"arkkitehtuuri" - Englanninkielinen käännös

FI

"arkkitehtuuri" englanniksi

FI

arkkitehtuuri {substantiivi}

volume_up
arkkitehtuuri
Rakennusten arkkitehtuuri, tekniikka, rakenne: kaikki tämä on tiedettä.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
Etenkin kun tämän kunnianhimoisen rakennelman hauras arkkitehtuuri on uhattuna.
Especially as the vulnerable architecture of this ambitious structure has been threatened.
Tällainen poliittinen arkkitehtuuri on nurinkurista.
This political architecture is back to front.

Esimerkkejä "arkkitehtuuri"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSuhteistamme puuttuu kuitenkin aidosti uusi rakenne, todellinen uusi arkkitehtuuri.
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
FinnishEtenkin kun tämän kunnianhimoisen rakennelman hauras arkkitehtuuri on uhattuna.
Especially as the vulnerable architecture of this ambitious structure has been threatened.
FinnishRakennusten arkkitehtuuri, tekniikka, rakenne: kaikki tämä on tiedettä.
Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.
FinnishOn eri asia saada aikaan rakenne, arkkitehtuuri, kuin sovellettava politiikka.
It is one thing to have the structure, the architecture, but it is another to have the policies to be applied.
FinnishTällainen poliittinen arkkitehtuuri on nurinkurista.
FinnishRakennukset, kulkuvälineet, arkkitehtuuri, sivilisaatiot, kaikki oli tähän mennessä pelaajan tekemää.
Things like the buildings, and the vehicles, the architecture, civilizations were all designed by the player up to this point.
FinnishUskonnollisesti merkittävä Hebronin vanhakaupunki ja sen ainutlaatuinen arkkitehtuuri eivät koskaan palaa ennalleen.
The historic town of Hebron, with its unique architecture and religious importance, will never be the same again.
FinnishTšekin pääkaupunki Praha on yli tuhat vuotta vanha ja sillä on eri tyylejä edustava arvokas historiallinen arkkitehtuuri.
The Czech capital, Prague, is more than 1 000 years old and has a wealth of historic architecture of different styles.
FinnishJos arkkitehtuuri merkitsee muodon, toiminnan ja tilan välistä konfliktia, on mielestäni lähes kaikki ratkaistu ihailtavalla tavalla.
I believe that if architecture is a conflict between form, function and space, then this has been resolved admirably.
Finnish1900-luvun moderni arkkitehtuuri
FinnishSen sijaan teknisemmät aiheet, kuten arkkitehtuuri, erilaiset materiaalit sekä yllättäen miehet eivät ole hyviä puheenaiheita.
And the more technical topics, such as architecture, materials and, strangely enough, men, those are not good topics to talk about.
FinnishNäissä tapauksissa ihmisten asenteet ja ennakkoluulot voivat varmasti muodostaa paljon suuremman esteen kuin arkkitehtuuri.
It is clear that, in these cases, psychological factors and people's prejudices may be much greater obstacles than those created by physical barriers.
FinnishMaatalouden menetelmät ja työkalut ovat uusia, maataloustyö on ratkaisevasti erilaista kuin ennen ja myös maaseudun arkkitehtuuri on muuttunut.
Farming methods and implements have been transformed, the nature of farm work has changed radically, and rural architecture has also changed.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, kirjallisuus, teatteri, arkkitehtuuri, kuvataiteet, käsityöt sekä elokuvat ja televisio osoittavat Euroopan kulttuurin monimuotoisuuden.
(PL) Mr President, literature, theatre, architecture, the visual arts, crafts, the cinema and television demonstrate Europe's cultural diversity.
FinnishToiseksi, on luotava väliaikainen tekninen arkkitehtuuri, jonka ansiosta SIS 1+ ja SIS II voivat toimia rinnakkain rajoitetun siirtymäkauden ajan.
Secondly, an interim technical architecture will have to be created that will allow SIS1+ and SIS II to operate in parallel for a limited transitional period.
FinnishEuroopan parlamentti kokoontuu Brysselissä rakennuksessa, jonka arkkitehtuuri on, ainakin minun mielestäni, saanut vaikutteita Washingtonin Capitolista.
The European Parliament resides in Brussels in a building which, in its design, at least to my mind, has clearly been inspired by the Capitol in Washington.
FinnishKoska käytettävissämme on vain vähän varoja ja arkkitehtuuri- ja kulttuuriperintömme on valtava, meidän on mahdotonta suojella sitä ainoastaan omilla varoillamme.
With the little available resources and an enormous architectural and cultural heritage it is impossible to preserve same using only our resources.
FinnishSen loistokas historia, arkkitehtuuri ja sen ainutlaatuinen kansanluonne luovat jäljittelemättömän ilmapiirin, josta miljoonat ulkomaalaiset vierailijat nauttivat joka vuosi.
Its glorious history, architecture, and the remarkable character of its people create a unique atmosphere. Millions of foreign visitors come and enjoy it every year.
FinnishArvoisa puhemies, käsiteltävänä olevaa komission ehdotusta on tarkasteltava taustanaan Amsterdamin sopimuksen voimaantulon tuoma uusi arkkitehtuuri.
Mr President, the Commission proposal which is now under discussion is to be seen against the background of the new architecture resulting from the entry into force of the Amsterdam Treaty.
Finnish      Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Ranska on kaunis maa ja Strasbourg hurmaava kaupunki, jonka asukkaat ovat mainioita, arkkitehtuuri mielenkiintoista ja nähtävyydet upeita.
      Mr President, ladies and gentlemen, France is a beautiful country and Strasbourg is a wonderful city, with splendid people, interesting architecture and fine monuments.