"arvoisa" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvoisa" englanniksi

EN
FI

arvoisa {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "arvoisa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, Portugalissa suoritetaan parhaillaan oikeudellista tutkimusta.
Mr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä, kuten muutkin ovat tehneet.
Mr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, uskon, että monia ihmisiä kiinnostaa se, mitä aion sanoa.
Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.
FinnishArvoisa puhemies, en voi muuta kuin yhtyä Göteborgin loppuasiakirjan päätelmiin.
Mr President, I can only endorse the conclusions of the final Göteborg document.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin ainoastaan ehdottaa järjellistä ratkaisua ongelmaan.
Mr President, I would simply like to propose a rational solution to the problem.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan ensiksi onnitella esittelijää.
Mr President, Commissioner, I would firstly like to congratulate the rapporteur.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, käsittääkseni jäsen Katiforisin mietintö on hyväksytty.
Madam President, I understand that the report by Mr Katiforis has been accepted.
FinnishArvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä erittäin paljon hänen vastauksistaan.
Mr President, I should like to thank the Commissioner very much for his answers.
FinnishArvoisa puhemies, olen siis laajalti samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu.
Therefore, I broadly agree, Mr President, with what has been said in this House.
FinnishArvoisa puhemies, toivotan tervetulleeksi komission jäsen Kallasin ja kollegani.
Mr President, I would like to welcome Commissioner Kallas and my fellow Members.
Finnish(FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Fjellneriä hyvästä mietinnöstä.
(FI) Mr President, firstly, I wish to thank Mr Fjellner for an excellent report.
FinnishNäitä kaikkia ehdotuksia me odotamme komissiolta, arvoisa puheenjohtaja Barroso.
These are all proposals that we are waiting for from the Commission, Mr Barroso.
FinnishArvoisa herra puhemies, esillä oleva budjettisiirto perustuu kahteen esitykseen.
Mr President, the budget transfer under consideration is based on two proposals.
FinnishArvoisa puhemies, edellinen puhuja ei uskoakseni tunne Maginot-linjan historiaa.
I believe that the previous speaker does not know the story of the Maginot Line.
FinnishArvoisa komission jäsen, puhutte paketissa energiakumppanuudesta Afrikan kanssa.
You talk, Commissioner, in that package, about an energy partnership with Africa.
Finnish. - (FR) Arvoisa puhemies, pyydän muuttamaan äänestysten järjestystä.
rapporteur. - (FR) Mr President, I should like to change the order of the votes.
Finnish(EL) Arvoisa puhemies, palasin tänään katastrofin tuhoamasta Peloponnesoksesta.
(EL) Mr President, today I have returned from the disaster-stricken Peloponnese.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset tarkkaavaisuudestanne.
Mr President, ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nyt riittää tämä poliittinen tekopyhyys.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
FinnishKuitenkin, arvoisa puhemies, suhteen on nojattava useisiin eri peruspilareihin.
However, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.