"arvokkuus" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvokkuus" englanniksi

FI

arvokkuus {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
Arvokkuus työssä merkitsee työterveyttä ja työturvallisuutta.
Dignity at work means health and safety at work.
Arvokkuus on myös uskottavuudesta huolehtimista.
Dignity also means working on credibility.
Komissio ansaitsee sen, ja tämän parlamentin arvokkuus ansaitsee sen.
We owe it to the Commission and to the dignity of this House.
arvokkuus (myös: vakavuus, tärkeys, raskaus, totisuus)
arvokkuus (myös: itsevarmuus, tasapaino, luontevuus)
2. "ihmisestä"
arvokkuus (myös: vakavuus)

Esimerkkejä "arvokkuus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSanoisin, että elämän tulevaisuus ja ihmisolentojen arvokkuus riippuu tästä.
I would say that the future of life and the dignity of human beings depends on our doing that.
FinnishKomissio ansaitsee sen, ja tämän parlamentin arvokkuus ansaitsee sen.
We owe it to the Commission and to the dignity of this House.
FinnishTiedämme aivan hyvin, että korkeat moraaliset normit, etiikka, arvokkuus ja selvät säännöt ovat avainasemassa.
We know very well that high moral standards, ethics, dignity and clear rules are key.
FinnishHe taistelivat yhdessä ja voittivat, ja myös arvokkuus voitti.
Together they fought back and won, and dignity too prevailed.
FinnishHankaluutena on niiden arvokkuus: ne lienevät kullan arvoisia, ja siksi ihmiset pyytävät niitä.
The problem is that they are so valuable, probably as valuable as gold, and for this reason people collect them.
FinnishTässä tarvitaan nyt täydellistä kasvojenkohotusta, jotta päätöslauselmaan saadaan palautettua edes jonkinlainen arvokkuus.
What is needed here is a complete face-lift to restore some dignity to the resolution.
FinnishArvokkuus työssä merkitsee työterveyttä ja työturvallisuutta.
FinnishTaas uhrataan yksilöllisyys, arvokkuus ja kansanterveys korkeampien taloudellisten etujen hyväksi.
Once again, the individuality, dignity and health of a people are being sacrificed to the higher economic interest.
FinnishArvoisa puhemies, toivon lisäksi, että tässä keskustelussa säilytetään edes jonkinasteinen vilpittömyys ja arvokkuus.
I also hope, Mr President, that this debate will retain a minimum standard of honesty and dignity.
FinnishHeitä kohdellaan jollakin tavalla huonompina ja heiltä evätään kaikki perusoikeudet, kaikenlainen arvokkuus.
They are treated in some sort of inferior way that completely denies them any basic right or dignity whatsoever.
FinnishArvokkuus on myös uskottavuudesta huolehtimista.
FinnishNäillä tarkistuksilla palautetaan arvokkuus tälle ei-lainsäädännölliselle tekstille, jolla ei ole tietenkään tällaisia vaikutuksia.
These amendments restore the dignity of the non-legislative text which, of course, has no repercussions.
FinnishParlamentin arvokkuus ei salli sitä, eikä se ole myöskään toimielinten keskinäistä kunnioittamista koskevan periaatteen mukaista.
The dignity of this House will not permit it, and mutual respect among the institutions advises against it.
FinnishAabrahamilla, Mooseksella, Jeesuksella ja Muhammedilla oli yksi ainoa uskonto - Jumalan palveleminen ja ihmiskunnan arvokkuus.
Abraham, Moses, Jesus and Muhammad came with one single religion - the worship of God and the dignity of mankind.
FinnishEntä niiden mustien ja etnisiä ryhmiä edustavien ihmisten arvokkuus, jotka joutuvat rodullisen häirinnän, sorron ja syrjinnän kohteeksi?
What about the dignity of black and ethnic minority people subject to racial harassment, victimisation and discrimination?
FinnishEntä Euroopan arvokkuus?
FinnishInhimillisellä henkilöllä on arvokkuus ja tehtävä, jotka ovat huomattavasti tärkeämpiä ja jopa vastakkaisia meille tänään ehdotettujen asioiden kanssa.
The human being has a dignity, a mission that are far superior, if not contrary, to what is being put before us today.
FinnishEuroopan unioni on arvoihin perustuva yhteisö, ja yksi tärkeimmistä arvoistamme on arvokkuus, joka kuuluu jokaiselle yksilölle.
The European Union is a community based on values, and one of our most fundamental values is the dignity which is inherent in every individual.
FinnishEn usko, että jäsenvaltion arvokkuus edellyttäisi sitä, että kaksoisenemmistön kiistaton legitiimiys pitäisi vaihtaa Nizzan arpajaisiin.
I cannot imagine that the dignity of a Member State demands that the undoubted legitimacy of dual majority be traded for the lottery of Nice.
FinnishTäten taataan parlamentin arvokkuus, koska sen ei pitäisi "kehottaa" tai "vaatia" laittomin perustein toimivia viranomaisia käyttäytymään paremmin.
This will ensure the dignity of our House, which should not 'call on' or 'ask' an illegitimate de facto authority to behave better.