"asianmukaisuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"asianmukaisuus" englanniksi

FI

asianmukaisuus {substantiivi}

volume_up
asianmukaisuus
asianmukaisuus (myös: relevanssi, asiaankuuluvuus)
Sekä Amsterdamin sopimuksen että Tampereen päätelmien asianmukaisuus on voitu todeta yhä uudelleen ja uudelleen.
The relevance of both the provisions of the Treaty of Amsterdam and the Tampere conclusions has been repeatedly reaffirmed.
Hänen työnsä laadukkuus ja ehdotustensa asianmukaisuus ovat kuitenkin kannustaneet Riippumattomat kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmää tukemaan hänen mietintöään.
However, the quality of his work and the relevance of his proposals encouraged the Group of Independents for a Europe of Nations to support his report.

Esimerkkejä "asianmukaisuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlennaisinta ei ole näyttävä ulkoasu vaan sisällön asianmukaisuus.
Pretty wrapping paper is not enough - the contents of the package must also be right.
FinnishTotesin, että olennaisinta ei ole näyttävä ulkoasu vaan sisällön asianmukaisuus.
I have already said that pretty wrapping paper is not enough, but that the contents must also be right.
FinnishAsianmukaisuus on ratkaistavien ongelmien ja ohjelmalle asetettujen tavoitteiden välinen suhde.
Pertinence is a result of reflecting on the problems to be solved and the aims of a programme.
FinnishLaillisuus ja asianmukaisuus ovat kaiken hallinnon perusta.
Legality and proper conduct are the basis of all administration.
FinnishSekä Amsterdamin sopimuksen että Tampereen päätelmien asianmukaisuus on voitu todeta yhä uudelleen ja uudelleen.
The relevance of both the provisions of the Treaty of Amsterdam and the Tampere conclusions has been repeatedly reaffirmed.
FinnishErityisesti tulojen ja menojen hyväksyjän täytyy tarkastaa toteutettujen toimien asianmukaisuus, laatu ja tehokkuus.
In particular, the authorising officer must be responsible for checking the regularity, the quality and effectiveness of the measures undertaken.
FinnishEsittelijän huomautuksien ulottuvuus ja asianmukaisuus korostavat nimittäin sellaista syrjintää, joka tuntuu kuuluvan eri aikakaudelle.
In fact, the scope and pertinence of the rapporteur’s remarks highlight forms of discrimination that seem to belong to a different era.
Finnish. - (PT) Katson rikosoikeudenkäyntien tehostamisen olennaisen tärkeäksi, ja samalla on varmistettava oikeushallinnon asianmukaisuus.
I believe that it is essential to make criminal proceedings more efficient, while the correct administration of justice must be ensured.
FinnishToisena on seikka, että hakemuksia ei voi mitenkään yleistää, kun kyseessä on palautusoperaatioiden asianmukaisuus Afganistanin tapauksessa.
The second point is that one cannot generalise the applications as far as the appropriateness of return operations to Afghanistan is concerned.
FinnishKorkeat normit, elintarvikkeiden laadun asianmukaisuus ja riittävä tarjonta ovat tekijöitä, jotka liittyvät keskeisessä asemassa olevaan elintarvikkeiden turvallisuuteen.
High standards, suitable food quality and sufficient supply are components of food security, something which is so important.
FinnishHänen työnsä laadukkuus ja ehdotustensa asianmukaisuus ovat kuitenkin kannustaneet Riippumattomat kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmää tukemaan hänen mietintöään.
However, the quality of his work and the relevance of his proposals encouraged the Group of Independents for a Europe of Nations to support his report.
FinnishTiedot, joihin ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavilla viranomaisilla on pääsy, on siis selkeästi määritelty ja rajoituksena on niiden saannin välttämättömyys ja asianmukaisuus.
The set of data accessible to vehicle registration authorities is, therefore, clearly defined and limited to what is necessary and appropriate.