FI

artikkeli {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
artikkeli (myös: tarvike, esine)
Kyseinen artikkeli kertoi linnuista - tuhansista uhanalaisista lintulajeista.
This article was about birds - thousands of bird species under threat.
Jos haluat lisätietoja, lue seuraava artikkeli: Asennettujen Windows-päivitysten tarkistaminen
For more information, read the article See which Windows updates are installed.
Kenties tämänviikkoisen Economist -lehden artikkeli valaisee asiaa.
Perhaps an article in this week's Economist magazine gives a clue.
2. Journalismi
artikkeli (myös: juttu, kirjoitus)
Kyseinen artikkeli kertoi linnuista - tuhansista uhanalaisista lintulajeista.
This article was about birds - thousands of bird species under threat.
Jos haluat lisätietoja, lue seuraava artikkeli: Asennettujen Windows-päivitysten tarkistaminen
For more information, read the article See which Windows updates are installed.
Kenties tämänviikkoisen Economist -lehden artikkeli valaisee asiaa.
Perhaps an article in this week's Economist magazine gives a clue.

Esimerkkejä "artikkeli"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish12:48 Hänen ansiokseen, Katie soitti hänelle sen jälkeen kun artikkeli julkaistiin.
12:48 And, to his credit, Katie called him up after this op-ed piece came out.
FinnishKyseinen artikkeli kertoi linnuista - tuhansista uhanalaisista lintulajeista.
This article was about birds - thousands of bird species under threat.
FinnishBellin tuore artikkeli Mensa-lehdessä antaa jonkinlaisia viitteitä.
But a recent article by Paul G. Bell in the Mensa magazine provides some straws in the wind.
FinnishArtikkeli toi mieleeni tuista riippuvaisen narkomaanin, joka ei tunnusta tosiseikkoja.
The letter reminded me of a drug addict in denial, addicted to subsidies.
FinnishJos haluat lisätietoja, lue seuraava artikkeli: Asennettujen Windows-päivitysten tarkistaminen
For more information, read the article See which Windows updates are installed.
FinnishEKP:n Kuukausikatsauksen artikkeli "The External Representation of the EU and EMU", toukokuu 2011
The External Representation of the EU and EMU, in ECB Monthly Bulletin, May 2011
FinnishNäytän teille Atakan lehden, jossa on jäsen Van Ordenin kuva ja artikkeli sisäsivuilla.
I am going to show you the Ataka newspaper with a picture of Mr Van Orden and an article inside.
FinnishMainitsemani artikkeli oli lehdessä, jota lukevat vain kirjanpitoalalla työskentelevät henkilöt.
This article was in a magazine that would only be read by people working in accountancy.
FinnishMeille äsken luettu artikkeli paljastaa Venäjän johtajien mielentilan.
The article that has just been read to us demonstrates the state of mind of the Russian leaders.
FinnishKenties tämänviikkoisen Economist -lehden artikkeli valaisee asiaa.
Perhaps an article in this week's Economist magazine gives a clue.
FinnishPidän täällä käsissäni äskettäin julkaistua aikakauslehteä, jossa on artikkeli Zenaib Ahmedista.
I have here in my hands a copy of a magazine recently published, in which Zenaib Ahmed appears.
FinnishThe Economist -lehdessä 7. huhtikuuta julkaistu artikkeli oli hyvin valaiseva, ja suosittelen sitä kollegoilleni.
The article in The Economist of 7 April was very clear and I commend it to the House.
FinnishNew Yor Timesissa ilmestyi artikkeli, syyskuussa 2010, jossa sanottiin: "Riittävän maaninen."
And there was an article written in the New York Times, September 2010, that stated: "Just Manic Enough."
FinnishKolmas artikkeli käsittelee TARGET-järjestelmän kymmentä toimintavuotta ja TARGET2-järjestelmän käyttöönottoa.
The third article reviews ten years of TARGET and the launch of TARGET2.
FinnishArtikkeli on enimmäkseen poliittista analyysia, joka ei juuri kiinnosta parlamenttia toimielimenä.
Much of this article is political commentary which is of no interest to Parliament as an institution.
FinnishSaksalaisessa Der Spiegel -lehdessä 8. heinäkuuta ilmestynyt artikkeli herätti minussa levottomuutta.
I am disturbed by the article that appeared in the 8 July edition of the German magazine ‘Der Spiegel’.
FinnishArtikkeli oli hyvin mielenkiintoinen, ja syyksi esitettiin halu pysäyttää EU:n liiallinen vahvistuminen.
That was a very interesting story, the reason given being a desire to stop Europe becoming too strong.
Finnish-lehdessä ilmestyi eilen Jim Cusackin kirjoittama artikkeli.
Yesterday an article was written by Jim Cusack in .
FinnishTämä artikkeli kertoo, kuinka heidän elämänsä menivät pilalle.
FinnishLehdessä oli artikkeli, jossa peräänkuulutettiin holokaustin uhreille maksettavien korvausten nopeampaa toimittamista.
It contained an article calling for speedier distribution of funds to victims of the Holocaust.