"arvattavissa" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvattavissa" englanniksi

FI

arvattavissa {adjektiivi}

volume_up
Näin ollen kyse ei ole sattumista vaan ennalta arvattavissa olevista onnettomuuksista.
This is therefore certainly not about chance but about predictable accidents.
Kannanotot ovat osittain kyllä arvattavissa, mutta ne ovat kuitenkin tarpeen, jotta ne voidaan ottaa tarvittaessa huomioon lainsäädännössä.
These are, of course, partly predictable, but it is, in any event, useful to receive these, so that they can be incorporated in possible future legislation.

Esimerkkejä "arvattavissa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäin ollen kyse ei ole sattumista vaan ennalta arvattavissa olevista onnettomuuksista.
This is therefore certainly not about chance but about predictable accidents.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, näiden kertomusten sisältö oli ennalta arvattavissa.
- Mr President, you could have guessed what these reports would say.
FinnishNeuvoston puheenjohtaja antoi minulle kompromissivastauksen, mikä oli etukäteen arvattavissa.
The President-in-Office of the Council has given me a very committed answer, which we already knew.
FinnishNäin ollen niitä jouduttaisiin perustamaan ulkomaille arvattavissa olevin taloudellisin ja eettisin seurauksin.
These would be forced to locate abroad with foreseeable consequences for the economy and business confidence.
FinnishTulos on helposti arvattavissa: pienet ja keskisuuret yritykset ja riippumattomat ohjelmoijat pannaan ahtaalle.
The result is easy to foresee: small and medium-sized enterprises and independent programmers will be throttled.
FinnishOli arvattavissa, ettei CIA:n tai ylipäänsä minkään tiedustelupalvelun toimien tutkiminen ole suoraviivaista toimintaa.
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
FinnishKannanotot ovat osittain kyllä arvattavissa, mutta ne ovat kuitenkin tarpeen, jotta ne voidaan ottaa tarvittaessa huomioon lainsäädännössä.
These are, of course, partly predictable, but it is, in any event, useful to receive these, so that they can be incorporated in possible future legislation.
FinnishKuten oli arvattavissa, pääasialliset aiheet, laajentumisesta perusoikeuskirjan kautta hallitustenväliseen konferenssiin, siirrettiin suureksi osaksi Nizzan huippukokoukseen.
Predictably, the main themes, ranging from enlargement to the CIG, via the Charter of Fundamental Rights, were largely put off for the Nice Summit.
FinnishToimiessaan yhdessä jäsenvaltiot voivat vastata näihin maailmanlaajuisiin haasteisiin, mutta jos ne jätetään yksin, on varmaa, että ne häviävät ennalta arvattavissa prosesseissa.
Acting together, Member States may be able to meet these global challenges, but if they are on their own, it is certain that they will lose out in the expected processes.
FinnishTämän vuoksi katson ensinnäkin, että ilmeistä tässä on se, mitä voidaan toteuttaa niillä politiikan aloilla, joita käsitellään ennalta-arvattavissa ratifiointimenettelyissä.
For that reason I shall first deal with the fact that the most important thing is what can be activated from amongst the policy areas covered by the ratification procedures which are about to end.