"asetukset" - Englanninkielinen käännös

FI

"asetukset" englanniksi

FI

asetukset {substantiivi}

volume_up
asetukset
Jos haluat tuoda Internetin tietosuoja-asetukset -tiedoston, valitse Tuo.
To import an Internet Privacy Preferences file, click Import.
Valitse Yleiset-välilehdestä haluamasi kirjoittimen asetukset, ja valitse sitten Tulosta.
Click the General tab, select the printer and preferences you want, and then click Print.
Valitse Asetukset-kohdasta Näytä tiedot ja valitse sitten niiden ilmoitustyyppien valintaruudut, joita haluat saada.
Choose Manage email preferences or Manage marketing preferences, and update your info.

Esimerkkejä "asetukset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKopioi tiedostot ja asetukset Windows XP -tietokoneesta Windows 7 -tietokoneeseen.
Copy files and settings from a PC running Windows XP to a PC running Windows 7.
FinnishEU antoi äskettäin samankaltaiset lento- ja rautatieliikennettä koskevat asetukset.
The EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
FinnishTee Lisäasetukset-välilehden Asetukset-kohdan Suojaus-kohdassa jokin seuraavista:
On the Advanced tab, under Settings, under Security, do one of the following:
FinnishMeillä on asianmukaiset asetukset, ja valvontajärjestelmää on myös parannettu.
We have proper regulations and the supervisory system has also been improved.
FinnishValitse Tietokoneen asetukset -kohdasta Laitteet ja valitse sitten Lisää laite.
Under PC settings, tap or click Devices, and then tap or click Add a device.
FinnishValitse tehtävä tai Ohjauspaneelin vaihtoehto ja määritä asetukset tarpeidesi mukaan.
Pick a task or Control Panel option, and set the options that work best for you.
FinnishEmme saa ajatella, että nämä direktiivit ja asetukset päättäisivät tämän prosessin.
We must not think these directives and regulations are the end of the process.
FinnishValitse Windowsin Ohje ja tuki -työkaluriviltä Asetukset ja valitse Asetukset.
On the toolbar in Windows Help and Support, click Options, and then click Settings.
FinnishValitse Tietokoneen nimen, toimialueen ja työryhmän asetukset ja Muuta asetuksia.
Under Computer name, domain, and workgroup settings, click Change settings.
FinnishValitse Sisältö-välilehden Syötteet ja Web Slices -linkit -kohdasta Asetukset.
Click the Content tab, and then, under Feeds and Web Slices, click Settings.
FinnishNykyiset määräykset ja asetukset ovat olleet voimassa jo ainakin 20 vuotta.
The current standards and regulations have been in place for at least 20 years.
FinnishTutustu käyttöä helpottaviin vaihtoehtoihin ja määritä asetukset tarpeidesi mukaan.
Read through the Accessibility options, and set the options that work best for you.
FinnishNämä asetukset säilyttävät ohjelmiesi kokoonpanon samana kuin vanhassa tietokoneessa.
Settings that keep your programs configured as you had them on your old computer.
FinnishKirjoita hakuruutuun vianmääritys, valitse Asetukset ja valitse sitten Vianmääritys.
Enter troubleshoot in the search box, choose Settings, then choose Troubleshooting.
FinnishNapauta tai valitse kieliluettelossa Asetukset ja sitten Lisää kirjoitustapa.
In the list of languages, tap or click Options and then Add an input method.
FinnishMääritä seuraavat asetukset noudattamalla reitittimen mukana tulleita ohjeita.
Configure the following settings by referring to the info that came with your router.
FinnishValitse Asetukset ja valitse haluamasi tila Näyttönäppäimistön käyttö -kohdasta:
Click Options, and then, under To use the On-Screen Keyboard, select the mode you want:
FinnishSiirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse Asetukset.
On the Windows Media Center start screen, scroll to Tasks, and then click Settings.
FinnishValitse sarja oikealla olevasta luettelosta ja valitse sitten Sarjan asetukset.
Click a series from the list on the right, and then click Series Settings.
FinnishMuuta yhtä tai useampaa asetusta Tuo asetukset -valintaikkunassa ja valitse sitten OK.
Change one or more settings in the Import Settings dialog box, and then click OK.