"arkkitehti" - Englanninkielinen käännös

FI

"arkkitehti" englanniksi

FI

arkkitehti {substantiivi}

volume_up
arkkitehti (myös: suunnittelija)
Hän on nykyisen talouskriisin arkkitehti, ei maailman vapahtaja.
He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Arvoisa puhemies, olen koulutukseltani arkkitehti ja olen työskennellyt koko ikäni arkkitehtina.
Mr President, I am a trained architect and have worked as an architect all my life.
Toivon, arvoisa komission puheenjohtaja, että te olette se arkkitehti.
My hope, Mr Prodi, is that, as President of the Commission, you will be this architect.

Esimerkkejä "arkkitehti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToivon, arvoisa komission puheenjohtaja, että te olette se arkkitehti.
My hope, Mr Prodi, is that, as President of the Commission, you will be this architect.
FinnishHän on nykyisen talouskriisin arkkitehti, ei maailman vapahtaja.
He is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
FinnishArvoisa puhemies, olen koulutukseltani arkkitehti ja olen työskennellyt koko ikäni arkkitehtina.
Mr President, I am a trained architect and have worked as an architect all my life.
FinnishHissit - tai ne suunnitellut arkkitehti - ovat kelvottomia.
The lifts are absolutely useless - either that or the architects who planned them are.
FinnishMutta sitten epäiltiin, että sen takana on arkkitehti.
But then they suspected, they thought there was an architect behind it.
FinnishPaljon kiitoksia myös Jan Cremersille, varjoesittelijällemme, joka oli sopimuksen sisällön todellinen arkkitehti.
Many thanks also to Mr Cremers, our shadow rapporteur, who was the real architect of the content of the agreement.
FinnishTunnettuja slovakialaisia ovat fyysikko Jožef Stefan, kielitieteilijä Franc Miklošič ja arkkitehti Jože Plečnik.
Among the most famous Slovenes are the physicistJožef Stefan, the linguistFranc Miklošič and the architect Jože Plečnik.
FinnishSuomen pohjoinen kauneus on innoittanut monia taiteilijoita, kuten säveltäjä Jean Sibeliusta ja arkkitehti Alvar Aaltoa.
Its remote northern beauty has inspired many artists, including the composer Jean Sibelius and the designer Alvar Aalto.
FinnishHän on sekä arkkitehti että putkimies.
FinnishEuroopan keskuspankki (EKP) järjestää uusista toimitiloistaan kansainvälisen arkkitehti- ja kaupunkisuunnittelukilpailun.
The European Central Bank (ECB) has launched an international urban planning and architectural design competition for its new premises.
FinnishBarefoot-teknologiaa: Vuonna 1986 -- yksikään insinööri tai arkkitehti ei keksinyt sitä -- mutta me keräämme sadevettä katoilta.
Barefoot technology: this was 1986 -- no engineer, no architect thought of it -- but we are collecting rainwater from the roofs.
FinnishOmaksumalla tällaisen asenteen Euroopan parlamentti paljastaa jälleen kerran olevansa EU:n taantumuksellisten uudistusten kulmakivi ja arkkitehti.
By adopting this stance, the European Parliament is once again revealing itself as the mainstay and architect of reactionary EU reforms.
FinnishRuotsissa on hyvin tavallista, että puitesopimuksia laaditaan esimerkiksi arkkitehti-, lääkäri-, tilintarkastus-, pankki- ja konsulttipalveluista.
In Sweden, framework agreements concerning, for example, architectural, medical, auditing, banking and consultancy services are quite usual.
FinnishHyvät kollegat, tämänpäiväisen historiallisen äänestyksen ansiosta Euroopan parlamentista voi tulla EU:n yhteisten palvelumarkkinoiden arkkitehti.
Ladies and gentlemen, through today's historic vote the European Parliament may become the architect of the EU's common market for services.
FinnishHän oli itse asiassa tämän paketin arkkitehti, ja minun täytyy tunnustaa, että minulla joskus oli tunne, että hän oli ainoa, joka todella ymmärsi sitä.
He, in fact, was the architect of this package, and I must confess that I sometimes had the feeling he was the only one who fully understood it.
FinnishSveitsiläinen arkkitehti Le Corbusier aloittaa uuden suuntauksen vuonna 1952, kun Unite d’habitation -kokonaisuus avataan Marseilles’ssa Ranskassa.
Swiss architect Le Corbusier marks a new trend with the opening (1952) of his selfcontained ‘vertical city’ (Unité d’habitation) in Marseilles, France.
FinnishAsiantuntijaryhmissä olivat mukana EKP:n edustajien lisäksi arkkitehti, suunnittelijat, ulkopuolinen projektipäällikkö sekä rakennuspäällikkö.
The evaluation was conducted by expert teams consisting of ECB representatives, the architect, the planners, the external project manager and the construction manager.
FinnishSaatatte muistaa, että ensimmäinen arkkitehtejä koskeva direktiivi tuli sen jälkeen, kun oli 18 vuoden ajan yritetty päättää, mikä oli arkkitehti.
To give you a bit of history, you may recall that the first directive on architects came at the end of 18 years of trying to decide what an architect was.
FinnishTämä tarkoittaa, että ammatinharjoittaja - lääkäri, asianajaja, arkkitehti, insinööri ja niin edelleen - voi harjoittaa omia palveluitaan ja omaa liiketoimintaansa toisessa jäsenvaltiossa.
This means that professionals - doctors, lawyers, architects, engineers, etc - are entitled to provide their services and pursue their activities in another Member State.
FinnishHaluan lopettaa henkilökohtaiseen huomautukseen: torstaina kun äänestämme talousarviosta, tulee vuosi siitä, kun Loyola de Palacio - tämän suuren eurooppalaisen hankkeen arkkitehti - kuoli.
Let me end on a personal note: on Thursday when we vote on the budget, it will be a year since Loyola de Palacio - the architect of this great European project - passed away.