"armenialaiset" - Englanninkielinen käännös

FI

"armenialaiset" englanniksi

FI

armenialaiset {monikko}

volume_up
armenialaiset
Eivätkö armenialaiset kuulukaan EU:n ulkopuolisiin ystäviinne?
Do not your non-EU friends include the Armenians?
Näin ollen on syytä jättää omaan arvoonsa turkkilais-armenialaiset poleemiset historiikit.
It would therefore be as well to play down the age-old disputes between the Turks and the Armenians.
Olen täysin vakuuttunut siitä, että armenialaiset ja turkkilaiset pystyvät löytämään tien sovintoon voidakseen elää hyvässä naapuruussuhteessa.
I am truly convinced that Armenians and Turks will be able to find the road to reconciliation so that they may live together as good neighbours.

Esimerkkejä "armenialaiset"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNämä kaikki ovat kysymyksiä, joista armenialaiset voivat oikeutetusti valittaa.
All these things are justified causes for complaint by the Armenian people.
FinnishNäin ollen on syytä jättää omaan arvoonsa turkkilais-armenialaiset poleemiset historiikit.
It would therefore be as well to play down the age-old disputes between the Turks and the Armenians.
FinnishEivätkö armenialaiset kuulukaan EU:n ulkopuolisiin ystäviinne?
Do not your non-EU friends include the Armenians?
FinnishMolemmin puolin on runsaasti joukkoja, ja armenialaiset Karabah-joukot ovat miehittäneet osan Azerbaidžania.
It is heavily populated by troops on both sides, and a part of Azerbaijani territory is occupied by Armenian troops from Karabakh.
FinnishTiedän, että tietyt armenialaiset piirit yrittävät käyttää hyödykseen vuoden 1915 tapahtumia puolustaakseen Armenian nykyistä politiikkaa.
I am conscious of the fact that there are Armenian circles that try to exploit the events of 1915 to excuse today' s Armenian politics.
FinnishOlen täysin vakuuttunut siitä, että armenialaiset ja turkkilaiset pystyvät löytämään tien sovintoon voidakseen elää hyvässä naapuruussuhteessa.
I am truly convinced that Armenians and Turks will be able to find the road to reconciliation so that they may live together as good neighbours.
FinnishVaikka Armenia on maantieteellisesti osa Etu-Aasiaa, tuntevat armenialaiset itsensä pohjimmiltaan eurooppalaisiksi, kuten muuten georgialaisetkin.
Although it is geographically part of the Near East, the people of Armenia - and of Georgia, incidentally - feel themselves to be European at heart.
FinnishHistoriasta puhuttaessa mainitaan useasti armenialaiset, vaikka historiallisesti katsottuna myös assyrialaiset ovat joutuneet ankaran vainon kohteeksi Turkissa.
When people discuss the past, the Armenians are often mentioned, although historically the Assyrians were also subjected to heavy persecution in Turkey.
FinnishKurdit, armenialaiset ja assyrialaiset saavat valita sen välillä, muuttavatko he maasta vai mukautuvatko he turkkilaisen enemmistön kieleen, kulttuuriin ja uskontoon.
Kurds, Armenians and Assyrians are given the choice between leaving the country or adapting to the language, the culture and religion of the Turkish majority.
Finnish(PL) Tämä on Euroopan parlamentille merkittävä askel kohti oven avaamista kansakunnille, jotka ovat ilmeisen eurooppalaisia, kuten georgialaiset ja armenialaiset.
(PL) This is an important step for the European Parliament towards opening the door to nations which are obviously European, such as the Georgians and the Armenians.
FinnishLänsi-Armenian armenialaiset joutuivat kansanmurhan uhreiksi, mikä tarkoittaa, että edelleen tänä päivänä Turkki pitää nyky-Armeniaa eli Itä-Armeniaa saarrossa, mitä emme voi hyväksyä.
Armenians in Western Armenia were victims of genocide, which means that even today, Turkey thinks of the Armenia of today - that is, Eastern Armenia - in terms of an unacceptable blockade.
FinnishOlen ilmaissut olevani kiitollinen ensimmäisistä askelista, joita on toteutettu Armenian vastaisen rajan avaamisessa, koska armenialaiset on vapautettava nykyisestä eristyksestä.
I have expressed my appreciation for the first steps in the direction of opening up the borders with the Armenians, because they too need to be released from the isolation they are currently facing.