"asettaa käyttöön" - Englanninkielinen käännös

FI

"asettaa käyttöön" englanniksi

FI

asettaa käyttöön {verbi}

volume_up
asettaa käyttöön (myös: tarjota, ehdottaa)

Esimerkkejä "asettaa käyttöön"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEuroopan unioni asettaa käyttöön yhteensä yli 310 miljoonaa euroa.
The European Union will be providing a total of over EUR 310 million.
FinnishEmme ole edes käyttäneet kaikkia rahavaroja, jotka nykyiset sopimukset sallivat meidän asettaa laajentumisen käyttöön.
We have not even used all the financial resources that existing treaties allow us to use for enlargement.
FinnishJopa 80 prosenttia varoista pitäisi asettaa käyttöön, mutta tarvittaviin varotoimiin on ryhdyttävä jo nyt.
You should be allocating up to 80% of the funds required, but this requires that you take the necessary precautions right now.
FinnishMeidän on näin ollen hyödynnettävä täysimääräisesti niitä varoja, jotka Euroopan unioni voi asettaa käyttöön kriisitilanteissa.
We accordingly need to take advantage of the full range of resources that the Union can harness in crisis situations.
FinnishToivon sitten myös tukea parlamentilta, jotta tälle sektorille välttämättömät varat voidaan tosiasiallisesti asettaa käyttöön.
And I am counting on Parliament's support to ensure that the necessary funds are actually made available for this sector.
FinnishOn kyse useista miljoonista euroista, joten haluaisin tietää, onko Euroopan unioni päättänyt asettaa käyttöön nämä varat.
We are talking about several million euros more and I should like to know if the European Union has decided to make these sums available.
FinnishRomanian kilpailuneuvoston käyttöön tulisi asettaa ne valtuudet, resurssit ja koulutettu henkilöstö, jotka se tarvitsee tehtävänsä hoitamiseksi.
The Romanian Competition Council should be given the powers, resources and the well-trained staff it needs to fulfil its role.
FinnishNäin ollen on myös todettava julkisen rahoituksen merkitys ja jäsenvaltioiden määrätietoisuus asettaa tarvittavat varat käyttöön.
Consequently, we must also acknowledge the importance of public funding and the determination on the part of the Member States to provide such funding.
FinnishOnko näillä alueilla tarkoitus tehdä plutoniumkokeita ja aiotteko asettaa käyttöön yhteisön varoja alueiden puhdistamiseksi?
Are you planning to undertake plutonium tests in the region and do you intend to make European Union funds available in order to carry out decontamination work?
FinnishJos yksittäisiä maita vastaan edelleen spekuloidaan, meidän on voitava asettaa luottoa käyttöön keskimääräisillä eurooppalaisilla korkotasoilla ja ehdoilla.
If there is further speculation against individual countries, we must be in a position to make credit available under average European rating terms.
FinnishSiksi tehtävämme on huolehtia turvallisuudesta ja siksi on myös järkevää asettaa käyttöön varoja tutkimusta varten.
So it is our duty to see to safety, which is why it makes sense, even for those who do not want to use nuclear energy, to make research funds available.
FinnishOlen vakuuttunut, että meidän etujemme mukaista on asettaa voimavaramme yhteisön kehityspolitiikan käyttöön, mikä kertaheitolla muuttaisi sen laajuutta ja tavoitteita.
My conviction is that it would be in our true interest to put our resources at the service of a European development policy which would suddenly take on a new scale and a new ambition.
FinnishJos haluamme kehittää kunnianhimoisen ulkopolitiikan, meidän on mielestäni pohdittava, miten voimme asettaa käyttöön ulko- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen tarvittavat resurssit.
In my view, if we wish to develop an ambitious foreign policy we must consider how to make available the necessary resources to move forward in the context of foreign policy and defence policy.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "asettaa käyttöön" englanniksi

käyttöön adverbi
English
asettaa verbi
asettaa nojalleen verbi
English
asettaa näytteille verbi
asettaa virkaan verbi
English
ottaa parempaan käyttöön verbi
asettaa alkuarvo verbi