"aseet" - Englanninkielinen käännös

FI

"aseet" englanniksi

FI

aseet {monikko}

volume_up
aseet
Lopuksi "kaikki paitsi aseet" -aloitteeseen kohdistunut kritiikki on perusteetonta.
Finally, the criticism of the ‘Everything but Arms’ initiative is unjustified.
Jäsen Martens kysyi, onko tarkoitus muuttaa "kaikki paitsi aseet" -aloitetta.
Mrs Martens asked me if the ‘everything but arms’ scheme is to be changed.
Käytännössä se merkitsisi "kaikki paitsi aseet" -aloitteemme laajentamista.
This amounts to extending the scope of our 'everything but arms' initiative.
Biologisten aseiden kieltosopimus, rypälepommit ja tavanomaiset aseet (keskustelu)
Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), cluster bombs and conventional weapons (debate)
- (FR) Arvoisa puhemies, jälleen kerran aseet hoitavat puhumisen Lähi-idässä.
- (FR) Mr President, once again, weapons are doing the talking in the Middle East.
Eurooppalaiset aseet ovat vastuussa monen ihmisen taposta ja vammauttamisesta.
European weapons are responsible for the killing and maiming of many people.
aseet (myös: pyssyt)
On ehdottoman tärkeää, että Guinea-Bissauhun saadaan jälleen rauha ja että aseet vaikenevat.
It is vital to restore peace and to silence the guns in Guinea-Bissau.
Armenian ja Azerbaidžanin välillä ei sentään enää taistella, aseet ovat vaienneet.
At least there is no longer fighting between Armenia and Azerbaijan - the guns have fallen silent.
It is good that the guns have fallen silent.

Esimerkkejä "aseet"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe, mitä nämä aseet ja ammukset aiheuttavat ympäri maailmaa, on kuitenkin selvää.
What these weapons and munitions give rise to around the world is, however, clear.
FinnishLopuksi "kaikki paitsi aseet" -aloitteeseen kohdistunut kritiikki on perusteetonta.
Finally, the criticism of the ‘Everything but Arms’ initiative is unjustified.
Finnish- (FR) Arvoisa puhemies, jälleen kerran aseet hoitavat puhumisen Lähi-idässä.
- (FR) Mr President, once again, weapons are doing the talking in the Middle East.
Finnish. - (DE) Arvoisa puhemies, aseet on tehty tappamista varten.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (DE) Mr President, weapons are for killing.
FinnishEurooppalaiset aseet ovat vastuussa monen ihmisen taposta ja vammauttamisesta.
European weapons are responsible for the killing and maiming of many people.
FinnishSiksi hän ei nähnyt mahdollisuutta myönnytyksille ennen kuin aseet oli luovutettu.
He thus saw no reason for concessions until such time as weapons had been surrendered.
FinnishWTO:ssa meillä on ”Kaikki paitsi aseet” -tavoite, ja sen pitäisi olla perusvaatimus.
In the WTO, we have the 'Everything But Arms' issue, and that should be the standard.
FinnishJäsen Martens kysyi, onko tarkoitus muuttaa "kaikki paitsi aseet" -aloitetta.
Mrs Martens asked me if the ‘everything but arms’ scheme is to be changed.
FinnishKäytännössä se merkitsisi "kaikki paitsi aseet" -aloitteemme laajentamista.
This amounts to extending the scope of our 'everything but arms' initiative.
FinnishMuurit, aseet ja rautaesiriput eivät ole ratkaisu turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin.
Walls, weapons and iron curtains are not the answer to asylum-seekers and refugees.
FinnishKaikki paitsi aseet -aloite on tältä osin todiste EU:n lähestymistavasta.
The 'Everything But Arms' initiative is evidence of the EU's approach in this regard.
FinnishToinen olennainen piirre on se, että valtiolla pitäisi olla aseet hallinnassaan.
Another key feature is that the State should have control over arms.
FinnishEi, koska valitettavasti aseet pääsevät aina määränpäähänsä, oli muureja tai ei.
No, because unfortunately weapons always reach their destination, without or without a wall.
FinnishKaikki nämä aseet muodostavat vakavan uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.
All of these weapons represent a serious threat to international peace and security.
FinnishKaikki paitsi aseet -aloitteella ei tapeta ketään eikä se maksa mitään.
The 'Everything But Arms' initiative will not kill anyone or cost anything.
FinnishOn ratkaisevan tärkeää tietää, kenen käsiin aseet lopulta joutuvat.
It is of crucial importance to know in whose hands the weapons eventually end up.
FinnishNämä aseet on nyt asetettu rajalle niin sanotulle puolustusmuurille.
These weapons are now deployed at the border, along the so-called 'defence wall' .
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, sanotaan, että aseet on kerätty pois.
Mr President, ladies and gentlemen, the weapons have been collected, so it is claimed.
FinnishKemialliset aseet upotettiin mereen toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvun lopussa.
Chemical weapons were sunk here after World War II in the late 1940s.
FinnishNykyään heidän ainoat vientituotteensa ovat raaka-aineet ja sotilaalliset aseet.
Today their only exports are raw materials and military hardware.