"asevalvonta" - Englanninkielinen käännös

FI

"asevalvonta" englanniksi

FI

asevalvonta {substantiivi}

volume_up
asevalvonta
Monenkeskisessä asevalvonta- ja aseidenriisuntatoiminnassa on kuitenkin menneinä vuosina kohdattu suuria haasteita ja saavutetut tulokset ovat olleet niukkoja.
Multilateral action on arms control and disarmament has nevertheless had to face enormous challenges in previous years, and the results achieved have been modest.

Esimerkkejä "asevalvonta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlemme myös sitoutuneet turvallisuusneuvoston UNITAlle asettamiin sanktioihin asevalvonta mukaan lukien.
We are also committed to the Security Council' s sanctions against UNITA, including arms controls.
FinnishMonenkeskisessä asevalvonta- ja aseidenriisuntatoiminnassa on kuitenkin menneinä vuosina kohdattu suuria haasteita ja saavutetut tulokset ovat olleet niukkoja.
Multilateral action on arms control and disarmament has nevertheless had to face enormous challenges in previous years, and the results achieved have been modest.
FinnishMielestäni vähimmäisvaatimus olisi tarkempi asevalvonta, jotta näistä maista ja niiden hallituksista ei tule ruutitynnyreitä, jotka kääntyvät omia kansalaisiaan vastaan.
I think a minimum requirement is better arms controls, so that these countries and these governments do not become powder kegs which then turn against their populations.
FinnishLuultavasti kuulumme jo alueellisiin toimijoihin, joiden harjoittama asevalvonta on maailman tiukinta, mutta kehityksen on jatkuttava, ja sääntöjä ja niiden täytäntöönpanoa on tehostettava.
We are probably already one of the regional actors with the strictest arms controls in the world, but progress has to continue, to strengthen the rules and their implementation.