"asiat" - Englanninkielinen käännös

FI

"asiat" englanniksi

volume_up
asiat {vain mon.}
EN
EN

"Asiatic cholera" suomeksi

FI

asiat {monikko}

volume_up
asiat (myös: tekemiset, puuhat)
Kolme prosenttia on eräänlainen indikaattori, joka kertoo, teemmekö asiat oikein.
Three per cent is a kind of indicator of whether we are doing things correctly.
Meidän kuuluu tarkistaa tällaiset asiat, joten näin me teemme.
We are supposed to check these things, so that is what we are going to be doing.
Meillä on asiat vielä suhteellisen hyvin; Yhdysvaltoihin on asettunut pessimismi.
We are still doing reasonably well; in the United States, pessimism has set in.
asiat (myös: materia)
Ensinnäkin tunnustetaan, että tässä ovat ensi sijassa kyseessä kansalliset asiat.
First of all, it is recognised that this primarily concerns national matters.
Me tarvitsemme tilintarkastustuomioistuimen kannan selvittääksemme asiat paremmin.
We need the position of the Court of Auditors to make matters clearer for us.
Kullekin yritysmuodolle kuuluvat asiat ovat omilla alasivuillaan.
Matters relating to each type of business can be found in their own section.
Vältettävät asiat voivat olla ehkä yhtä tärkeitä kuin tehtävät asiat.
Perhaps the things to avoid can be just as important as the things to do.
Jotkut asiat ovat hyväksyttäviä ja jotkut eivät.
Because there are things that are acceptable and things that are not.
Nämä asiat tulevat olemaan asioita, eivät vain sivuja.
And all these things that are going to be on this are not just pages, they are things.
EN

Asiatic cholera {erisnimi}

volume_up
Asiatic cholera

Esimerkkejä "asiat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNiin ei tapahtunut, ja sen vuoksi asiat vaikeutuvat tulevaisuudessa entisestään.
It did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
FinnishMinua tärkeämmät henkilöt saavat päättää sen, miten asiat tulevaisuudessa ovat.
What will happen in the future is for other people greater than me to determine.
FinnishPidän huolta siitä, että mainitsemanne asiat saatetaan kvestorikollegion tietoon.
I will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
FinnishEuroopan unionin haasteeseen sisältyvät mielestäni muun muassa seuraavat asiat:
The challenge to the European Union consists, in my opinion, among other things:
FinnishSanotaan siis, että asiat ovat huonosti, mutta koska me kaikki olemme vastuussa.
Thus, it is said that things are going badly, but because we are all responsible.
FinnishMeillä on asiat vielä suhteellisen hyvin; Yhdysvaltoihin on asettunut pessimismi.
We are still doing reasonably well; in the United States, pessimism has set in.
FinnishTulemme näkemään, kuinka asiat kehittyvät seuraavissa julkisissa keskusteluissa.
We will see what becomes of this state of affairs in the public debates to follow.
FinnishKaikki näyttää hyvältä paperilla, mutta miltä asiat näyttävät todellisuudessa?
There are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
FinnishTuulenkalat ovat osa turskan ravintoketjua, ja nämä asiat liittyvät toisiinsa.
Sand eels are part of the food chain of the cod and these things are all linked.
FinnishLoppujen lopuksi eri asiat ovat arkaluonteisia eri puolueissa ja jäsenvaltioissa.
Sensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
FinnishKolme prosenttia on eräänlainen indikaattori, joka kertoo, teemmekö asiat oikein.
Three per cent is a kind of indicator of whether we are doing things correctly.
FinnishNämä asiat huolestuttavat kansalaisia; näitä asioita he tarvitsevat ja haluavat.
These are the things that concern our citizens, what they need and what they want.
FinnishNämä asiat eivät kuulu uuteen sopimukseen, ja uskon, että olette jo loppusuoralla.
None of this is part of the new Treaty and I believe you are on the home stretch.
FinnishSe ei ole yhtään merkityksettömämpi asia kuin muut asiat, joista keskustelemme.
It is no less important an issue than all the other issues that we are discussing.
FinnishMinusta on todella hyvä, että useat ratkaisemattomat asiat on saatu selvitettyä.
I am very pleased that a number of the outstanding issues have been resolved.
FinnishLaajentumiseen liittyvät asiat ovat tärkeitä Lissabonin strategian yhteydessä.
Issues arising from enlargement are important in relation to the Lisbon strategy.
FinnishToivon, että puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ratkaisemaan mainitsemani asiat.
I hope that the Finnish Presidency will make efforts to resolve the above issues.
FinnishAsiat ovat kehittyneet hyvin, ja luulen, että makedonialaiset iloitsevat siitä.
We have reached a propitious moment and I think the Macedonians are glad about it.
FinnishHaluan, että asemamme on sellainen, että voimme sanoa: "Asiat eivät ole enää niin.
I want us to be in a position in which we can say: 'It is not like that any more.
FinnishTeemme sen nyt, koska nyt on se hetki, jolloin kaikki nämä asiat voivat onnistua.
Now is the time to do this because there is currently a good chance of succeeding.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Asiatic cholera":

Asiatic cholera