"arvio" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvio" englanniksi

FI

arvio {substantiivi}

volume_up
Viimeisin arvio oli 20 miljardia, mikä on melkoinen rahamäärä kenelle tahansa.
The last estimate was EUR 20 billion, which is quite a lot to anybody.
Itse sopimus ei ole muuttunut, mutta arvio noista talousarvioista on nyt saatavillamme.
The pact itself has not changed, but an estimate of those budgets is now available to us.
Arvio, jonka mukaan kunkin toimenpiteen täytäntöönpanoon menisi vuosi, on vain suuntaa-antava.
The estimate of one year to enforce each measure is only indicative.
arvio (myös: arviointi)
Meidän pitäisi ennen kesätaukoa tehdä ensimmäinen arvio siitä, miltä mahdollinen Hongkongin paketti voisi näyttää.
Before the summer break, we should see a first approximation of what a possible Hong Kong package could look like.
Realistinen, karkea arvio voisi olla suurin piirtein 400–500 miljardia euroa eli nykyhinnoin noin 1 000 euroa kutakin Euroopan kansalaista kohti.
A very rough realistic approximation would be about EUR 400-500 billion, i.e. approximately EUR 1 000 per European citizen at today's prices.

Esimerkkejä "arvio"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTulevaisuudessa tällainen arvio on luonnollisesti tehtävä myös tulojen kohdalla.
Logically, the same operation will have to be undertaken in future for revenues.
FinnishSen vuoksi minun onkin torjuttava neuvoston puheenjohtajan tulosta koskeva arvio.
Accordingly, I am bound to contradict the assessment of the President-in-Office.
FinnishTämä arvio ei kuitenkaan merkitse ehdotonta luottamusta eikä avoimia valtuuksia.
This positive opinion is not, however, either a rubber cheque, or a blank cheque.
FinnishHaluan korostaa, että 43 prosenttia on vain arvio virheellisistä rahoitustoimista.
I should underline the fact that 43% is the estimated level of financial errors.
FinnishOlen tyytyväinen nähdessäni, että myös komission jäsenen arvio ajasta on erilainen.
I am glad to see that the Commissioner, too, took a different estimate of the time.
FinnishJäsenvaltioiden rahoitusta koskeva arvio on itse asiassa tätä monimutkaisempi.
However, the Member States' financial contributions are much more complex than that.
FinnishSiten minulla on hieman toisenlainen arvio tilanteesta kuin kollega Breyerillä.
To that extent, my assessment is rather different from that of Mrs Breyer.
FinnishSanoin tosiaan "kolmasosa", ja se on virallisten yksikköjen arvio asiasta.
I did say 'a third', and these are estimates produced by official departments.
FinnishParlamentin jäsenenä teillä on tietenkin vapaus esittää poliittinen arvio.
As a Member of Parliament, you are of course free to express a political judgment.
FinnishSaharov-palkinnon saajan Alexander Milinkevichin arvio tilanteesta on pessimistinen.
The assessment of the situation by Sakharov prize winner Milinkevich is pessimistic.
FinnishTässä pähkinänkuoressa komission EU:n kauppaneuvottelijana esittämä arvio.
That, in a nutshell, is the verdict of the Commission as the EU's trade negotiator.
FinnishKomissio toteaa näin ollen 16. lokakuuta, onko sen arvio vielä paikkansapitävä.
The Commission will then state on 16 October whether or not this judgment still applies.
FinnishMeille on esitetty objektiivinen arvio ehdokasvaltioiden valmistelujen asteesta.
We have been given an objective account of the candidate countries' level of preparation.
FinnishJa komissiota toimimaan niin, että ohessa laaditaan arvio komission henkilöstötarpeista.
And for the Commission to provide it with an assessment of its staffing needs.
FinnishTämä komission arvio osoittaa selvästi, missä ongelmat pääasiassa esiintyvät.
The Commission assessment shows clearly the main source of the problems.
FinnishÄänestin puolesta siinä toivossa, että Latvian tilanteesta tehdään riippumaton arvio.
I voted in favour in the hope of an independent assessment of the situation in Latvia.
FinnishViimeisin arvio oli 20 miljardia, mikä on melkoinen rahamäärä kenelle tahansa.
The last estimate was EUR 20 billion, which is quite a lot to anybody.
FinnishEuroopan unionin on luonnollisesti tehtävä pakotteista poliittinen arvio.
Evidently, the European Union must carry out a political assessment of the sanctions.
FinnishTämä arvio on kertomus toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta tähän saakka.
This review is a report on the implementation of the Action Plan to date.
FinnishSamanlainen arvio esitettiin viime vuonna vuoden 2004 alustavassa talousarvioesityksessä.
The same assessment was provided last year in the preliminary draft budget for 2004.