"armoton" - Englanninkielinen käännös

FI

"armoton" englanniksi

FI

armoton {adjektiivi}

volume_up
armoton (myös: säälimätön)
Keskeistä eivät ole olleet kansalaiset, vaan uusliberaalin näkemyksen armoton toteuttaminen.
It is not citizens but the merciless implementation of a neoliberal viewpoint that have been central.
Tästä seuraa armoton hintakilpailu sosiaali- ja ympäristöalalla sekä työsuojelun alalla.
The result of this is merciless competition to undercut in social terms, in environmental terms, and as regards protection in the workplace.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, luonto on jälleen kerran ollut armoton.
Mr President, ladies and gentlemen, nature has, once again, been merciless and the fury of the torrential rain and the unruly rivers has spread destruction and suffering.
armoton (myös: säälimätön)
Odotettavissa on armoton kilpailu - 1800-luvun kultarynnäkön kaltainen hullutus.
A ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.
Jos tarkastelemme tänään parlamentissa pidettyjä puheita, niistä käy ilmi tarkka, mutta myös armoton tilanneanalyysi.
Today' s speeches reveal a precise, but ruthless analysis.
Nämä äärimmäiset olot ovat kohdistaneet huomion Irakin kansan ahdinkoon ja siihen, miten vaikeaa on olla tekemisissä hallinnon kanssa, joka on yhtä armoton kuin välinpitämätönkin.
These dire circumstances have brought into focus the plight of the Iraqi people and the problem of dealing with a regime which is as ruthless as it is reckless.
armoton (myös: kova)
armoton (myös: heltymätön)

Esimerkkejä "armoton"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOdotettavissa on armoton kilpailu - 1800-luvun kultarynnäkön kaltainen hullutus.
A ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.
FinnishKeskeistä eivät ole olleet kansalaiset, vaan uusliberaalin näkemyksen armoton toteuttaminen.
It is not citizens but the merciless implementation of a neoliberal viewpoint that have been central.
FinnishIndonesian vastuulla on sitä paitsi Itä-Timorin armoton kansanmurha ja maan miehittäminen.
Indonesia is also responsible for the terrible genocide in East Timor and the occupation of that country.
FinnishPyydän anteeksi niiltä kollegoilta, joille en pystynyt antamaan puheenvuoroa, mutta, kuten sanotaan, aika on armoton!
I apologize to those who have not been able to speak, but time is a tyrant!
FinnishArmoton köyhyys, jopa kurjuus, lamaannuttaa jo sinänsä kaiken kehityksen.
FinnishOlemme viime aikoina nähneet, miten armoton voitontavoittelu on pannut maailmantalouden polvilleen.
We have seen in recent times how the relentless pursuit of profit has brought the global economy to its knees.
FinnishJos tarkastelemme tänään parlamentissa pidettyjä puheita, niistä käy ilmi tarkka, mutta myös armoton tilanneanalyysi.
Today' s speeches reveal a precise, but ruthless analysis.
FinnishVenäjä on vetäytynyt Itä-Euroopasta, jossa vielä jokin aika sitten vallitsi armoton kommunistinen diktatuuri.
Russia has withdrawn from Eastern Europe, which not so long ago was ruled by the implacable Communist dictatorship.
FinnishTästä seuraa armoton hintakilpailu sosiaali- ja ympäristöalalla sekä työsuojelun alalla.
The result of this is merciless competition to undercut in social terms, in environmental terms, and as regards protection in the workplace.
FinnishEpäsymmetrisen kehityksen laki on armoton.
The law of asymmetrical development is inexorable.
FinnishVälimeren armoton ilmasto pistää meidät kesän kuluessa todella koville, koska tilanteemme on jo nyt erittäin vaikea.
The Mediterranean climate, pitiless as it is, is really going to put us through it because our situation is already critical.
FinnishMutta numeroiden osoittama todellisuus on armoton: alle 10 prosenttia jälleenmyyntikorvauksista hyödyttää eläviä taiteilijoita.
But the reality of the figures is implacable: less than 10 % of resale rights benefit artists who are still alive.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, luonto on jälleen kerran ollut armoton.
Mr President, ladies and gentlemen, nature has, once again, been merciless and the fury of the torrential rain and the unruly rivers has spread destruction and suffering.
FinnishKapitalististen markkinoitten armoton laki, joka tekee kasvinsyöjäeläimistä lihansyöjiä, on ensiksi osoitettava ja torjuttava.
And that means pointing the finger first and coming down hard on the merciless laws of the capitalist market, which turn herbivores into carnivores.
FinnishVähiten kehittyneiden maiden ja maailmantalouden välille on muodostumassa armoton kuilu, joka luo noidankehän, jossa uhreina ovat maiden kansalaiset.
An inexorable gap is opening up between the least developed countries and the world economy, creating a vicious circle in which the victims are the populations.
FinnishLopuksi totean, että nyt on aika noudattaa rauhansuunnitelmaa ja erottaa armoton mutta rationaalinen ja maallinen Syyria teokraattisesta ja fundamentalistisesta Iranista.
Lastly, I believe the time has now come under the roadmap for peace to prise brutal but rational and secular Syria away from theocratic, fundamentalist Iran.
FinnishKöyhyyden ja kehittymättömyyden jo ennestään kiusaamaa kansaa ja maata järkytti äkillisesti armoton ja tappava luonnonkatastrofi, jonka mittasuhteet olivat valtavat.
A people and a country already plagued by poverty and underdevelopment were suddenly devastated by a merciless and murderous natural disaster of massive proportions.
FinnishNämä äärimmäiset olot ovat kohdistaneet huomion Irakin kansan ahdinkoon ja siihen, miten vaikeaa on olla tekemisissä hallinnon kanssa, joka on yhtä armoton kuin välinpitämätönkin.
These dire circumstances have brought into focus the plight of the Iraqi people and the problem of dealing with a regime which is as ruthless as it is reckless.