"asian ydin" - Englanninkielinen käännös

FI

"asian ydin" englanniksi

volume_up
asian ydin {interjektio}
FI

asian ydin {substantiivi}

volume_up
asian ydin (myös: käytännön perusasiat)
asian ydin
Asian ydin on tämä: ovatko nämä 20 miljoonaa ihmistä laillisia työntekijöitä vai ei?
The nub of the question is this: will these 20 million immigrants be regular workers or not?
That is the nub of the problem.
That is the nub of the matter.

Esimerkkejä "asian ydin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAsian ydin on tämä: WTO:n sääntöjä koskevat väitteet ovat täysin hypoteettisia.
The point is this: the arguments about WTO rules are purely hypothetical.
FinnishPuhumme toiminnasta käyttämällä sanoja, mutta toiminta on tämän asian ydin.
We speak about actions by using words, but action is the key in this area.
FinnishVaikka tämä ei tällä kertaa ole asian ydin, se on silti syytä pitää mielessä.
Although this is not the issue at hand, it is worth bearing it in mind.
FinnishAsian ydin on se, että vapaakaupan periaatteen noudattaminen johtaa Euroopan umpikujaan.
The point is that the free-trade route is taking Europe down a blind alley.
FinnishSe on asian ydin, ja mielestäni meidän kaikkien täytyy tunnustaa se.
This is the core issue, and I believe we must all declare our support for it.
FinnishAsian ydin on tämä: ovatko nämä 20 miljoonaa ihmistä laillisia työntekijöitä vai ei?
The nub of the question is this: will these 20 million immigrants be regular workers or not?
FinnishAsian ydin on se yksinkertainen kysymys, miten maksamme ilmailualan turvatoimet.
The heart of the matter is the simple question: how can we pay for security measures in aviation?
FinnishKollega Blokland sanoi juuri, että tämän asian ydin on siinä, että sitten se pudding syödään.
My colleague, Mr Blokland, just said that the proof of the pudding is in the eating.
FinnishTämä on kuitenkin asian ydin, ja haluaisin pyytää kaikkia kiinnittämään tähän paljon huomiota.
But this is the crux of the matter and I wanted to draw everyone' s attention to it.
FinnishEnglantia puhuvan kadunmiehen tavoin kysyn kuitenkin: "Where's the beef" (Missä on asian ydin)?
As the man on the English-speaking street says, though, 'Where's the beef?'
FinnishOikeussääntömme ovat ristiriidassa Yhdysvaltojen oikeussääntöjen kanssa, ja tässä on asian ydin.
We have a conflict of laws with the United States and that is the heart of the matter.
FinnishRouva Pollack käytti sanaa "loukkaava" ja tässä on asian ydin.
Mrs Pollack used the word 'insulting' , and this is the crux of the matter.
FinnishAsian ydin on Alstomin 25 000 työntekijän tulevaisuus Ranskassa.
It is the future of Alstom’s 25 000 employees in France that is at issue.
FinnishTämä on asian ydin, ettekä käsitellyt sitä millään tavalla.
This is the heart of the matter, and you have not addressed this in any way.
FinnishKun tekstiä on liikaa, vaarana on, että asian ydin unohtuu.
In having too many words, there is a risk of losing focus on what we wish to achieve.
Finnish8:08 Mutta kukaan ei oikeastaan tiedä varmasti, ja siinä asian ydin.
8:08 But the truth is nobody really knows, and that's the point.
FinnishTämä on asian ydin, tähän meillä on oltava uskallusta.
This is the heart of the matter, this is what we must have the courage to do.
FinnishTuo on asian ydin, ja kvestorit uskoakseni suosittelevat julkaisemista puhemiehistölle lähiaikoina.
That is the point I believe the Quaestors will be urging on the Bureau in the near future.
FinnishAsian ydin on, tuleeko niiden kansallisten tavoitteiden, joihin pyritään, olla sitovia vai ei.
The issue is whether the national targets should be compulsory.
FinnishNämä tarkoitusperät ansaitsevat arvostusta eivätkä arvostelua, mutta tämä ei ole asian ydin.
These intentions deserve appreciation, and not criticism, although that is not the main point here.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "asian ydin" englanniksi

ydin substantiivi
asian jättäminen substantiivi
ulompi ydin substantiivi
English