"asiantuntijat" - Englanninkielinen käännös

FI

"asiantuntijat" englanniksi

FI

asiantuntijat {monikko}

volume_up
asiantuntijat
Kolmanneksi OLAFin toimintaa valvovat riippumattomat ulkoiset asiantuntijat.
Thirdly, OLAF will be subject to monitoring by independent, external experts.
Asianomaiset asiantuntijat tutkivat parhaillaan ensimmäistä hankehakemusta.
A proposal for a first project is currently being considered by the relevant experts.
Komission asiantuntijat avustavat Yhdistyneiden Kansakuntien ryhmää Kyproksessa.
Commission experts are assisting the United Nations team in Cyprus.
asiantuntijat
Jotkut asiantuntijat sanovat, että ruoste ja heikentyminen aiheuttavat ongelmia.
Some specialists do in fact say that there will be problems with rust and weakening.
Asiantuntijat keskustelevat Irakissa, Sudanissa ja Kongossa mahdollisesti toteutettavista operaatioista.
Specialists are discussing possible operations in Iraq, Sudan and the Congo.
IT-asiantuntijat ja pk-yrittäjät ovat vain kaksi esimerkkiä.
IT specialists and SME owners are but two examples.
asiantuntijat (myös: konsultit)
Tarkoittaako tämä sitä, että kaikki ulkopuoliset asiantuntijat ovat kelvottomia?
Does that mean that all outside consultants are crooks? No.
Tämä koski erityisesti niitä aloja, jotka asiantuntijat määrittivät tärkeiksi kestävämmälle talouskehitykselle GCC:ssä, toisin sanoen palveluille ja joillekin teollisuuden aloille.
This was the case, in particular, in sectors which were identified by the consultants as important for a more sustainable economic development in the GCC, namely services and some industrial sectors.

Esimerkkejä "asiantuntijat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishErityisesti ne asiantuntijat, jotka osaavat lukea rivien välistä, arvostavat sitä.
Experts - especially those who can read between the lines - will appreciate that.
FinnishJotkut asiantuntijat sanovat, että ruoste ja heikentyminen aiheuttavat ongelmia.
Some specialists do in fact say that there will be problems with rust and weakening.
FinnishSamoin uusien jäsenvaltioiden keskuspankkien asiantuntijat ovat nyt Euroopan
The Member States central banks’ experts are also members of the committees of
FinnishNäin on politiikan suhteen, missä asiantuntijat, CIA, MI6 ennustavat sen aina väärin.
This is in the area of politics, where pundits, the CIA, MI6 always get it wrong.
FinnishAsiantuntijat alkavat olla hakoteillä, eivätkä kansalaisetkaan tiedä, missä mennään.
The experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
FinnishKolmanneksi OLAFin toimintaa valvovat riippumattomat ulkoiset asiantuntijat.
Thirdly, OLAF will be subject to monitoring by independent, external experts.
FinnishTällä hetkellä ECHO:n tekniset asiantuntijat seuraavat kriisiä Ammanista käsin.
ECHO Technical Assistants are currently following the crisis from Amman.
FinnishNämä ovat ne kaksi perusvaatimusta, joita monet asiantuntijat ovat pitkään kannattaneet.
These are two fundamental demands which have long been supported by many experts.
FinnishAsianomaiset asiantuntijat tutkivat parhaillaan ensimmäistä hankehakemusta.
A proposal for a first project is currently being considered by the relevant experts.
FinnishAsiantuntijat odottivat 15 000 vuosittaista tavaramerkin rekisteröintihakemusta vuonna 1996.
Experts were expecting an annual volume of 15 000 registered trademarks in 1996.
FinnishAsiantuntijat uskovat, että Tunisian mellakat ovat aiheuttaneet ketjureaktion.
Experts believe that the riots in Tunisia have caused a domino effect.
FinnishKomission asiantuntijat avustavat Yhdistyneiden Kansakuntien ryhmää Kyproksessa.
Commission experts are assisting the United Nations team in Cyprus.
FinnishYhä useammat asiantuntijat ja tosiseikat vahvistavat, että tämä ei ole totta.
Increasing numbers of experts and facts confirm that this is not true.
FinnishAsiantuntijat ryöpyttäisivät meitä kertoen tuhojen pahaenteisistä vaikutuksista.
We would be subject to an onslaught of experts explaining the ominous effects of the disaster.
FinnishAsiantuntijat kuitenkin uskovat, ettei tilannetta voi ratkaista sotilaallisin keinoin.
However, experts believe that this cannot be resolved by military means.
FinnishKaikki tämän alan poliittiset toimijat, muut toimijat ja asiantuntijat on saatu liikkeelle.
All political players, operators and experts in this sector have now been mobilised.
FinnishHaluaisin vain pyytää, että asiantuntijat tarkistaisivat asian myöhemmin.
I would just like to ask if this could be checked afterwards by experts.
FinnishAsiantuntijat ovat laskeneet, että tässä voitaisiin säästää 2, 5 miljardia ecua vuodessa.
Experts predict that savings of 2.5 billion ECU a year could be made here.
FinnishEKP:n asiantuntijat voivat myös vierailla ulkomaissa laitoksissa.
The activity may take the form of visits to the ECB or ECB staff visits abroad.
FinnishAinoastaan asiantuntijat selviävät E 111 kaavakkeen ja vastaavien viidakossa.
Only an expert can deal with the jungle of the E111 form and so on.