"arviot" - Englanninkielinen käännös

FI

"arviot" englanniksi

FI

arviot {monikko}

volume_up
The estimates provided in this section are based on the following assumptions:
Komission arviot perustuvat puhtaasti olettamuksiin, eikä niillä ole vankkaa perustaa.
The Commission's estimates are based on pure suppositions, with no solid foundation.
On hyvinkin mahdollista, että Kreikan viranomaiset ovat tehneet nämä arviot.
It is very possible that the Greek authorities have made these estimates.
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden valmistelemat arviot julkaistaan ensimmäisen
These projections are prepared by Eurosystem staff
Nämä arviot vastaavat suurin piirtein syyskuun 2005 EKP:n asiantuntijoiden arvioita.
This assessment is broadly consistent with the September 2005 ECB staff projections.
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden arviot ovat tärkeässä asemassa EKP:n neuvoston analyysissä.
An important input into the Governing Council’s analysis is provided by the Eurosystem staff projections.

Esimerkkejä "arviot"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiksi Euroopan komission olisi syytä julkistaa tätä kysymystä koskevat arviot.
That is why the European Commission should publish evaluations on this question.
FinnishOlen tutkinut lukuisat arviot siitä, mitä tämä tulisi maksamaan siipikarja-alalle.
I have looked at the various estimates of what this would cost the industry.
FinnishNämä arviot vastaavat suurin piirtein syyskuun 2005 EKP:n asiantuntijoiden arvioita.
This assessment is broadly consistent with the September 2005 ECB staff projections.
FinnishKuinka nämä epäilykset, tämä sekaannus ja nämä kielteiset arviot ovat selitettävissä?
How can we explain these doubts, this confusion, these negative assessments?
FinnishTiedämme, että tällaiset arviot ovat usein alhaisempia kuin todelliset luvut.
We know that estimates of this kind are often lower than the real figures.
FinnishKuten pääesittelijä totesi, on selvää, että tieteelliset arviot ovat välttämättömiä.
As the main rapporteur said, scientific assessments are clearly necessary.
FinnishKomission arviot perustuvat puhtaasti olettamuksiin, eikä niillä ole vankkaa perustaa.
The Commission's estimates are based on pure suppositions, with no solid foundation.
FinnishSiihen on tietoisesti sisällytetty alustavat arviot jokaisesta alasta.
A conscious effort was made to include initial definitions of each of the areas.
FinnishKuten neuvosto itse toteaa, saamme realistiset arviot lokakuuhun mennessä.
As the Council itself states, we will have a realistic estimate in October.
FinnishOn hyvinkin mahdollista, että Kreikan viranomaiset ovat tehneet nämä arviot.
It is very possible that the Greek authorities have made these estimates.
FinnishNykyistä realistisemmat arviot globaaleista luottoriskeistä hyödyttäisi molempia.
A more realistic assessment of global credit risk would benefit both.
FinnishToimielinten kollektiiviset arviot ovat johtaneet siihen, että enimmäismäärä on ylittynyt.
The institutions’ collective estimates have led to the ceiling being exceeded.
FinnishTämä osoittaa myös, että arviot tilanteesta ovat erittäin epämääräisiä.
This also shows that assessments made regarding the situation are very vague.
FinnishMitkä ovat komission arviot EU:n lentoyhtiöiden yksityistämisistä tulevaisuudessa?
How does the Commission assess the prospects for future privatisations of airlines in the EU?
Finnish. - (FR) Ihmiskauppaa koskevat tilastotiedot ja arviot ovat hätkähdyttäviä.
in writing. - (FR) The figures and estimates concerning human trafficking are frightening.
FinnishVoisitteko antaa meille arviot, joita olemme odottaneet niin kauan?
Could you provide us with the estimates for which we have been waiting for so long?
FinnishTeidän kaikkien tavoin minäkin luotin siihen, että arviot olisivat kohtuullisen tarkkoja.
Like you all, I also relied on these estimates being reasonably accurate.
FinnishSiksi Bögen ehdotuksessa esitetyt arviot eivät ole riittäviä.
That is why the estimates contained in Mr Böge’s proposal do not go far enough.
FinnishKomission eilen antamat arviot liikatuista ovat vain yksi esimerkki muiden joukossa.
Nothing new was added in the estimates of overcompensation provided yesterday by the Commission.
FinnishLuotamme kansallisten kilpailuviranomaisten valmiuteen tehdä tarvittavat arviot.
We are confident in the capacity of the national competition authorities to carry out the assessments.