"arkkipiispa" - Englanninkielinen käännös

FI

"arkkipiispa" englanniksi

FI

arkkipiispa {substantiivi}

volume_up
1. Uskonto
arkkipiispa
Mosulin kaldealainen arkkipiispa Rahho siepattiin helmikuun lopulla.
The Chaldean archbishop of Mosul, Monsignor Rahho, was kidnapped at the end of February.
Vielä ei tiedetä, kuka murhasi arkkipiispa Courtneyn.
It is unclear who murdered Archbishop Courtney.
Useimmat meistä ovat nähneet Vaclav Havelin ja arkkipiispa Desmond Tutun hyväksymän tuoreen kertomuksen.
Most of us have seen the recent report, endorsed by Vaclav Havel and Archbishop Desmond Tutu.

Esimerkkejä "arkkipiispa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMosulin kaldealainen arkkipiispa Rahho siepattiin helmikuun lopulla.
The Chaldean archbishop of Mosul, Monsignor Rahho, was kidnapped at the end of February.
FinnishUseimmat meistä ovat nähneet Vaclav Havelin ja arkkipiispa Desmond Tutun hyväksymän tuoreen kertomuksen.
Most of us have seen the recent report, endorsed by Vaclav Havel and Archbishop Desmond Tutu.
FinnishHanoin arkkipiispa Quang Kiêt on kotiarestissa ja valvonnan alaisena ja pelkää henkensä edestä.
The Archbishop of Hanoi, Quang Kiêt, is under house arrest and remains under surveillance, living in fear for his life.
FinnishVielä ei tiedetä, kuka murhasi arkkipiispa Courtneyn.
FinnishArkkipiispa Courtneyn tekemä tärkeä rauhantyö ei saa tietenkään päättyä hänen kuolemaansa, vaan työtä on jatkettava.
The important work for peace done by Archbishop Courtney must not, of course, die with him, but must live on.
FinnishLisäksi PPE-DE-ryhmä on myös pyytänyt, että arkkipiispa Paulos Faraj Rahhon tapaus lisätään esityslistaan.
In addition, the PPE-DE Group has also requested that the case of Archbishop Paulos Faraj Rahho be placed on the agenda.
FinnishKaksi viikkoa sitten arkkipiispa Desmond Tutu vieraili parlamentissa puhumassa etenkin Darfurista ja yleisemmin Afrikasta.
Two weeks ago, Archbishop Desmond Tutu was in Parliament talking specifically about Darfur and more generally about Africa.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Mosulin arkkipiispa Paulos Faraj Rahho siepattiin noin kaksi viikkoa sitten.
(FR) Madam President, ladies and gentlemen, the Archbishop of Mosul, Monsignor Rahho, was kidnapped almost two weeks ago.
FinnishArkkipiispa Courtney osallistui tiiviisti rauhanprosessiin, ja viimeaikoina hän edesauttoi merkittävästi tätä prosessia.
Archbishop Courtney was heavily involved in the peace process and played a significant role in bringing about this recent progress.
FinnishDelhin hiippakunnan arkkipiispa Vincent Concessao katsoo, että väkivallan tukahduttaminen edellyttää tehokkaampia toimenpiteitä.
Archbishop Vincent Concessao of the Delhi diocese believes that more effective measures need to be taken to quell the violence.
FinnishSuosittelen, että pohditte syvällisesti arkkipiispa Tutun liikuttavaa vetoomusta, sillä hän on mielestäni kaiken epäilyksen ulkopuolella.
I recommend that you again take to heart the moving appeal given by Bishop Tutu, for I consider him to be above suspicion.
FinnishOlen täysin varma siitä, että arkkipiispa Courtneyn perhe ja hänen monet ystävänsä arvostavat Euroopan parlamentin tukea tässä tilanteessa.
I am quite sure that Archbishop Courtney's family and many friends will appreciate the support of the European Parliament at this time.
FinnishAmnesty International tallensi erään naisen liikkeitä, kun hän lähti kirkosta ja sai vastaansa joukon, joka huusi "Tappakaa arkkipiispa" ja "Tappakaa papit".
Amnesty International recorded one woman leaving church to find a gang shouting 'Kill the archbishop' and 'Kill the priests'
FinnishMuistan edelleen, miten arkkipiispa Courtney hyvästeli meidät, kun hän lähti Burundiin osallistuakseen aktiivisesti maan rauhanprosessiin.
I can still remember how Archbishop Courtney took his leave of us when he went to Burundi to actively involve himself in the peace process there.
FinnishEuroopalla on velvollisuuksia aluetta kohtaan, ja meidän on kunnioitettava arkkipiispa Courtneya ja hänen elämäntyötään ryhtymällä asianmukaisiin toimiin.
Europe does have obligations here, and our respect for Archbishop Courtney and for his legacy demands that we take appropriate action.
FinnishArkkipiispa on tainnut unohtaa, että saksalainen sielu vaalii pikemminkin Hegelin, Feuerbachin ja Nietzschen ajatuksia Goethen ja Schillerin sijaan.
Apparently, the Archbishop seems to forget that the German soul embraces to Hegel, Feuerbach and Nietzsche, rather than to Goethe and Schiller.
FinnishTänään puhun kuitenkin toisentyyppisestä väkivallasta, nimittäin arkkipiispa Okhridiin, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian arkkipiispaan kohdistuneesta väkivallasta.
Today, however, I shall speak of a different type of violence; the violence against Archbishop Okhrid, the Archbishop of FYROM.
FinnishTarkastellessani huomista esityslistaluonnosta huomasin, että käsiteltävänä on yhteinen päätöslauselmaesitys irlantilaisen arkkipiispa Courtneyn murhasta.
I noted when looking at tomorrow's draft agenda that a joint motion for a resolution on the assassination of Archbishop Courtney, an Irishman, is to be considered.
Finnish(PT) Saavatko oppositiojohtajat, ihmisoikeusaktivistit, Zimbabwen kehityksen puolesta puhujat ja tämä rohkea arkkipiispa asianmukaista tukea komissiolta ja neuvostolta?
(PT) Are the opposition leaders, human rights activists, those campaigning for Zimbabwe's development and this courageous archbishop receiving proper support from the Commission and the Council?