"asian vierestä" - Englanninkielinen käännös

FI

"asian vierestä" englanniksi

FI

asian vierestä {adjektiivi}

volume_up
asian vierestä

Esimerkkejä "asian vierestä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishÄänestystä ei valvottu, ja vastustan niitä, koska niiden sisältö on asian vierestä.
The vote was not controlled and I wish to express my opposition, because their content is beside the point.
FinnishKouluoloissa sanoisin hänen puhuneen asian vierestä.
In school I would say to Mr Trentin that he had strayed from the subject.
FinnishArvoisa puhemies, olemme vaarassa puhua asian vierestä.
Mr President, we are in some danger of begging the question.
FinnishPuhun asian vierestä, joku saattaa sanoa, mutta siinä hän erehtyy.
FinnishJää nähtäväksi, miten keskustellaan tulevasta laajentumisesta puhumalla asian vierestä, ilman että mainitaan asioiden oikeita nimiä.
It remains to be seen how future enlargement will be dealt with by beating about the bush and not calling things by their proper name.
FinnishTiedän, että tämä menee hiukan asian vierestä, mutta haluaisin tietää: ovatko jotkin siihen sisältyvät ideat yhä komission keskustelukehyksessä?
I know it is slightly off this point, but are some of the ideas contained in it still within the Commission's framework for further discussion?
FinnishSilläkin uhalla, että puhun asian vierestä, haluaisin kysyä työmarkkinaosapuolten roolista, sillä ne loistavat tässä mietinnössä poissaolollaan.
At the risk of going off on a tangent, I would like to ask about the role of the social partners, which seem conspicuous by their absence from this report.
FinnishMielestäni siinä puhutaan ennen kaikkea asian vierestä ja kirjallisuuden opettajana sanon, että käsikirjoitus, jossa puhutaan asian vierestä, ei ole tyydyttävä käsikirjoitus.
Above all, I find that it is off the point. And as a teacher of literature, I say that any work which is off the point is unsatisfactory.
FinnishToteaisin toisesta kohdasta, jos saan puhua hieman asian vierestä, että 50 viime vuoden historia osoittaa, että komission kaltaiset elimet eivät yleensä ole ongelmana näissä asioissa.
On the second point, if I may be slightly irrelevant, the history of the last fifty years does not suggest that it is bodies like the Commission which usually are a problem in that regard.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "asian vierestä" englanniksi

asian jättäminen substantiivi
asian ydin substantiivi
asian ydin interjektio
asian luovuttaminen substantiivi
asian käytännön puoli