"asenne" - Englanninkielinen käännös

FI

"asenne" englanniksi

FI

asenne {substantiivi}

volume_up
Tämä ei ole sellainen asenne, joka auttaa meitä vahvistamaan yhteismarkkinoita.
This is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.
Neuvoston kylmäkiskoinen asenne haittaa oikeutettuja talousarviotavoitteitamme.
The Council’s frosty attitude is prejudicial to our legitimate budgetary ambitions.
Kolme: en ymmärtänyt, että kodittomuus on pikemminkin asenne kuin elämäntyyli.
Three: I failed to realize that homelessness is an attitude, not a lifestyle.
Mietinnössä ilmenevä asenne perusoikeuskirjan monialaisia ehtoja kohtaan on jyrkkä.
The report adopts a rigid stance on changes to the Charter's horizontal clauses.
Yhdysvaltojen omaksuma asenne on myös haitallinen sen julkisuuskuvalle.
The stance adopted by the United States is also detrimental to its image.
Tämä asenne sopi pitkäaikaisen venäläisen sorron ja väkivallan perinteen kehykseen.
This stance fitted into the framework of a long Russian tradition of oppression and violence.
asenne (myös: mielipide)
Yhtäältä kyse on oikeistoa kannattavista äänestäjistä, joiden asenne on selkeästi Euroopan unionin vastainen ja jotka vastustavat eurooppalaista hanketta.
On the one hand, there is the right-wing voter who has a clear anti-European sentiment and says ‘no’ to the European project.
Jos taustalla on tällainen asenne, ei meidän pitäisi olla kovinkaan ihmeissämme siitä, että yhteisestä tulevaisuudestamme on niin vaikeaa päästä sopimukseen.
If this is the underlying sentiment, then we should not be unduly surprised that it is so difficult to reach an agreement to define a future together.
asenne (myös: näkökulma, rinne)

Esimerkkejä "asenne"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä ei ole sellainen asenne, joka auttaa meitä vahvistamaan yhteismarkkinoita.
This is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.
FinnishMietinnössä ilmenevä asenne perusoikeuskirjan monialaisia ehtoja kohtaan on jyrkkä.
The report adopts a rigid stance on changes to the Charter's horizontal clauses.
FinnishKoska neuvoston asenne oli näin kielteinen, emme suostuneet antamaan periksi.
In the face of such a negative attitude from the Council, we refused to give in.
FinnishJoidenkin liikeyritysten omaksuma " katsotaan miten käy" -asenne on epätyydyttävä.
The wait-and-see attitude which some businesses are adopting is unsatisfactory.
FinnishTällainen asenne on mielestäni hyvin outo, ja se pitäisi tuoda selvästi esiin.
Such an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
FinnishNäiden näkökohtien valossa Yhdysvaltojen asenne vaikuttaa hieman realistisemmalta.
In that light, the attitude of the United States seems a little more realistic.
FinnishEnsimmäinen este sen voimaantulolle on Yhdysvaltojen sitkeän vihamielinen asenne.
The first obstacle is the persistently hostile attitude of the United States.
FinnishNeuvoston kylmäkiskoinen asenne haittaa oikeutettuja talousarviotavoitteitamme.
The Council’s frosty attitude is prejudicial to our legitimate budgetary ambitions.
FinnishKun olemme selkeästi oikeassa, tiukka ja päättäväinen asenne on ainoa ratkaisu.
When were are clearly in the right, a tough, resolute position is the only solution.
FinnishTämä provokatiivinen asenne muodostaa aikapommin Malino II -rauhanjulistukselle.
This provocative attitude places a time bomb under the Malino II agreement.
FinnishKolme: en ymmärtänyt, että kodittomuus on pikemminkin asenne kuin elämäntyyli.
Three: I failed to realize that homelessness is an attitude, not a lifestyle.
FinnishSalliva asenne niin kutsuttuja mietoja huumausaineita kohtaan olisi tuhoisaa.
To embrace a permissive attitude towards so-called soft drugs would be devastating.
FinnishValitettavasti tämä päätös ja sen taustalla oleva asenne eivät tulleet yllätyksenä.
Regrettably, this decision and the attitude giving rise to it comes as no surprise.
FinnishTämä asenne talouspolitiikkaan lähentelee vaarallisen rajoja erityisesti nyt.
This attitude towards economic policy verges on the dangerous, especially nowadays.
FinnishNeuvoston asenne todistaa rivakkuuden puutteesta myös kilohailin pyynnin osalta.
The attitude of the Council in respect of fishing for sprat shows scant determination.
FinnishTässä asiakirjassa on omaksuttu kansalaisia halveksiva asenne, jota ei voida hyväksyä.
This dossier has been approached with an intolerable disdain for the citizens.
FinnishMutta sanokaa minulle joku poliittinen voima Serbiassa, jolla on erilainen asenne.
But tell me one political power in Serbia that holds a different position.
FinnishTämä asenne perustuu pääasiassa hallitusten ja valtioiden tarpeisiin alistumiseen.
Our conduct here smacks of submission to the requirements of the national governments.
FinnishTämä ei ole oikea asenne eikä myöskään keino saada Euroopan kansalaisten kannatusta.
That is not the right attitude, nor is it the way to get the European public on side.
FinnishSanon tämän siksi, että neuvoston asenne ei ole koskaan ollut kehuttava.
I say that because of what the Council’s attitude has always been towards this.