FI

arvaamaton {adjektiivi}

volume_up
arvaamaton (myös: epäluotettava)
arvaamaton (myös: kuriton)
Meidän on pysäytettävä tämä arvaamaton suuntaus, kun siihen on vielä aikaa.
We must arrest this wayward trend while there is still time.
Ei ole varmaa, että tämä arvaamaton käänne, joka kylläkin lisää komission valvontavaltuuksia, edistäisi tehokkaasti meriliikenteen julkista turvallisuutta.
It is not certain that this wayward trend, while very obviously increasing the Commission’s supervisory powers, would make an effective contribution to increasing maritime public safety.

Esimerkkejä "arvaamaton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTällä hetkellä ongelmia aiheuttaa raakaöljymarkkinoiden arvaamaton kehitys.
Currently, the erratic movement of the crude market is causing problems.
FinnishIlman niitä noilla leveysasteilla olisi jo jouduttu maksamaan arvaamaton hinta.
Without these, Latin America would have suffered grievously already.
FinnishMeidän on pysäytettävä tämä arvaamaton suuntaus, kun siihen on vielä aikaa.
We must arrest this wayward trend while there is still time.
FinnishMinusta tuntuukin kuin vastassamme olisi hyvin vakava arvaamaton ja tuntematon asia.
It does seem to me that this is a very serious puzzle.
Finnish(ET) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, Ukraina on ennustettavan arvaamaton.
(ET) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Ukraine is predictably unpredictable.
FinnishMe kaikki tiedämme, että vesi on arvaamaton elementti. Joskus voi tulla tulva ja sen jälkeen kuivuus.
We all know that, when we are dealing with water, we can have floods one day and areas of drought the next.
FinnishPuheenvuoroni lopuksi haluan korostaa, että virus on luonteeltaan arvaamaton, ja se käyttäytyy kummallisesti.
I would like to conclude by stressing the unpredictable nature of the virus, which behaves in strange ways.
FinnishEnsinnäkin sen, että Iranin hallitus on arvaamaton.
First of all, the Iranian regime is unpredictable.
FinnishArvoisa puhemies, Airbus saattaa olla kriisissä, mutta kriisi ei ollut ennalta arvaamaton.
on behalf of the Verts/ALE Group. - (FR) Mr President, Airbus may be in crisis, but it is a crisis of which there has been prior warning.
FinnishKonvergenssi on niin monimutkainen ja arvaamaton asia, että mietinnöllä sitä ei ainakaan pidä lisää sotkea.
Convergence is such a complicated and unpredictable matter that reports should at least not end up making it even more obscure.
FinnishTilanne on siksi yhä arvaamaton.
FinnishTämä todistaa, että luonto on arvaamaton eikä tsunameja voida kieltää, mutta se ei todista, että vika on ydinvoimassa.
This proves that nature is unpredictable and that tsunamis cannot be banned, but it does not prove that nuclear energy is at fault.
FinnishMarokon kalastussopimuksen raukeaminen ei ollut ennalta-arvaamaton meno, johon todella tarvittiin joustoinstrumenttia.
The failure of the Moroccan fishing agreement was not an unforeseeable piece of expenditure for which the flexible instrument was really needed.
Finnishkohdata ennalta-arvaamaton ongelma
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, ryhmäni on tehnyt täysistunnossa tarkistuksen, jossa todetaan, että viranomaisen perustaminen on ennalta arvaamaton menoerä.
Mr President, ladies and gentlemen, my group has tabled an amendment in plenary, in which we note that the establishment of this authority is not an anticipated expense.
FinnishEi ole varmaa, että tämä arvaamaton käänne, joka kylläkin lisää komission valvontavaltuuksia, edistäisi tehokkaasti meriliikenteen julkista turvallisuutta.
It is not certain that this wayward trend, while very obviously increasing the Commission’s supervisory powers, would make an effective contribution to increasing maritime public safety.
FinnishOn korostettava, että Romaniaa on seurattu erityisen tarkasti, koska maan tilanne on ollut arvaamaton ja liittymisneuvottelut ovat sen vuoksi edenneet hitaasti.
It should be stressed that Romania has been monitored especially closely in light of the delicate situation in the country and the consequent slow progress of accession negotiations.