FI

asettaminen {substantiivi}

volume_up
Viides tekijä on laatuvaatimusten asettaminen laboratorioille.
The fifth is the imposition of quality conditions on laboratories.
Pakotteiden asettamiselle pitäisi laatia asianmukaisia periaatteita, jotta pakotteita käytetään ainoastaan tarkan tapauskohtaisen analyysin jälkeen.
Appropriate principles for the imposition of sanctions should be drafted, so that the latter are only used following detailed individual analysis.
Olen tyytyväinen siihen, että YK:n turvallisuusneuvosto harkitsee uusien pakotteiden asettamista Zimbabwen hallintoa vastaan, mukaan luettuna aseidenvientikiellon asettaminen.
I welcome the fact that the UN Security Council is considering an imposition of further sanctions against the leadership of Zimbabwe, including the implementation of an arms embargo.

Esimerkkejä "asettaminen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestäni kiinteiden kiintiöiden asettaminen johtaisi ajan myötä hintojen nousuun.
I believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
FinnishNiiden asettaminen saataville Euroopan virallisilla kielillä ei ole ylellisyyttä.
Making this accessible in the official European languages is not a luxury.
FinnishMinusta pientenkin satamien asettaminen kansainväliseen yhteyteen on tärkeää.
I think it is also important to see small ports in an international context.
FinnishUusien vaatimusten asettaminen loisi jäsenvaltioiden kaksitasoisen järjestelmän.
Adding new criteria would create a two-tier system for the Member States.
FinnishWindows Updaten asettaminen on yksinkertaista: Mene vain Microsoft Update -sivustolle.
Setting up Windows Update is simple: Just go to the Microsoft Update website.
FinnishVirkamiesten asettaminen alakohtaisten asiantuntijoiden edelle ei ole hyvä ratkaisu.
A triumph of bureaucrats over experts from the sectors is not a good deal.
FinnishUusien vaatimusten asettaminen loisi jäsenvaltioiden kaksitasoisen järjestelmän.
Adding new criteria would create a two-tier system for Member States.
FinnishAsia on niin, että ilmeisesti komission mielestä määräajan asettaminen on välttämätöntä.
The fact is that the Commission evidently sees a need for introducing a time-limit.
FinnishTavoitteiden asettaminen ei enää riitä vaan meidän on määriteltävä välineitä.
It is no longer enough to set objectives; we need to define instruments.
FinnishOn kuitenkin kysyttävä, kenen edun mukaista näiden polkumyyntitullien asettaminen on.
However, we need to ask in whose interests these anti-dumping duties are being imposed.
FinnishJopa aikatavoitteiden asettaminen tässä yhteydessä on hyvin kunnianhimoista.
Even to lay down a timetable in this connection would be very ambitious.
FinnishIkärajan asettaminen tekisi niistä uskoakseni entistäkin houkuttelevampia.
By setting an age limit, I believe we are making it even more attractive.
FinnishVastuuseen asettaminen takaa sen, että tuottajat asennoituvat tuotteisiinsa huolella.
Liability will ensure that producers are careful about how they produce.
FinnishEhtojen asettaminen toimii, kun se yhdistetään uskottaviin liittymisnäkymiin.
Combined with a credible accession perspective, conditionality works.
FinnishPäästönormien asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille (keskustelu)
Emission performance standards for new light commercial vehicles (debate)
FinnishArvoisa puhemies, voimme nyt todeta, että tutkintavaliokunnan asettaminen oli oikea ratkaisu.
Mr President, we find today that it was right to set up a monitoring committee.
FinnishToisaalta taas taloudellisten etujen asettaminen etusijalle merkitsisi kasvojen menetystä.
Conversely, giving priority to the latter would imply a major loss of face.
FinnishItsestään selvä ratkaisu olisi kaikkien kustannusten asettaminen kalastusalan maksettaviksi.
The obvious solution is for the whole cost to be imposed upon the fisheries industry.
FinnishKysymyksenä ei ole käytettävyys; kysymyksenä on ensisijaiseksi asettaminen.
It is not a question of availability; it is a question of priority.
FinnishOlen kuitenkin myös yhtä mieltä siitä, että uusien tavoitteiden asettaminen on tärkeää.
Having said that, I agree that setting new targets is also important.