"arvella" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvella" englanniksi

FI

arvella [arvelen|arvellut] {verbi}

volume_up
1. yleinen
arvella (myös: uskoa, luulla)
Samalla arvelemme, että kyseiset taloudet eivät haurautensa vuoksi kestä minkäänlaisia häiriöitä.
At the same time, we reckon that the fragility of those economies is such that they cannot endure any shock.
Ei ole mitään syytä arvella, että yhteisön varoihin kohdistuva talousriski olisi suurempi kuin komission jo toteuttamat rahoituskorjaukset.
There is no reason to suppose that the financial risk to the Community is in excess of the financial adjustments already made by the Commission.
Mutta neuvosto on väärässä, jos se arvelee tämän riittävän.
But the Council would be wrong to think that that would be enough.
Samalla arvelen, että eurooppalaisen keskustelumme on mentävä pitemmälle.
At the same time, I think our European debate has to go further than that.
Mutta arvelen, että olemme samaa mieltä siitä, että teoria on yksi asia ja käytäntö toinen.
But I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.
2. "voittajaksi"

Esimerkkejä "arvella"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishVuonna 1999 oli hyvä syy arvella, ettei sodassa ollut kyse pelkästään Kosovosta.
In 1999 there were good grounds for suspecting that the war was not only about Kosovo.
FinnishTiedän, että jäsen Tajani aikoo pyytää puheenvuoroa esittääkseen suullisen tarkistuksen, ja voin jo nyt arvella, että olemme yksimielisiä.
I know that Mr Tajani will ask to table an oral amendment and I can already foresee that we will agree.
FinnishKuitenkin on perusteltua arvella, että heidän määränsä olisi suurempi eli 53 prosenttia ja että määrä kasvaisi 58 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.
However, there is a basis for thinking that this percentage could be higher: 53%, rising to 58% by 2015.
FinnishEi ole mitään syytä arvella, että yhteisön varoihin kohdistuva talousriski olisi suurempi kuin komission jo toteuttamat rahoituskorjaukset.
There is no reason to suppose that the financial risk to the Community is in excess of the financial adjustments already made by the Commission.