"asiaintila" - Englanninkielinen käännös

FI

"asiaintila" englanniksi

FI

asiaintila {substantiivi}

volume_up
asiaintila (myös: asianlaita, olotila)
Tällainen asiaintila on täysin EU:n perussopimusten perusperiaatteiden vastainen.
This state of affairs undermines the fundamental principles of the EU Treaties.
Miksi kesti niin kauan, ennen kuin Dounreayn vakava asiaintila havaittiin?
Why has it taken so long to find out this serious state of affairs at Dounreay?
Pyydän komissiota kertomaan, mikä asiaintila on tällä hetkellä.
I would ask the Commission to inform us of the present state of affairs.

Esimerkkejä "asiaintila"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällainen asiaintila on täysin EU:n perussopimusten perusperiaatteiden vastainen.
This state of affairs undermines the fundamental principles of the EU Treaties.
FinnishMiksi kesti niin kauan, ennen kuin Dounreayn vakava asiaintila havaittiin?
Why has it taken so long to find out this serious state of affairs at Dounreay?
FinnishHe eivät missään nimessä vaarantaisi perheittensä elämää, jos näin olisi asiaintila.
They would certainly not put their families at risk it that was the case.
FinnishÄänestys on toimitettu, sen tulokset on julistettu, ja tämä asiaintila on voimassa.
The vote was taken, the result was announced, and that is what is valid.
FinnishAsiaintila on kuitenkin toinen, joten uskon, että käsissämme on nyt vähintäänkin hyvä lähtökohta.
Things being as they are, I believe we have at least a good starting point here.
FinnishTämä on jako, joka on edelleen olemassa, ja asiaintila, joka sopii Yhdistyneelle kuningaskunnalle.
This is a division that persists today and a state of affairs which suits Britain.
FinnishMe kaikki tiedämme, että asiaintila ei ole täydellinen, mutta voimme jatkaa sen parantamista.
We all know that things are not perfect, but we can go on and make further improvements.
FinnishEurooppa on olemassa nyt, ja te olette aivan oikeassa siinä, että nykyinen asiaintila ei voi jatkua.
Europe does exist now, and you are quite right that the status quo is not an option.
FinnishPyydän komissiota kertomaan, mikä asiaintila on tällä hetkellä.
I would ask the Commission to inform us of the present state of affairs.
FinnishKomission työasiakirjan luettuani haluaisin tietää, mikä asiaintila on nyt.
Regarding the non-paper which I read from the Commission, I would like to ask what status it has now.
FinnishTällainen asiaintila ei oikeuta lähettämään varoja Brysselin kautta.
This state of affairs does not provide the necessary permission for sending funds via Brussels.
FinnishMillaisen signaalin tällainen asiaintila lähettää liittyville maille?
What kind of message is this sending to the accession countries?
FinnishNyt on erittäin tärkeää korjata tämä asiaintila ja parantaa lainsäädännön noudattamista.
It is extremely important that we now remedy this and become better at complying with the legislation.
FinnishTämä oikeus- tai asiaintila ei mielestämme ole vakuuttava.
That is a situation in law or in fact that we do not find credible.
FinnishTarvitsemme vihdoinkin toimintaa eurooppalaisella tasolla, varsinkin koska asiaintila on vähintäänkin hälyttävä.
What we need is action at European level, particularly as the data are more than alarming.
FinnishMiksi järkyttää äänestäjiä puheilla EU:n lainsäädännön ylivallasta, kun se on jo vallitseva asiaintila?
Why upset the voters with talk of the supremacy of EU law when that supremacy already exists de facto?
Finnish. - (DE) Arvoisa puhemies, tämä asiaintila on todellakin täysin epätyydyttävä.
on behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, this state of affairs is, indeed, completely unsatisfactory.
FinnishPelkään kuitenkin, että tämä asiaintila voi muuttua.
However, I am afraid that this state of affairs may change.
FinnishKyseisissä maissa yksi asiaintila johtaa usein toiseen.
As one might put it: ‘poor, sick, unemployed, hopeless’ – in these countries the one state often leads to the other.
FinnishAsiaintila ei kuitenkaan ole mitenkään tyydyttävä.