"arvovaltainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvovaltainen" englanniksi

FI

arvovaltainen {adjektiivi}

volume_up
Mutta joukkotiedotusvälineiden näkökulmasta parlamenttimme ei ole tärkeä, menestyksekäs ja arvovaltainen.
But the media does not see us as an important, successful and authoritative Parliament.
Olen varma, että ajan mittaan mietinnöstä tulee omalla alallaan arvovaltainen asiakirja.
I am sure that, in time, it will become an authoritative report on the issue.
Voisiko puhemies ystävällisesti antaa arvovaltaisen päätöksen loppuillan tapahtumien ajoituksesta?
Can the President give an authoritative ruling on the timing of events later today, please?
arvovaltainen (myös: maineikas, hyvämaineinen)
Arvovaltainen vieras saattaa tällöin hyvinkin olla ratkaisu, kuten presidentti Bush tai tuoreempi vieras presidentti Putin.
A prestigious guest, such as President Bush, or more recently, President Putin, may well, then, prove to be the answer.
Olen iloinen siitä, että myös Euroopan parlamentin edustus on hyvin arvovaltainen, kun Portugalin entinen presidentti edustaa Euroopan parlamenttia.
I am pleased that the European Parliament representation is also a prestigious one, as the former President of Portugal will be representing it.
Ensi viikolla meillä on Brysselissä erittäin arvovaltainen kokous, ja odotamme 800-1000 työttömän saapuvan parlamenttiimme Brysseliin.
Next week we have a very prestigious meeting in Brussels where we anticipate between 800 and 1, 000 unemployed people attending our Parliament in Brussels.

Esimerkkejä "arvovaltainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen varma, että ajan mittaan mietinnöstä tulee omalla alallaan arvovaltainen asiakirja.
I am sure that, in time, it will become an authoritative report on the issue.
FinnishSe on arvovaltainen ohjelma, jota kansalaisjärjestöt ovat pitäneet mallina ja ohjenuorana.
It is a prestige programme, which NGOs have looked upon as a guide and a model.
FinnishMutta joukkotiedotusvälineiden näkökulmasta parlamenttimme ei ole tärkeä, menestyksekäs ja arvovaltainen.
But the media does not see us as an important, successful and authoritative Parliament.
FinnishLaivan arvovaltainen nimi on täysin harhaanjohtava.
It is a complete misnomer that this ship should be called Prestige.
FinnishViranomaisesta täytyy tulla elintarviketurvallisuutta koskevien tieteellisten neuvojen ja tietojen arvovaltainen lähde.
The authority must become the authoritative source of scientific advice and information on food safety issues.
FinnishArvovaltainen vieras saattaa tällöin hyvinkin olla ratkaisu, kuten presidentti Bush tai tuoreempi vieras presidentti Putin.
A prestigious guest, such as President Bush, or more recently, President Putin, may well, then, prove to be the answer.
FinnishTämän komitean puheenjohtaja on professori Jane Grimson Trinity Collegesta Dublinista, arvovaltainen tutkija omista ansioistaan.
This committee is chaired by Professor Jane Grimson of Trinity College, Dublin, an eminent academic in her own right.
FinnishLisäksi eräs arvovaltainen kollegani totesi, ettei parlamentti ole Punainen Risti ja että meillä olisi oltava myönteinen poliittinen osa.
Finally, one of my eminent fellow Members said that we were not the Red Cross and that we were to play a positive political role.
FinnishJäsen Méndez de Vigolle, joka oli parlamentin ensimmäinen ja arvovaltainen puhuja, haluaisin todeta, ettei asiasta ole selvästikään mitään epäselvyyttä.
To Mr Méndez de Vigo, the first and distinguished speaker, I would like to say that there is obviously no ambiguity.
FinnishHaluaisin vain huomauttaa, että kuten myös arvovaltainen Greenwichin observatorio hiljattain korosti, vuosituhat päättyy 31. joulukuuta vuonna 2000.
I just wanted to mention that, as the authoritative Greenwich Observatory has also pointed out, the Millennium will end on 31 December 2000.
FinnishEnsi viikolla meillä on Brysselissä erittäin arvovaltainen kokous, ja odotamme 800-1000 työttömän saapuvan parlamenttiimme Brysseliin.
Next week we have a very prestigious meeting in Brussels where we anticipate between 800 and 1, 000 unemployed people attending our Parliament in Brussels.
FinnishOlen iloinen siitä, että myös Euroopan parlamentin edustus on hyvin arvovaltainen, kun Portugalin entinen presidentti edustaa Euroopan parlamenttia.
I am pleased that the European Parliament representation is also a prestigious one, as the former President of Portugal will be representing it.
FinnishMikä vielä tärkeämpää, päätöksen on tehnyt yksimielisesti arvovaltainen tuomioistuin, joka on vaikuttanut ihmisoikeuskulttuurin muodostumiseen lähes kuudenkymmenen vuoden ajan.
What is more, it is done unanimously by a prestigious court that has influenced the formation of the culture of human rights for almost sixty years.
FinnishArvovaltainen konsulttitoimisto laatii meille tämän tavoitteen saavuttamiseksi hiilidioksidia koskevan arvioinnin syyskuuhun mennessä, ja se esitetään puhemiehistölle.
In order to achieve this, a prestigious consulting firm is preparing a CO2 assessment for us, which will be ready in September and will be presented to the Bureau.