"asiantila" - Englanninkielinen käännös

FI

"asiantila" englanniksi

EN
FI

asiantila {substantiivi}

volume_up
Nykyinen asiantila on pitkälti varjoesittelijöitteni ansiota.
The fact that this is the case is largely down to my shadow rapporteurs.
asiantila (myös: energia, juttu, tarmo, puhti)
volume_up
go {subst.} [Brit. eng.]

Esimerkkejä "asiantila"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOikeilla poliittisilla ja taloudellisilla päätöksillä asiantila voidaan saada muuttumaan.
With the right political and economic decisions, this state of affairs can be changed.
FinnishNykyinen asiantila on pitkälti varjoesittelijöitteni ansiota.
The fact that this is the case is largely down to my shadow rapporteurs.
FinnishTämä asiantila meidän on saatava johdonmukaisesti muutetuksi.
There is a principle involved here, and we must apply it consistently.
FinnishKoko asiantila kuvastaa tarkalleen sitä, mitä komissio tarkoittaa kilpailulla yhtenäisillä sisämarkkinoilla.
The whole affair illustrates exactly what it means by competition on the single internal market.
FinnishTämä on asiantila, jonka suhteen olemme kriittisiä.
FinnishToinen epäonnekas asiantila koskee sitä tosiasiaa, että tässä on kyse maksuista, joista valtiovarainministerien tulee päättää.
The second unfortunate fact is that the directive concerns a tax and it will therefore be the Finance Ministers who decide on it.
FinnishTämä asiantila jää melkein taka-alalle keskustellessamme ydinaseohjelmasta, joka on tietenkin äärimmäisen merkittävä asia.
This is a state of affairs that rather recedes into the background when we debate the nuclear weapons programme, which is of course incredibly important.
FinnishArvoisa puhemies, katson, että kun asiantila on kehittynyt tällaiseksi, minäkin haluan pyytää, että keskustelua mietinnöstäni siirretään myöhemmäksi.
Mr President, I think that, as the situation has turned out, I too would like to ask that the debate on my report be deferred.
FinnishMe olisimme voineet ja meidän olisi pitänyt tehdä tämä nyt, jotta työelämän poliittinen todellisuus ja tämä nopeasti muuttuva asiantila voisivat jotenkin kohdata.
We could, and should, have done this now, in order to some degree to match the industrial political reality and this rapid state of change.
FinnishSilloin sosialistit olivat suurin ryhmä; onneksi tuo asiantila ei ole enää voimassa, ja toivottavasti se ei ole pitkään aikaan voimassa.
At that time the Socialists were the largest group; happily that state of affairs no longer applies and hopefully will continue to no longer apply long into the future.
FinnishAsiantila on kaukana ihanteellisesta. Mielestämme ei ole olemassa esteitä sille, että alunperin terveysalan sovelluksiin kehitettyjä valmisteita käytettäisiin muilla aloilla.
We believe that there is no cause for objection where preparations primarily intended for healthcare applications are used in other fields.
FinnishAsioihin on tarpeen puuttua tämänkaltaisin myönteisin toimin, jotta tämä perusteellisen epäoikeudenmukainen ja yhteiskunnallisen kehityksen vastainen asiantila voitaisiin muuttaa.
We need to intervene with positive measures such as this in order to change an order that is profoundly unfair and that is contrary to the development of our societies.