FI

arvopaperi {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
2. liike-elämä
arvopaperi
Mielestäni arvopaperi- ja pörssikomissio ei ole aiheuttanut mitään ongelmia Yhdysvalloissa.
I do not see that the Securities and Exchange Commission has done any harm in the United States.
Lamfalussyn menetelmässä komissio on luonut eurooppalaiset valvontakomiteat arvopaperi-, pankki- ja vakuutusalalla.
Under the Lamfalussy process it has created European committees of supervisors in the areas of securities, banking and insurance.
Ehdotuksissa säädettiin kolmen uuden Euroopan valvontaviranomaisen perustamisesta vakuutus-, arvopaperi- ja pankkialalle.
These proposals provided for the creation of three new European supervisory authorities in the areas of insurance, securities and banking.

Esimerkkejä "arvopaperi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestäni arvopaperi- ja pörssikomissio ei ole aiheuttanut mitään ongelmia Yhdysvalloissa.
I do not see that the Securities and Exchange Commission has done any harm in the United States.
FinnishLamfalussyn menetelmässä komissio on luonut eurooppalaiset valvontakomiteat arvopaperi-, pankki- ja vakuutusalalla.
Under the Lamfalussy process it has created European committees of supervisors in the areas of securities, banking and insurance.
FinnishEhdotuksissa säädettiin kolmen uuden Euroopan valvontaviranomaisen perustamisesta vakuutus-, arvopaperi- ja pankkialalle.
These proposals provided for the creation of three new European supervisory authorities in the areas of insurance, securities and banking.
FinnishToistaiseksi Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitea ei ole kuitenkaan kommentoinut asiaa, vaikka kongressi onkin vaatinut muutoksia.
For the moment, however, the American Securities and Exchange Commission is silent on the subject, despite calls for changes from Congress.
FinnishOn mielenkiintoista, että arvopaperi- ja pörssikomitea on äskettäin ilmaissut olevansa kiinnostunut kääntymään tässä kysymyksessä CSR:n puoleen.
It is interesting that the Securities and Exchange Commission has recently expressed interest in making contact with the CSR on this matter.
FinnishTämä merkitsee, että vuoteen 2003 mennessä toteutetaan täysin yhdentyneet arvopaperi- ja riskipääomamarkkinat ja vuoteen 2005 mennessä rahoituspalvelumarkkinat.
This means that the securities and risk capital markets will be integrated by 2003 and the financial services markets by 2005.
FinnishSe on ainoa tapa ehkäistä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission SEC:n määräysten ja Sarbanes-Oxley -lain tuominen EU:hun takaoven kautta.
That is the only way that we can prevent the US Securities and Exchange Commission regulations and the Sarbanes-Oxley Act being implemented in Europe via the back door.
FinnishNäin ollen meidän on otettava huomioon myös se, että kaikilla näillä laitoksilla on – amerikkalainen arvopaperi- ja pörssikomitean myöntämä – laatumerkki.
That being so, we also have to consider the fact that all these rating agencies possess a quality mark – an American one awarded by theSecurities and Exchange Commission.
FinnishVierailen itse Washingtonissa muutaman viikon kuluttua ja aion keskustella näistä asioista Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomission puheenjohtajan tai hänen edustajansa kanssa.
I myself will be visiting Washington in a few weeks' time and I intend to discuss these matters with the chairman or acting chairman of the securities exchange commission.