"arvosana" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvosana" englanniksi

FI

arvosana {substantiivi}

volume_up
The mark on its report card is quite plainly devastating.
Jos meidän pitäisi antaa komissaarille arvosana hänen ponnisteluistaan neuvoston kokouksissa ja tätä asiaa ei otettaisi huomioon, antaisin hänelle arvosanan 6/10.
Apart from that issue, if I were giving the Commissioner a mark for her endeavours at the Council meeting I would give her 6 out of 10.
Algerian ryhmän komission jäsenelle Marínille antama kiittävä arvosana vaikuttaa minusta kovin naiivilta nykyisessä poliittisessa ja sosiaalisessa tilanteessa.
The good mark accorded to the Algerian team by the Commissioner Mr Marín seems to be to be rather naive in the current political and social context.
arvosana
volume_up
class {subst.} [Brit. eng.]
arvosana (myös: luokka, numero, taso, laatu, lukusana)
Valitettavasti minun on pakko antaa neuvoston puheenjohtajalle Saksalle tästä puolivuotiskaudesta kokonaisuudessaan arvosana " heikko" .
Unfortunately, I have no option but to grade the German Presidency as overall 'unsatisfactory' for the first six months of this year.

Esimerkkejä "arvosana"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiitä kuinka tässä onnistutaan riippuu omalta osaltaan EKP: n johdon arvosana.
How well this is to succeed depends on the efforts of the ECB's directors.
FinnishNyt on liian aikaista nostaa yksi järjestelmä jalustalle ja antaa jollekin toiselle huono arvosana.
It is too early to see one system as a universal panacea and dismiss another.
FinnishItävallan kysymyksessä arvosana on kuitenkin ala-arvoinen.
If there is one negative side to this six-month term, it is the Austrian question.
FinnishTämä arvosana pelkästään kannustaa meitä ponnistelemaan lujemmin, työskentelemään paremmin ja tekemään tiiviimpää yhteistyötä.
We see this is as a stimulus to make a greater effort, to work better and cooperate more.
FinnishValtiolle annettu arvosana on ala-arvoinen.
The mark on its report card is quite plainly devastating.
FinnishAlkuperäisenä suunnitelmanani oli verrata komission yksittäisiä pääosastoja ja antaa niille kullekin arvosana.
My original plan was to compare the individual directorates-general of the Commission and offer a characterisation of each one of them.
FinnishOn tärkeää tunnustaa, että Euroopan unionin ulkopolitiikasta saama arvosana on kiitettävä, minkä myös Brokin mietintö vahvistaa.
It is important to recognise that the Union's record in the field of foreign policy is a positive one, and the Brok report confirms this.
FinnishValitettavasti minun on pakko antaa neuvoston puheenjohtajalle Saksalle tästä puolivuotiskaudesta kokonaisuudessaan arvosana " heikko" .
Unfortunately, I have no option but to grade the German Presidency as overall 'unsatisfactory' for the first six months of this year.
FinnishKomissio on saattanut tehdä virheitä, mutta lopullinen arvosana on kiitettävä.
This is why the PPE Group will vote against this motion with determination and conviction.
FinnishMitä luulette markkinoiden arvelevan työllisyyden sitkeästä epävakaudesta silloin, kun on aika antaa arvosana yhteiselle valuutallenne, eurolle?
What do you think the markets will make of the persistant imbalance of employment when it comes to quoting your single currency, the Euro?
FinnishMielipidevaikuttajien mukaan näissä vaaleissa annetaan arvosana pikemminkin nykyisten hallitusten kuin Euroopan parlamentin toimille.
According to the opinion-formers, these elections will pass judgment on the policies of governments in office, rather than on those of the European Parliament.
FinnishArvoisa puhemies, viimeisiksi sanoikseni toteaisin, että jos minun pitäisi antaa arvosana EKP:n puheenjohtaja Duisenbergille, se olisi "hyvä, mutta kykenee parempaankin".
My final word, Mr President, is this: if I had to write a report for Mr Duisenberg, it would say 'good, but could do better' .
FinnishJos meidän pitäisi antaa komissaarille arvosana hänen ponnisteluistaan neuvoston kokouksissa ja tätä asiaa ei otettaisi huomioon, antaisin hänelle arvosanan 6/10.
Apart from that issue, if I were giving the Commissioner a mark for her endeavours at the Council meeting I would give her 6 out of 10.
FinnishAlgerian ryhmän komission jäsenelle Marínille antama kiittävä arvosana vaikuttaa minusta kovin naiivilta nykyisessä poliittisessa ja sosiaalisessa tilanteessa.
The good mark accorded to the Algerian team by the Commissioner Mr Marín seems to be to be rather naive in the current political and social context.
FinnishMikä on hänen maansa puheenjohtajakauden arvosana tähän mennessä, kun kuukautta ennen sen loppumista emme ole päässeet yksimielisyyteen rahoitusnäkymistä.
What is the appraisal of his country's Presidency so far, given that one month before it ends we have not reached agreement on the financial perspectives.
FinnishNämä ovat ne kysymykset, joihin meidän olisi pitänyt puuttua, ja tässä suhteessa arvosana sille, mistä ylihuomenna äänestämme, on varsin kielteinen.
These were the issues that we ought to have tackled, and on this point the assessment is very negative with regard to what we will be voting on in the Chamber the day after tomorrow.