"arvailla" - Englanninkielinen käännös

FI

"arvailla" englanniksi

FI

arvailla [arvailen|arvaillut] {verbi}

volume_up
En aio arvailla, mitä turvallisuusneuvostossa voi tapahtua.
I am not going to speculate about what may happen in the Security Council.
Loistartunnat, ilmastonmuutos, hyönteismyrkyt; tässä vaiheessa voimme vain arvailla.
Parasitic infections, climate change, pesticides: we can only speculate at this stage.
Mistä lienee ollut kyse, sitä voidaan vain arvailla.
What the topic of conversation was, one may only speculate.

Esimerkkejä "arvailla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEn aio arvailla ennakolta, mitä tutkimusten kuluessa mahdollisesti ilmenee.
I will not prejudge what could possibly come to light during those inquiries.
FinnishLoistartunnat, ilmastonmuutos, hyönteismyrkyt; tässä vaiheessa voimme vain arvailla.
Parasitic infections, climate change, pesticides: we can only speculate at this stage.
FinnishSitä, mitkä ovat syyt tähän, voi vain arvailla. Otaksun, että tekin tiedätte tämän.
We can only guess at the reasons for this, as I am sure you are aware.
FinnishVihreässä kirjassa voidaan vain arvailla muutoksen nopeutta ja sama koskee esittelijää.
The Green Paper and the rapporteur can but guess at the speed of change.
FinnishEmme voi edes arvailla niiden maahanmuuttajien määrää, jotka eivät ole jääneet kiinni.
We cannot even guess at the number of immigrants who were not caught.
FinnishSiksi ei ole tarkoituksenmukaista arvailla tämän tutkimuksen tuloksia.
It is therefore inappropriate to make any predictions about this study.
FinnishJos tämä yhteenotto valitettavasti kuitenkin tapahtuisi, sen seurauksia voisi vain arvailla.
If this confrontation should unfortunately occur, its consequences would be unpredictable.
FinnishVoimme aina vain arvailla, miksi meille ei esitetä ehdotuksia.
We can only ever guess the reasons why no proposals are presented to us.
FinnishEn aio arvailla, mitä turvallisuusneuvostossa voi tapahtua.
I am not going to speculate about what may happen in the Security Council.
FinnishNyt voidaan vain arvailla, miten tuo lauseke voitaisiin kumota.
How this mutual defence clause can be revoked is anyone's guess.
FinnishTältä osin on tärkeää huomauttaa, ettemme saa nyt yrittää arvailla sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
In this regard, it is important to point out that at this time we must not anticipate events.
FinnishEn voi ennalta arvailla neuvoston käsittelyn tuloksia.
I cannot judge in advance the result to be arrived at by the Council.
FinnishVoimme vain arvailla, kuinka paljon Euroopan unionin rahaa selkämme takana todellisuudessa huijataan.
We can only guess at the exact level of fiddling that goes on behind our backs involving European money.
FinnishMistä lienee ollut kyse, sitä voidaan vain arvailla.
What the topic of conversation was, one may only speculate.
FinnishEn tiedä miksi, mutta sitä voidaan yrittää arvailla.
FinnishNeuvottelujen tämänhetkisessä vaiheessa on nimittäin varmasti vielä liian aikaista alkaa arvailla kompromissien tulosta.
For at the present stage of the negotiations, it is certainly still too early to speculate about compromises.
FinnishUrheilun taloudellista merkitystä esimerkiksi sisämarkkinoilla tai vaikkapa terveydenhuollossa on mahdotonta edes arvailla.
The economic significance of sport, for example on the single market or indeed in health care, is impossible even to estimate.
FinnishEmme voi kuin arvailla syytä siihen.
FinnishToistaiseksi voimme valitettavasti vain arvailla tartunnan alkuperää ja taudin leviämiseen johtaneita syitä.
Unfortunately, at this juncture, we can still only speculate as to the source of the infection and the factors that caused the disease to spread.
FinnishVoimme vain arvailla, miksi ongelma vaikuttaa juuri siihen yrityksen osaan, joka on emoyhtiön kotimaan ulkopuolella.
We can only speculate as to why it is that the problem is affecting precisely that part of the company which lies outside the country of the parent company.