"asiallisesti" - Englanninkielinen käännös

FI

"asiallisesti" englanniksi

FI

asiallisesti {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "asiallisesti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEhdotan, että keskeytätte istunnon ja kehotatte kollegoitamme käyttäytymään asiallisesti.
I would propose that you suspend the sitting and ask our colleagues to behave decently.
FinnishTämän tunnepitoisen aiheen osalta on hämmästyttävää, että teemme tätä näin asiallisesti.
With an emotional issue such as this, it is amazing that we are doing this so objectively.
FinnishEuroopan unionin pitäisi vastata myönteisesti ja asiallisesti Georgian tavoitteisiin.
The European Union should give a positive and matter-of-fact response to Georgians' ambitions.
FinnishMeidän pitäisi siis sanoa ensinnäkin aivan asiallisesti: meidän on ehdottomasti puolustettava itseämme.
So we should begin by stating quite soberly that we do need to defend ourselves.
FinnishNe vievät aatteellisesti ja asiallisesti yhteisöä eteenpäin.
They will take the Community forward both ideologically and realistically.
FinnishKaikki osalliset on saatava sitoutumaan siihen, että he perehtyvät asiallisesti oikeutettuihin moitteisiin.
We must involve those concerned and deal objectively with justified objections.
FinnishMeidän on keskusteltava Venäjän kanssa kuin olisimme ystäviä - asianmukaisesti, avoimesti ja asiallisesti.
Let us negotiate with Russia as with a friend, in a correct manner, openly and decently.
FinnishHaluaisin lisätä, että riskien yhdistäminen on merkinnyt sitä, että kaikki EU:n pankit toimivat asiallisesti.
I would add that the mutualisation of risks has meant that all our banks behave themselves.
FinnishKäytämme varoja asiallisesti, sekin on tärkeä tehtävämme.
We are handling funds properly, and that too is our main job.
FinnishOlen vakuuttunut, että tätä kysymystä koskevaa keskustelua on sen vuoksi mahdollista jatkaa asiallisesti.
Therefore, I am convinced that it will be possible to continue discussing this issue in an objective way.
FinnishOn asiallisesti ottaen hyvä, että ulkoinen vaihtaminen väistyy, koska jäsenvaltioilla on muitakin vaihtoehtoja.
It is, in essence, right that external rotation should go; the Member States have an alternative to it.
FinnishOsa jäsen Lucasin väitteistä oli asiallisesti vääriä, joten niiden ei pitäisi olla mietinnössä ollenkaan.
Some of the allegations in Mrs Lucas's speech were factually incorrect and should not be in this report at all.
FinnishTätä asiaa on analysoitava erittäin asiallisesti.
That needs to be analysed in a very matter-of-fact way.
FinnishMielestäni Ferreira, joka on tehnyt erittäin hyvää työtä tässä asiassa, on esittänyt ne melko asiallisesti.
I think that Mrs Ferreira, who has done some very serious work on this subject, has stated them quite correctly.
FinnishHyvät kollegat, tätä asiaa on mielestäni tärkeää korostaa – ja sanon tämän aivan rauhallisesti ja asiallisesti.
I think it is important, ladies and gentlemen, to underline this point, and I make it calmly and objectively.
FinnishKuten aina kansanäänestyksissä, äänestäjille on tiedotettava asiasta asiallisesti ja tasapuolisesti.
As is always the case with referendums, it is important that the electorate be informed in a correct and balanced manner.
FinnishKeskustelua ei käydä asiallisesti.
The debate is not being conducted in a very level-headed way.
FinnishEn haluaisi häiritä keskustelua, mutta sekä herra Pirker että rouva Thors antoivat asiallisesti väärän lausunnon.
I do not want to delay the proceedings, but both Mr Pirker and Mrs Thors got the facts wrong in their statements.
FinnishKomission jäsen Oettinger on valinnut jälkimmäisen tien: hän toimii asiallisesti, objektiivisesti ja yksi askel kerrallaan.
Commissioner Oettinger has chosen the latter path: to proceed in a sober, objective manner, one step at a time.
FinnishToiseksi en myöskään pidä asiallisesti perusteltuna verrata Euroopan unionia Neuvostoliittoon, kuten edustaja Soini teki.
Secondly, I do not think it professional either to compare the European Union with the Soviet Union, as Mr Soini did.