"armenia" - Englanninkielinen käännös

FI

"armenia" englanniksi

volume_up
Armenia {erisnimi}
EN
EN

"Armenia" suomeksi

volume_up
Armenia {erisnimi}
FI
FI

armenia {substantiivi}

volume_up
Tässä mietinnössä suhtaudutaan erittäin arvostelevasti siihen, että Armenia miehittää Azerbaidžanin aluetta.
This report is very critical of the Armenian occupation of Azerbaijani territory.
Katsomme myös, että kaikista näistä kysymyksistä, Armenia mukaan lukien, olisi ilmaisunvapauden nimissä voitava keskustella avoimesti ja rauhanomaisesti Turkin yhteiskunnassa.
We also consider that all the issues in Turkey, including the Armenian issue, should be debated openly and peacefully within Turkish society in the name of freedom of expression.
EN

Armenia {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Armenia
Armenia introduced stabilization measures and structural reforms in 1994.
Armenia käynnisti 1994 vakauttamistoimenpiteet ja rakenneuudistukset.
There are also the three countries of the Caucasus: Georgia, Armenia and Azerbaijan.
On myös olemassa kolme Kaukasian maata: Georgia, Armenia ja Azerbaidzan.
Hitherto, Armenia has not really been the main concern of the European Union.
Armenia ei ole tähän mennessä ollut Euroopan unionin ensisijaisena huolenaiheena.

Esimerkkejä "armenia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArmenia ei ole tähän mennessä ollut Euroopan unionin ensisijaisena huolenaiheena.
Hitherto, Armenia has not really been the main concern of the European Union.
FinnishEdistystä on se, että Turkki ja Armenia ovat sopineet parantavansa keskinäisiä suhteitaan.
It is progress that Turkey and Armenia have agreed to improve mutual relations.
FinnishItäiseen ulottuvuuteen kuuluu myös Kaukasuksen maita, kuten Georgia ja Armenia.
The Eastern dimension also includes countries in the Caucasus, such as Georgia and Armenia.
FinnishOn myös olemassa kolme Kaukasian maata: Georgia, Armenia ja Azerbaidzan.
There are also the three countries of the Caucasus: Georgia, Armenia and Azerbaijan.
FinnishArmenia käynnisti 1994 vakauttamistoimenpiteet ja rakenneuudistukset.
Armenia introduced stabilization measures and structural reforms in 1994.
FinnishIlman näitä vaalejakin Armenia oli äärettömän vaikeassa asemassa.
Even without these elections Armenia was in an extremely difficult position.
FinnishSiihen kuuluu sellaisia maita kuin Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Georgia, Azerbaidžan ja Armenia.
It includes such countries as Ukraine, Belarus, Moldova, Georgia, Azerbaijan and Armenia.
FinnishErityisesti Armenia on ehdottanut keinoja, joiden myötä alueen rauha saataisiin palautettua.
Armenia, in particular, has come up with proposals that are likely to restore peace in the region.
FinnishTänään Turkki, huomenna Armenia, ylihuomenna Marokko, vai onko olemassa muunlaista kokonaismallia?
Today Turkey, tomorrow Armenia, and the next day Morocco, or is there an alternative concept?
FinnishTässä mietinnössä suhtaudutaan erittäin arvostelevasti siihen, että Armenia miehittää Azerbaidžanin aluetta.
This report is very critical of the Armenian occupation of Azerbaijani territory.
FinnishArmenia ja Georgia ovat kaksi vanhinta kristittyä maata.
Armenia and Georgia are two of the oldest Christian countries.
FinnishLuonnollisesti minä ymmärrän sen, että Armenia tekee kaikkensa parantaakseen taloudellista tilannettaan.
Of course, I sympathize with the fact that Armenia is doing everything it can to improve its economic situation.
FinnishArmenia ja Georgia ovat hyvin lähellä Eurooppaa paitsi maantieteellisesti myös kulttuurisesti.
Armenia and Georgia are countries that are very close to Europe, not only geographically, but also in terms of civilisation.
FinnishVastaavasti meidän joukkoomme tulisi jonain päivänä saada sellaisia maita kuin Ukraina, Valko-Venäjä, Armenia ja Georgia.
Similarly, we ought to be joined one day by such countries as Ukraine, Belarus, Armenia and Georgia.
FinnishOn hyvä, että Georgia, Armenia ja Azerbaidžan ovat meidän naapuruuspolitiikkamme piirissä, mutta se ei riitä.
It is good that Georgia, Armenia and Azerbaijan are covered by our good neighbour policy, but that is not enough.
FinnishArmenia on nyt toteuttanut rohkeita pyrkimyksiä ratkaistakseen Vuoristo-Karabahia koskevan pitkään kestäneen pattitilanteen.
Armenia has now made courageous efforts to resolve this long-standing impasse over Nagorno-Karabakh.
FinnishArmenia ja Georgia ovat viime vuosina osoittaneet tekevänsä tosissaan töitä uudistusten ja taloutensa eteen.
In recent years, Armenia and Georgia have shown evidence of seriously wishing to address the reform of their economies.
FinnishKompromissi ei toimi enää Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, kun Armenia ja Azerbaidžan ovat vihollisia.
That solution is no longer workable in the post-Soviet era, since the two states of Azerbaijan and Armenia are now enemies.
FinnishVasta nyt Georgia, Armenia ja Azerbaidžan onnistuvat vähitellen ottamaan taloudellisia ja poliittisia askelia.
Only now are Georgia, Armenia and Azerbaijan gradually managing to find their feet economically and politically.
FinnishVälineessä on mukana EU:n uusia itänaapureita, kuten Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Ukraina, Moldova ja Valko-Venäjä.
The instrument includes the EU's new Eastern neighbours Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Moldova and Belarus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Armenia":

Armenia
Republic of Armenia