustelu on tarpeeton, sopimaton ja asiaton.
This debate is, furthermore, a waste of time, out of place and improper.
FinnishJuuri nyt unionin ei pidä antaa vaikutelmaa, että se olisi sisäänpäin kääntynyt, itsekäs ja asiaton.
This is not the time for the Union to create the impression of being introverted, selfish, and irrelevant.
FinnishAsiasta nostettu kohu on täysin asiaton ja tarpeeton kansanterveyden ja ympäristön kannalta.
The fuss that is made about it is completely unwarranted and not in the interests of public health and the environment.
FinnishLopuksi haluaisin lisätä, että mielestäni Stephen Hughesin viime lauantaina lähettämä sähköpostiviesti oli täysin asiaton.
Finally, I wish to add that I thought the email Mr Hughes sent last Saturday completely inappropriate.
FinnishNähdäkseni äskeinen puheenvuoro oli hieman asiaton, mutta koska huumoriakin tarvitaan silloin tällöin, annettakoon se anteeksi.
I do not think those remarks were quite proper, but, since we are also sometimes lacking in humour, you are forgiven.
FinnishArvoisa puhemies, olen pahoillani, mutta huomautuksenne ei ollut parlamentin käytänteiden mukainen ja se oli asiaton tullessaan puhemieheltä.
Mr President, I regret to say that your comment was not in line with parliamentary courtesy and was inappropriate in your position as President.
FinnishKolmanneksi mainitsen, että olemme myös kehittäneet tiettyjä tiedon maksutonta tarkastelua koskevia takeita, joilla estetään asiaton kaupallinen käyttö.
Thirdly, we also built in a number of guarantees for what is referred to as free-viewing, thus avoiding improper use for commercial reasons.
Finnish24. huhtikuuta pidetyssä täysistunnossa ollessani poissa äänestyksestä Hans-Peter Martin väitti, että asiaton henkilö äänesti minun paikaltani laittomasti äänestyskortilla.
In the sitting of 24 April, in my absence during the vote HansPeter Martin claimed that a vote was illegally cast with a voting card from my seat by an unauthorised person.
FinnishRatkaisu on mielestämme asiaton, emmekä aio kannattaa direktiivin pikakäsittelyä ennen kuin työntekijöiden oikeutta koskeva asia on ratkaistu työntekijöiden eduksi.
Faced with such an impertinence, we will not be waving this directive through into a fast-track procedure until the workers’ rights issue has been sorted out in a manner favourable to them.
FinnishKomissio on kehottanut lopettamaan entisen romanien keskitysleirin alueella toimivan lihasikalan, joka on - myös minun mielestäni - asiaton, sekä tukemaan soveliaan muistomerkin pystyttämistä.
The Commission is urged to end pig fattening on the site of the former Roma concentration camp, which is inappropriate - in my opinion, too - and to help erect a dignified memorial.