"asiakirjat" - Englanninkielinen käännös

FI

"asiakirjat" englanniksi

FI

asiakirjat {substantiivi}

volume_up
Jos olette, niin oletteko antanut asiakirjat edelleen asiasta vastaavalle valiokunnalle?
If so, have you already forwarded this documentation to the committee responsible?
Sisältävätkö AFSSA:n antamat asiakirjat uusia todisteita?
Is there any new evidence in the documentation provided by AFSSA?
Tässä ei ollut mitään epätavallista, ja asiaa tukevat myös asianmukaiset lääketieteelliset asiakirjat.
There was nothing unusual in this, and it is backed up by the appropriate medical documentation.

Esimerkkejä "asiakirjat"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEsimerkiksi Coreper I:n asiakirjat, joihin viittasitte, ovat saatavilla verkossa.
The COREPER I documents that you mentioned, for example, are available online.
FinnishVaikka mainitsin nämä asiakirjat, se ei tarkoita, että muut suljettaisiin pois.
By mentioning these various documents, I do not want you to think that is the end.
FinnishNämä täydentävät kahdenväliset asiakirjat ovat tällä hetkellä neuvotteluvaiheessa.
These complementary bilateral instruments are currently at the negotiation stage.
FinnishJoka tapauksessa, jos toimitatte asiakirjat minulle, otan toki niihin kantaa.
In any case, if you let me have the documents, I will certainly take a position.
FinnishAgenda 2000 -asiakirjat esittävät komission arvion tulevista kustannuksista.
The Agenda 2000 documents set out what the Commission believes that cost will be.
FinnishValvoa voi kuitenkin vain, kun saa käyttöönsä kaikki asiakirjat ja tiedot.
However, this is only possible with access to all the documents and information.
FinnishMiksi leluala ja hallitukset saavat asiakirjat, mutta Euroopan parlamentti ei?
Why do the toys industry and the governments get the documents but Parliament does not?
Finnish(EN) Paljon kiitoksia puheenjohtajavaltiolle tästä, ja luen kyllä mainitut asiakirjat.
I thank the Presidency very much for that, and I will read the documents mentioned.
FinnishAsiakirjat Kreikan liittymiseksi Euroopan yhteisöihin allekirjoitetaan Ateenassa.
The acts relating to Greece's accession to the Communities are signed in Athens, Greece.
FinnishSen päällä lukee jotakin muuta kuin nämä asiakirjat sitten tosiasiassa sisältävät.
The wording on the outside belies the actual contents of these documents.
FinnishHeillä on kaikki asiakirjat ja tiedot, ja tulette yllättymään iloisesti.
They have all the files, all the information, and you will be agreeably surprised.
FinnishJos olette, niin oletteko antanut asiakirjat edelleen asiasta vastaavalle valiokunnalle?
If so, have you already forwarded this documentation to the committee responsible?
FinnishTänään käsiteltävänä olevat asiakirjat ovat samaan logiikkaan perustuvaa toimintaa.
The documents which are being debated today are to be seen in the same logic of action.
FinnishSen vuoksi esitän muutaman kysymyksen: saako oikeusasiamies kaikki pyytämänsä asiakirjat?
Some questions, then: will the ombudsman receive all the documents he asks for?
FinnishKansalliset toiminta-asiakirjat edellyttävät kuulemisia siellä ja täällä.
For national policy documents, this involves consultation over there and over here.
FinnishToiseksi että jokainen parlamentin jäsen saa asiakirjat omalla äidinkielellään.
Secondly, that each MEP has documents in his language at his disposal.
FinnishAnnan mielelläni kaikille teille näitä oikeudellisia mahdollisuuksia koskevat asiakirjat.
I should be happy to give all of you the documents describing these legal options.
FinnishArtiklassa luetellaan keskeiset asiakirjat, joita ei ole vielä ratifioitu.
This article gives a list of the main acts that have not yet been ratified.
FinnishVoisitteko kertoa oman näkemyksenne siitä, miten samanlaisia nämä asiakirjat oikeasti ovat?
Could you give us your own view as to how similar the two documents actually are?
FinnishVoidaanko neuvoston hyväksymät asiakirjat julkistaa EYVL:ssä ja Internetissä?
Is it possible to publish documents approved by the Council in the OJ and on the website?