"arvot" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvot" englanniksi

EN
FI

arvot {monikko}

volume_up
Euroopasta tulee arvojen Eurooppa, sillä arvot ovat Euroopan peruslähtökohta.
Europe will be the Europe of values: it is in values that our origins are rooted.
Komission esityksessä olevat raja-arvot näyttävät olevan "toivottavia" arvoja.
The limit values in the Commission proposal will thus turn out to be "wish values' .
Arvot, joista puhuin, ovat arvoja, joita edistämme jatkuvasti.
As for the values that I referred to - they are the values that we consistently convey.

Esimerkkejä "arvot"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish(RO) Eurooppalaiset arvot ovat erityisen tärkeitä Romanian opetusjärjestelmälle.
(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
FinnishJos sillä olisi EU:n kanssa samat arvot, Venäjästä kysyttäisiin muita seikkoja.
If it had the same values as the EU, other questions would be asked about Russia.
FinnishUudet raja-arvot tullevat voimaan uusien rengastyyppien osalta noin vuonna 2012.
The new limits would be expected to come into force for new tyre types around 2012.
FinnishLisäksi kiintiöimättömille tuontituotteille on asetettu viitteelliset raja-arvot.
In addition, for imports that are not under quota, reference ceilings are set.
FinnishEuroopasta tulee arvojen Eurooppa, sillä arvot ovat Euroopan peruslähtökohta.
Europe will be the Europe of values: it is in values that our origins are rooted.
FinnishVain julkisella keskustelulla voidaan määritellä nuo meille kaikille yhteiset arvot.
Only public discussion can tease out those values that are common to all of us.
FinnishNämä arvot ovat maailmalaajuisia ja jakamattomia, joten ne sopivat kaikille.
These values are universal and indivisible, and so they are valid for everyone.
FinnishOvatko EU:n perustaja-isien meille luovuttamat arvot edelleen merkityksellisiä?
Are the values handed down to us by the founding fathers of Europe still meaningful?
FinnishKulttuuri, identiteetti, arvot ja EU:n asema maailmassa ovat yhteenkietoutuneita.
Cultural identity, values and the EU's position on the global stage are intertwined.
FinnishKulttuuri, identiteetti, arvot ja EU:n asema maailmassa ovat yhteenkietoutuneita.
Culture, identity, values and the EU's position on the global stage are intertwined.
FinnishTällä tavoin nämä päivitetyt ja tarkistetut arvot ovat huomisen kasvun siemeniä.
In this way, these updated and revised values will be the seeds for tomorrow’s growth.
FinnishKomission esityksessä olevat raja-arvot näyttävät olevan "toivottavia" arvoja.
The limit values in the Commission proposal will thus turn out to be "wish values' .
FinnishOn yhä vaikeampaa säilyttää arvot, jotka meidän kaikkien mielestä ovat tärkeitä.
It is becoming harder and harder to maintain the values that we all find so important.
FinnishOvatko Kyproksen talouden tila ja sitä kuvaavien indikaattorien arvot huolestuttavia?
Are developments in the Cypriot economy and its indicators a cause for concern?
FinnishJäsenvaltiot ovat jo toisin sanoen hyväksyneet nämä raja-arvot vuonna 1999.
In other words, the Member States already recognised these limits back in 1999.
FinnishKumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa vakuutetaan, että jaamme samat arvot.
The Partnership and Cooperation Agreement declares that we share the same values.
FinnishMikä on Euroopan maantieteellinen alue; mikä on sen tehtävä, identiteetti ja arvot?
What is the territory of Europe; what are its function, identity and values?
FinnishKyse on siitä, kuinka nämä ihmisoikeudet ja arvot yhdistetään käytännön elämäämme.
The question is how to link these human rights and values to our practical behaviour.
FinnishNiiden hallitukset ovat osoittaneet, että ne jakavat samat arvot kuin mekin.
Their governments have demonstrated that they share the same values as we do.
FinnishMonet ovat maininneet oikeudet, demokratian, avoimuuden, tehokkuuden ja arvot.
Many have mentioned rights, democracy, openness, effectiveness and values.