"arvoton" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvoton" englanniksi

FI

arvoton {adjektiivi}

volume_up
Without added value, the compromise will be worthless.
Se on itse asiassa saavutettava raja-arvoilla, sillä muuten tällainen direktiivi on arvoton.
This must actually be achieved by the limit values set, as otherwise such a directive is worthless.
Otherwise the Lisbon Strategy is worthless.
arvoton

Esimerkkejä "arvoton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe on itse asiassa saavutettava raja-arvoilla, sillä muuten tällainen direktiivi on arvoton.
This must actually be achieved by the limit values set, as otherwise such a directive is worthless.
FinnishNyt siis perheeni talo oli arvoton, lukuunottamatta sitä että se oli kotimme ja ainoa mitä meillä oli.
So now, my family's property was worthless, save for that it was our home and all we had.
FinnishSe on kuitenkin arvoton yksinään, sillä siinä ehdotetaan paikallisten rajaliikennelupien käyttöönottoa.
However, it is worthless on its own, as it proposes the introduction of local border traffic permits.
FinnishSuojeleva laki on myös arvoton, elleivät ne, joita sillä on tarkoitus suojella, voi siitä todella hyötyä.
A protective law is also worthless unless it can actually be used by those it is designed to protect.
FinnishIlman lisäarvoa kompromissi olisi arvoton.
Without added value, the compromise will be worthless.
FinnishMyös nykyinen tarkkailijoiden lähettämistä koskeva järjestelmä on enemmän kuin epätyydyttävä, oikeastaan jopa arvoton.
The current procedure for sending observers is also very unsatisfactory and is in fact even inappropriate.
FinnishMuutoin Lissabonin strategia on arvoton.
FinnishTämä sopimus on moraalisesti arvoton.
FinnishMinusta se on täysin arvoton asia, koska Euroopan oli määrä tulla maailman johtavaksi tietoon perustuvaksi yhteiskunnaksi vuoteen 2010 mennessä.
I think it is a completely worthless thing, because Europe was meant to be the leading knowledge-based society by 2010.
FinnishBosnian passista - yleensä passi on kiistaton todistus kansakunnan olemassaolosta - tulee haltijoidensa silmissä arvoton, jollei se avaa ovia EU:hun.
The Bosnian passport - normally a passport is unmistakable proof of a nation - will be worthless in the eyes of its holders if it does not open the door to the EU.
FinnishSeuraukset olivat hyvin mielenkiintoiset: perustamissopimuksiin, joissa todettiin yleisradiotoiminnan olevan arvoton osa demokratiaa, liitettiin pöytäkirja yleisradiotoiminnasta.
As a result we got something very interesting: a protocol on public service broadcasting attached to the treaties that said public service broadcasting is an invaluable part of democracy.