"ASEAN" - Englanninkielinen käännös

FI

"ASEAN" englanniksi

volume_up
ASEAN [lyhenne]
EN
EN

"ASEAN" suomeksi

volume_up
ASEAN [lyhenne]
FI
FI

ASEAN [lyhenne]

volume_up
1. "Kaakkois-Aasian yhteistyöjärj."
ASEAN
Manilassa järjestetään vuonna 2006 EY:n tukema ASEAN-maiden ihmisoikeuskonferenssi.
An EC-sponsored ASEAN-wide human rights conference will be held in Manila in 2006.
Neuvoston kuuluu kiinnittää huomiota epäkohtiin pitäessään yhteyttä ASEAN-maihin.
The Council should, however, point to abuses in contacts with the ASEAN countries.
Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (keskustelu)
Trade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)
EN

ASEAN [lyhenne]

volume_up
ASEAN
volume_up
ASEAN [lyh.] (Kaakkois-Aasian yhteistyöjärj.)
An EC-sponsored ASEAN-wide human rights conference will be held in Manila in 2006.
Manilassa järjestetään vuonna 2006 EY:n tukema ASEAN-maiden ihmisoikeuskonferenssi.
The Council should, however, point to abuses in contacts with the ASEAN countries.
Neuvoston kuuluu kiinnittää huomiota epäkohtiin pitäessään yhteyttä ASEAN-maihin.
Trade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)
Kauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (keskustelu)

Esimerkkejä "ASEAN"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNeuvoston kuuluu kiinnittää huomiota epäkohtiin pitäessään yhteyttä ASEAN-maihin.
The Council should, however, point to abuses in contacts with the ASEAN countries.
FinnishKauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (keskustelu)
Trade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (debate)
FinnishLäheisten ASEAN-maiden on tehtävä enemmän, jotta Burmassa saadaan aikaan muutos.
Neighbouring ASEAN countries need to do more to bring about change in Burma.
FinnishVietnam on hieno maa ja se saa ASEAN-valtioiden puheenjohtajuuden vuonna 2010.
Vietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.
FinnishManilassa järjestetään vuonna 2006 EY:n tukema ASEAN-maiden ihmisoikeuskonferenssi.
An EC-sponsored ASEAN-wide human rights conference will be held in Manila in 2006.
FinnishNiihin lisätään tietenkin myös rinnakkaiset neuvottelut kaikkien ASEAN-maiden kanssa.
Parallel negotiations with all the ASEAN nations are also being added, of course.
FinnishASEAN-suhteiden uuden dynamiikan vaatimus saa näin ollen uuden ulottuvuuden.
This gives the call for a new dynamic in relations with ASEAN a new dimension.
FinnishASEAN teki viime maanantaina sopimuksen kansainvälisestä avusta Burmalle.
Last Monday agreement was reached within ASEAN on international aid to Burma.
FinnishUNESCO on jo tarjonnut apuaan, kuten myös Kaakkois-Aasian valtioiden järjestö ASEAN.
UNESCO has already offered its help, as has the Association of South-East Asian Nations.
FinnishKauppa- ja taloussuhteet Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (
Trade and Economic Relations with the countries of South East Asia (ASEAN) (
FinnishASEAN-valtuuskunta saattoi vielä tänä vuonna vakuuttua siitä, että apu on todella järkevää.
The ASEAN delegation accepted only this year that this assistance was indeed useful.
FinnishEnsiksikin ASEAN-ryhmä on ollut hyvin kriittinen Kambodžan uuden jäsenyyden suhteen.
Firstly, ASEAN has spoken in very critical terms about Cambodia's proposed accession.
FinnishTämä pätee esimerkiksi kuuden ASEAN-maan kanssa tehtyyn sopimukseen.
This is, for instance, the case for the agreement with six ASEAN countries.
FinnishSe ei saisi kärsiä Myanmarin vuoksi, mutta juuri niin ASEAN-valtiot antavat tapahtua.
It should not be hostage to Burma, but that is what the ASEAN states are allowing to happen.
FinnishLaajentuminen on tietenkin ASEAN-maiden ongelma, mutta meidän on tarkasteltava tilannetta.
Of course, expansion is a matter for ASEAN, but we need to have our own ideas about it.
FinnishKukaan ei voi sanoa, että ASEAN olisi esittänyt mielipiteensä Euroopan unionin laajentumisesta.
No one can recall ASEAN having an opinion on the enlargement of the European Union.
FinnishEU: n täytyy hyvin voimakkaasti puolustaa ihmisoikeuksia koko ASEAN-alueella.
The EU must strongly defend human rights in the whole ASEAN area.
FinnishOlen äänestänyt EU: n ja ASEAN-maiden välisiä suhteita koskevien mietintöjen puolesta.
I voted for the report on the EU's relations with the ASEAN states.
FinnishLokakuussa ASEAN aikoo ottaa Myanmarin mukaan Hanoissa pidettävään viidenteen ASEM-kokoukseen.
This October ASEAN intends to include Burma at the ASEM V summit in Hanoi.
FinnishKuten sanoin, tämä kuuluu ASEAN-valtioiden toimivaltaan ja vastuulle.
As I have indicated, this lies within the power and responsibility of the ASEAN countries.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ASEAN":

ASEAN