"arvoitus" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvoitus" englanniksi

FI

arvoitus {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
arvoitus (myös: pähkinä, tehtävä, pulma)
I regard this as a great puzzle.
Windows 7:ään kuuluvia pienoisohjelmia ovat esimerkiksi Kalenteri, Kello, Sää, Syöteotsikot, Diaesitys ja Kuva-arvoitus.
Some of the gadgets that come with Windows 7 are Calendar, Clock, Weather, Feed Headlines, Slide Show, and Picture Puzzle.
Windows 7:n mukana toimitettavia pienoisohjelmia ovat esimerkiksi Kalenteri, Kello, Sää, Syöteotsikot, Diaesitys ja Kuva-arvoitus.
Gadgets that come with Windows 7 include Calendar, Clock, Weather, Feed Headlines, Slide Show, and Picture Puzzle.
Se on paljon haastavampi ja armottomampi kuin Pohjanmeri, ja se on minulle arvoitus.
It is far more challenging and hostile than the North Sea and to me, it is a conundrum.
arvoitus (myös: siivilä, kompa)
2. "ihminen t. tilanne"
arvoitus (myös: mysteeri)
Toki BSE-taudin ja sen, että tällainen tieteellinen arvoitus saattoi ilmestyä niin nopeasti ja aiheuttaa tällaista jälkeä, tulisi antaa meille ajattelemisen aihetta.
Surely BSE and the fact that such a scientific enigma could appear so fast and cause such mayhem should give us pause for thought.

Esimerkkejä "arvoitus"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe on paljon haastavampi ja armottomampi kuin Pohjanmeri, ja se on minulle arvoitus.
It is far more challenging and hostile than the North Sea and to me, it is a conundrum.
FinnishKuinka vastaamme tähän vuoden 2003 talousarviossa, on täysi arvoitus.
How we are to respond to this in the 2003 Budget remains unknown.
FinnishSe on minulle arvoitus.
I find this completely baffling in a sector which claims that the customer comes first.
FinnishRatsiraka on todennäköisesti väärentänyt vaalituloksia, ja hänen aikomuksensa ovat edelleen arvoitus.
It is claimed that Mr Ratsiraka has rigged the election results and his intentions remain a mystery.
FinnishTämän vuoksi te, arvoisa komission jäsen, olette minulle arvoitus.
That is why, Commissioner, you are a mystery for me.
FinnishMinulle onkin arvoitus, miksi Turkki yrittää 80 vuotta myöhemmin lakaista tämän maton alle.
It is a mystery to me why, 80 years later in Turkey, the attempt should be made to brush all this under the carpet.
FinnishMeille on arvoitus, miten te aiotte hoitaa komission jäsenten Redingin ja Malmströmin välisen vastuunjaon.
It is a mystery to us how you will handle the division of responsibilities between Mrs Reding and Mrs Malmström.
FinnishMeiltä puuttuu tietoja: meillä ei ole mitään tietoa taloudellisesta vaikutuksesta, se on edelleen täysi arvoitus.
There is a shortage of facts: we have no information on the economic impact, which still remains a complete mystery.
FinnishWindows 7:ään kuuluvia pienoisohjelmia ovat esimerkiksi Kalenteri, Kello, Sää, Syöteotsikot, Diaesitys ja Kuva-arvoitus.
Some of the gadgets that come with Windows 7 are Calendar, Clock, Weather, Feed Headlines, Slide Show, and Picture Puzzle.
FinnishWindows 7:n mukana toimitettavia pienoisohjelmia ovat esimerkiksi Kalenteri, Kello, Sää, Syöteotsikot, Diaesitys ja Kuva-arvoitus.
Gadgets that come with Windows 7 include Calendar, Clock, Weather, Feed Headlines, Slide Show, and Picture Puzzle.
FinnishPelkäänpä, että arvoitus on yhä ratkaisematta.
FinnishTämä on minulle suuri arvoitus.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, on yhä arvoitus, miten neuvosto saattoi käsitellä tällaista kysymystä näin kevyesti.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, it is still a mystery how the Council could have treated an issue such as this so lightly.
FinnishWindowsiin kuuluvia pienoisohjelmia ovat esimerkiksi Kalenteri, Kello, Yhteystiedot, Syöteotsikot, Diaesitys, Kuva-arvoitus ja Muistilaput.
Some of the gadgets that come with Windows are Calendar, Clock, Contacts, Feed Headlines, Slide Show, Picture Puzzle, and Notes.
FinnishToki BSE-taudin ja sen, että tällainen tieteellinen arvoitus saattoi ilmestyä niin nopeasti ja aiheuttaa tällaista jälkeä, tulisi antaa meille ajattelemisen aihetta.
Surely BSE and the fact that such a scientific enigma could appear so fast and cause such mayhem should give us pause for thought.
FinnishKoska jäsenvaltioiden on pantava puuttuvat palat paikalleen, minulle on täysi arvoitus, miksi ne ovat niin haluttomia toimittamaan lisätodisteita.
As it is the Member States who must supply the missing pieces, it is a complete mystery to me why they should be so reluctant to provide the additional evidence.
FinnishNäin ollen se, millaisen kannan PPE-DE-ryhmä hyväksyy huomenna, on edelleen arvoitus, ja tämä heikentää epäilemättä sitä yhteistä poliittista viestiä, jonka haluaisimme välittää.
The position to be adopted by the Partido Popular tomorrow, therefore, remains a mystery, and doubtless this will serve to weaken the joint political message we wish to convey.
FinnishTässä yhteydessä meidän on myös vaadittava, että saamme kuulla totuuden kahdesta äskettäin julmassa väijytyksessä kadonneesta portugalilaisesta nuoresta, joiden kohtalo on suuri arvoitus.
On this point we must also demand the truth about the young lives of two Portuguese citizens who were killed recently in a brutal ambush, an event that is shrouded in mystery.