"arktinen alue" - Englanninkielinen käännös

FI

"arktinen alue" englanniksi

EN
FI

arktinen alue {substantiivi}

volume_up
arktinen alue
Arktinen alue on se paikka planeetalla, jossa ilmastonmuutos näkyy selvimmin.
The Arctic is the place on the planet where climate change is most obvious.
Arktinen alue tarjoaa sinänsä ainutlaatuisen mahdollisuuden monikansalliselle yhteistyölle.
The Arctic also presents itself as a unique opportunity for multinational cooperation.
(RO) Arktinen alue, kuten Etelämannerkin, on erityisen haavoittuva ilmastonmuutokselle.
(RO) The Arctic region, just like Antarctica, is particularly vulnerable to climate change.

Esimerkkejä "arktinen alue"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArktinen alue on se paikka planeetalla, jossa ilmastonmuutos näkyy selvimmin.
The Arctic is the place on the planet where climate change is most obvious.
FinnishOn tullut aika lisätä arktinen alue tulevan EU:n ja Venäjän huippukokouksen asialistalle.
It is time to include the Arctic on the agenda for the forthcoming EU-Russia Summit.
FinnishSolanan ja Ferrero-Waldnerin raportissa korostetaan Kremlin pyrkimystä napata arktinen alue.
The Solana/Ferrero-Waldner report points to the Kremlin's grab for the Arctic.
FinnishArktinen alue tarjoaa sinänsä ainutlaatuisen mahdollisuuden monikansalliselle yhteistyölle.
The Arctic also presents itself as a unique opportunity for multinational cooperation.
Finnish(RO) Arktinen alue, kuten Etelämannerkin, on erityisen haavoittuva ilmastonmuutokselle.
(RO) The Arctic region, just like Antarctica, is particularly vulnerable to climate change.
FinnishArktinen alue on maailmanperintökohde, ja sitä on kohdeltava sellaisena.
The Arctic is a world heritage site and must also be regarded as such.
FinnishArktinen alue on siis Euroopalle merkittävä energian, raaka-aineiden ja kalan toimittaja.
The Arctic is therefore a major contributor of energy, raw materials and also fish for Europe.
FinnishUlkosuhteissa sen piiriin kuuluvat Itämeren ja Barentsin alueet sekä koko arktinen alue.
In external relations it encompasses the Baltic Sea and Barents Sea areas and the whole of the Arctic region.
FinnishToiseksi arktinen alue tarjoaa valtavasti luonnonvaroja.
There is the question of natural resources, in that the Arctic region offers enormous riches.
FinnishLuonnollisesti Pohjoisnapa ja Etelänapa, arktinen alue ja Etelämanner poikkeavat toisistaan.
Obviously, there is a difference between the North Pole and the South Pole, the Arctic and the Antarctic.
Finnish(ES) Arktinen alue on yksi maapallon herkimmistä alueista.
(ES) The Arctic region is one of the most fragile on our planet.
FinnishYhdymme siihen, että arktinen alue ansaitsee nyt enemmän kansainvälistä huomiota kuin koskaan aiemmin.
We share your concern that the Arctic region deserves international attention as never ever before.
FinnishMinun mielestäni meidän pitäisi jättää arktinen alue niille valtioille, joilla on suora yhteys alueeseen.
In my view, we should leave the Arctic to those countries which are directly involved in the region.
FinnishArktinen alue tarvitsee kuitenkin, aivan kuten täällä korkea edustaja totesi, kokonaisvaltaista lähestymistapaa.
The Arctic region, however, needs a comprehensive approach, as the High Representative said here.
FinnishLoppujen lopuksi arktinen alue on jo nyt maailman elohopeapäästöjen lopullinen sijoituspaikka.
After all, the fact is that the Arctic region already provides the final resting place for the world's mercury emissions.
FinnishArvoisa puhemies, arktinen alue on todella muuttumassa.
FinnishVaikka arktinen alue on harvaan asuttu, se ei tarkoita, että kuka tahansa voi mennä alueelle ja ottaa haluamansa.
Just because the Arctic is sparsely populated does not mean that anyone can go there and help themselves.
FinnishLuonnonvarojen tavoittelun ja ilmastonmuutoksen seurauksena arktinen alue on muuttumassa perusteellisesti.
As a result of the quest for resources and climate change, the Arctic region is on the brink of a profound change.
FinnishArktinen alue ei ole huolenaihe vain ilmaston kannalta, vaan siihen liittyy myös konfliktien mahdollisuus.
The Arctic is not only a concern with regard to the climate, it also involves something of a potential for conflict.
FinnishTosiasiassa arktinen alue on kuitenkin jo nyt paikka, johon maailman elohopeapäästöt lopulta päätyvät.
After all, the fact is that the Arctic region already provides the final resting place for the world's mercury emissions.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "arktinen alue" englanniksi

arktinen adjektiivi
English
alue substantiivi
maalivahdin alue substantiivi
English
aidattu alue substantiivi
English