"arvostettu" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvostettu" englanniksi

FI

arvostettu {adjektiivi}

volume_up
Arvostettu kollegani Poul Nyrup Rasmussen esitteli meille erittäin hyvän mietinnön.
My honourable colleague Paul Nyrup Rasmussen has presented us with a very good report.
Siksi arvostettu ja hyvämaineinen elintarvikeviranomainen on tarpeellinen.
Hence the need for a food safety authority which is prestigious and well respected.
V: Ergonomiaohjelma, josta valmistuin, on varsin arvostettu.
A: The ergonomics programme I graduated from is pretty well respected.
arvostettu (myös: kunnioitettava)
Tässä siis arvostettu sosiologi tulkitsee kunnianarvoisen henkisen johtajan toimia.
Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader.
Siksi arvostettu ja hyvämaineinen elintarvikeviranomainen on tarpeellinen.
Hence the need for a food safety authority which is prestigious and well respected.
V: Ergonomiaohjelma, josta valmistuin, on varsin arvostettu.
A: The ergonomics programme I graduated from is pretty well respected.
arvostettu
Erityisedustajien rooli on ollut hyvin tärkeä ja erittäin arvostettu.
The role of the special representatives has also been very important and much appreciated.
It has been much appreciated.
Mietinnön vuoksi on taisteltu ja hänen pyrkimyksiään on arvostettu suuresti ympäri valiokuntaa.
It has been a hard fought for report and his endeavours have been greatly appreciated across the board inside the committee.
arvostettu (myös: pyhä, pyhitetty, ihailtu)

Esimerkkejä "arvostettu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvostettu kollegani, professori Tim Congdon on kirjoittanut tästä pamfletin.
My distinguished colleague, Professor Tim Congdon, has written a pamphlet on this.
FinnishTe varmasti tunnette tämän lauseen, jota edellinen arvostettu johtajanne käytti.
You must be familiar with this phrase which was used by your former prestigious leader.
FinnishArvostettu kollegani Poul Nyrup Rasmussen esitteli meille erittäin hyvän mietinnön.
My honourable colleague Paul Nyrup Rasmussen has presented us with a very good report.
FinnishSiksi arvostettu ja hyvämaineinen elintarvikeviranomainen on tarpeellinen.
Hence the need for a food safety authority which is prestigious and well respected.
FinnishArvostettu kollegamme Swoboda totesi juuri, että Itävalta haluaa enemmän.
Our esteemed fellow Member, Mr Swoboda, just said that Austria wants more.
FinnishTässä siis arvostettu sosiologi tulkitsee kunnianarvoisen henkisen johtajan toimia.
Here we have a respected sociologist interpreting the actions of a respected spiritual leader.
FinnishArvostettu asema kansainvälisessä yhteisössä ei tule ilmaiseksi.
A highly regarded position in the international community does not come free.
FinnishErityisedustajien rooli on ollut hyvin tärkeä ja erittäin arvostettu.
The role of the special representatives has also been very important and much appreciated.
FinnishOlette molemmat taanneet sen, että puhemiehen toimi on hyvin arvostettu ja kunnioitettu.
You have both ensured that this office of President is one which is held in respect and esteem.
FinnishTurkki on tärkeä naapuri sekä tärkeä ja arvostettu NATO-kumppani.
Turkey is an important neighbour, an important, respected NATO partner.
FinnishHaluan jatkaa siitä, mihin arvostettu kollegani Posselt lopetti.
I would like to continue where my esteemed colleague Posselt left off.
FinnishVaikka se on erittäin arvostettu, sitä ei tunneta lainkaan EU: n pk-yritysten keskuudessa.
Despite its triple-A rating, it has triple-zero recognition amongst the SME community in the EU.
FinnishJärjestö, jolta sain tiedon, on hyvin arvostettu Sri Lankassa.
The organization which informed me is very well respected in Sri Lanka.
FinnishCCAMLR on hyvin arvostettu järjestö monilla tavoin ja erityisesti ympäristön kannalta.
CCAMLR is an organization with an excellent remit in all sorts of ways, particularly environmentally.
FinnishHaluan lisätä tähän, että esittelijä Cunha on parlamentin arvostettu jäsen.
I would add that Mr Cunha is an esteemed Member of this House; he is also a personal friend.
FinnishV: Ergonomiaohjelma, josta valmistuin, on varsin arvostettu.
A: The ergonomics programme I graduated from is pretty well respected.
FinnishMaan kuningas on korkeasti arvostettu henkilö, mutta hän ei näytä voivan vähentää jännitteitä.
The King is a highly respected figure in the country, but does not seem able to reduce tensions.
FinnishFouad Siniora on arvostettu henkilö, ja meidän olisi kunnioitettava häntä.
Mr Siniora is a dignified man, a man we should respect.
FinnishV: Ergonomiaohjelma, josta valmistuin, on varsin arvostettu.
A: The ergonomics program I graduated from is pretty well respected.
FinnishOlemme halunneet ja haluamme edelleen EU:n olevan vahva ja arvostettu toimija ulkopolitiikassa.
It has been, and still is, our desire for the EU to be a powerful, acknowledged player in foreign policy.